zondag 13 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. J. Krajenbrink


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Zang
Gerrit Burgwal, Henk Ilbrink en Marien Ruijsch

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel                       
 • Welkom en mededelingen en voorbereidingsgebed  
 • Aanvangslied  Psalm 1: 1 en 2                            
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaars(en)
 • Kyriëgebed                
 • Glorialied Lied 868: 1,2 en 5  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezing Jeremia 17: 5 t/m 10
 • Lied 834: 1,2 en 3  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht           
 • Lezing Lucas 6: 27 t/m 38
 • Lied 538: 1 en 4 Een mens te zijn op aarde             
 • Overweging
 • Lied    825: 1 en 5 De wereld is van Hem vervuld       
 • Collecten aankondiging
 • Moment van gedenken overledene          
 • Gebeden Afgesloten met het Onze Vader
 • Slotlied 912: 1,2,3 en 6  Neem mijn leven laat het Heer                                
 • Zegen Gevolgd door een gezongen Amen

Collecte
Het is goed om ook maandelijks voor het diaconale werk in eigen gemeente te collecteren.
Dat willen we vandaag dan ook doen. Uw bijdrage wordt gevraagd voor bloemengroet, attenties bij jubilea, verdubbelingsacties en diverse andere zaken.
Van harte aanbevolen.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 o.v.v. Plaatselijk Diaconaal Werk

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug