Uitwisselingsweekend Seehausen 24-26 mei 2024

Uitwisselings weekend Seehausen 2024

Vrijdagmiddag 24 mei vertrokken we met 11 personen (1 busje en 1 personenauto) volgens planning om twee uur richting Seehausen. Na een voorspoedige reis, met een korte stop in Auertal kwamen we even voor half 9 in Seehausen aan.
Hier werden we zoals altijd heel hartelijk ontvangen en opgehaald door onze gastgezinnen.

Zaterdag brachten we met z’n allen een bezoek aan Havelberg aan de andere kant van de Elbe. Hier gingen we naar het ‘Huis der stromen’. Hier is een permanente tentoonstelling over de flora en fauna rond de Elbe en over de daar uitgevoerde werkzaamheden t.b.v. de ruimte voor de rivier. Er was een donkerke gang waar je kon luisteren naar vele vogelgeluiden, dit sloot mooi aan bij het thema van onze gezamenlijke dienst vorige jaar, over de ‘Vögel des Himmels’.

Daarna gingen we voor een lekkere lunch naar het stadje Werben. Daar kregen we een rondleiding in de gerestaureerde kerk van Werben en maakten we een rondwandeling met gids door dit stadje. Gelukkig was er daarna voldoende tijd om met elkaar tijd door te brengen voor rust en ontspanning in het gastgezin.
‘s Avonds was er een lekkere barbecue waar nog meer bekende én onbekende gezichten uit Seehausen aansloten en waar ook de muziek van het Posaunenchor natuurlijk niet ontbrak. Tijdens de barbecue hadden we als presentje, in het kader van de Trinitatis (feest van de heilige drie-eenheid) drie soorten olie meegenomen. Een flesje lamp-olie: Want olie staat in de bijbel voor het licht en de vreugde van de Heilige Geest die ook in Jezus woonde, dat licht en die vreugde hebben we ook in onze kerken nodig.

Het tweede flesje olie was lavendel badolie, zo kozen we naar Prediker 9 vers 8, “vrolijke kleren en  een feestelijke geur” om onze ontmoeting te vieren. In Prediker staat nog meer over de vreugde van het leven, met deze ontmoetingen doen we dat en daarvoor worden heerlijke maaltijden bereidt met olijf-olie, fles nummer 3.

‘s Zondags tijdens de dienst werd er nog eens stil gestaan bij deze jarenlange partnerschap (bijna 34 jaar) en de betrokkenheid tussen onze kerkgemeenschappen. Van de gemeenteleden ontvingen wij een prachtige steen met handgeschilderde beeltenis van de kerk van Seehausen. Voor de gezamenlijke kerken was er één prachtige grote steen.

Na een gezellige koffiemoment waar de toren van de Kerk van Seehausen nog beklommen kon worden, moesten we weer afscheid nemen en reisden we na de middagmaaltijd weer af richting huis.
 

Bekijk alle foto's
 
Tentdienst Wilp - Dicht op de huid | 9 juni 2024

Op zondagmorgen 9 juni onderging de feesttent in Wilp in alle vroegte een metamorfose: de feestlocatie werd in een handomdraai een plek om te vieren!
De tentdienst, doorgaans een heel laagdrempelige kerkdienst, kreeg als thema mee: ‘Dicht op de huid’. Uitgangspunt waren de koorliederen die ditmaal door de dirigente van het Livinuskoor, Sandra de Bruin, aangereikt zijn.
Voorganger in deze dienst was ds. Henriëtte de Graaf.

Onze geschiedenis tekent zich af op de huid, denk bijvoorbeeld aan littekens en rimpels.
Ook gevoelens zijn soms af te lezen van de huid.
De huid beschermt ons van binnen en van buiten. Zo is er ook Iemand die ons als geen ander kent!

Via huidversieringen (bijvoorbeeld een tatoeage) kwamen we terecht bij huidaandoeningen. Kern van dat laatste item: al heb je een huidaandoening, Jezus laat je zien dat je vòòr alles mens bent.
In de coronatijd leerden we wat huidhonger is.
Een mens kan niet zonder aanraking. Dat geldt ook voor hen die te maken hebben met een gemis.
Jezus was er goed in: een aanraking op precies het goede moment, Hij ziet je, Hij haalt je erbij.
Soms wordt Jezus zelf ook aangeraakt door hen die als onrein werden bestempeld. En dan kan het niet uitblijven: Hij geneest!
‘Dicht op de huid’ bracht ons tenslotte bij het bijbelboek Prediker: geniet alle dagen van je leven die God je heeft gegeven.

Het collectedoel had een directe lijn met het thema: de Nederlandse Brandwonden Stichting. Informatie is te vinden op
www.brandwondenstichting.nl – rekeningnummer NL 93 RABO 0338 0132 22).  

Na afloop was er koffie met koek en werd er een ‘appeltje voor de dorst’ uitgereikt: een appel met een mooi gaaf huidje!

Bedankt Livinuskoor, Sandra en alle anderen die meewerkten aan deze tentdienst! En ook u/jij die naar de feesttent kwam!
 

Bekijk alle foto's
 
Elkaar verstaan | Pinksterdienst 19 mei 2024

Kom lit ús dizze dei
fan Pinkster bliid besjonge,
sis elk Gods dieden oan,
in lofliet op é tonge.
Syn Geast dy’t hillich is
brocht helden oan it ljocht.
Bid dat Hy hjoed ek ús
yn flammen sette mocht


Bovenstaand lied, uit het ‘Lieteboek, sjonge en bidde thús en in tsjerke’ (lied 672, vers 1) werd gezongen in de Pinksterdienst.
Tijdens deze dienst moesten we enige moeite doen om de lezing uit het Oude Testament (over de toren van Babel) te volgen en te verstaan. Minke Gerbens las dit namelijk in het Fries, de taal van haar hart!

En… hebt u ook zo genoten van de prachtige Pinksterschikking op de Avondmaalstafel: veelkleurig (net zoals alle mensen op aarde), met een wereldbol in top (zoveel landen, zoveel verschillende talen), bijeengebonden met een prachtig lint in rood en oranje (de kleuren die bij Pinksteren horen).
Wat fijn toch dat we van die handige bloemschikdames in ons midden hebben!

Muzikaal werd de Pinksterdienst ondersteund door Willem Capel en een viertal zangers! Dank daarvoor!
Het was echt een feestelijk gebeuren in de kerk van Klarenbeek op Pinkstermorgen. We sloten dit af met een gezellig koffiedrink-moment (met Fryske dúmkes) in ’t Achterhuus!
 

Bekijk alle foto's
 
Tweede bijeenkomst 80+ | 8 mei 2024

 
Op woensdagmiddag 8 mie vond in De Voorhof in Voorst de tweede bijeenkomst plaats van onze 80-plussers die in het tweede kwartaal jarig waren.
Veel mensen gaven aan de uitnodiging gehoor en zo was er die middag een spontane en gezellige sfeer. De dominee was ook aanwezig. Een mooie gelegenheid voor een uitgebreidere kennismaking. Er werd zelf door een van de gasten nog een toepasselijk gedicht voorgedragen. Enkele vrijwilligers zorgden voor de koffie, thee, gebak en een drankje.
 
 

Bekijk alle foto's
 
Maaltijd en workshop fotograferen | 1 mei 2024

Op een warme en zonnige woensdag 1 mei kwamen we met een groot aantal gemeenteleden bij elkaar in het kader van ons jaarthema: Ga mee! Samen getuigen van Geloof, hoop en liefde.

We begonnen met een gezamenlijke maaltijd waarbij meer dan twintig mensen bij elkaar aan tafel schoven. Er waren soepen en salades in allerlei smaken en kleuren, er waren geanimeerde en gezellige gesprekken en men genoot van deze manier van ontmoeten.
Dank aan alle kokkinnen en mensen die hielpen met uitserveren, opruimen enz.!!! Het was super!

Om 19.30 uur vervolgden we de avond met een workshop fotograferen, gegeven door Jan van Ommen, die vakfotograaf is. Hoewel iedereen veelvuldig foto’s maakt met een mobieltje of met een camera, bleken zijn tips en adviezen zeer welkom te zijn om de vaardigheden te vergroten. Met een leuke werkvorm werd iedereen ter plekke gestimuleerd om aan de slag te gaan. En met enthousiasme, humor en positiviteit konden we vervolgens kijken naar de resultaten!
Veel dank aan Jan van Ommen voor de leerzame avond.
 

Bekijk alle foto's
 
Terugblik Johannes de Heer-dienst | 28 april 2024

Op zondag 28 april organiseerden we een goed bezochte Johannes de Heer-dienst in Wilp. De honderd liturgieën waren schoon op. Reinder Torenbeek speelde het eelt op zijn vingers en wij zongen uit volle borst mee.

Onder de koffie kwamen verhalen los over vroeger, hoe deze liederen gezongen werden bij het harmonium op zondagavond. Of hoe vader of moeder deze liederen zongen tijdens het werk. De zondagsschool was ook zo’n plek waar oudere gemeenteleden deze liederen meekregen. Ook gasten van buiten kwamen met zoete herinneringen. Bij deze oudere generatie werd een snaar geraakt.

Een jonger gemeentelid vroeg zich af: ‘Wat zing ik nou precies?’. De taal en de teksten zijn niet meer zo herkenbaar in onze tijd. Ook is de geloofsbeleving wat anders geworden. Maar door de volkse melodieën werd ze toch weer op sleeptouw genomen. Het zingt en swingt lekker mee.

Kortom: een gedenkwaardige dienst met dank aan Reinder Torenbeek, Wim Bonhof, Joke en Jan Riefel.


Zo ongewoon
bijzonder

Verstandeloos
een wonder

Door jouw schijn
van anders zijn
zijn wij met ons verstand
onthand.

Toon jij ons wie wij zijn
Jij kent niet
het gevecht
voor
eigen plaats en recht

jij bent zo simpel echt

KONINGSKIND

Bovenstaand gedicht is tijdens de dienst door Ans Kleverwal voorgelezen. Ook is er gecollecteerd voor de Stichting Vrienden van de Geode. De geode staat symbool voor de mensen die wonen aan de Rigolettostraat in Apeldoorn. We weten soms niet goed hoe we echt binnen kunnen komen bij mensen met een verstandelijke handicap. Maar als het ons lukt, dan ontmoeten we een mens, prachtig als een kristal, fonkelend van puurheid.Mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Wij zijn er voor hen, maar zij zijn er ook voor ons..
Zij laten ons zien wat waardevol is in het leven alleen al door er te zijn.


 

Bekijk alle foto's
 
Stille Week en Pasen 2024

Bekijk alle foto's
 
Paasviering met CBS Sjaloom | 27 maart 2024

Op woensdag 27 maart waren alle kinderen van Sjaloom te gast in de kerk van Voorst. Ds. Henriëtte wachtte hen op.
De kinderen gingen zitten rondom het lichtgevend kruis.
Op school hadden de kinderen een bloemenkruis gemaakt. Nadat dit kruis was binnengebracht, werd de paaskaars aangestoken. Alle groepen vierden mee met een lied, een gebed, een gedicht, een handen- en een hartenuitbeelding. Ds. Henriëtte vertelde het paasverhaal uit de Bijbel.

Het was een indrukwekkende gezamenlijke paasviering!
 

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen | 24 maart 2024

Wat een feest was het in de kerk in Klarenbeek. Er werden palmpaasstokken gemaakt (de eerste kinderen waren er al om 9 uur), er was een mooie optocht door de kerk én er werd gedoopt!

Hosanna, hosanna,
nu nadert de stoet.
Wij komen met palmen
Hem blij tegemoet.
Hosanna, hosanna!

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst n.a.v. Biddag voor Gewas en Arbeid | 17 maart 2024

Liturgisch bloemstuk – Biddag voor Gewas en Arbeid – 2024
De jute lap geeft aan dat we leven in de 40 dagentijd,
 een tijd van inkeer en bezinning.
Opvallend aanwezig zijn de
kronkelende takken van de hazelaar.
Ze staan uit elkaar, gelijkend op twee beschermende handen
die zich naar de hemel richten.

De witte tulpen staan symbool voor gebed.
De bloembladen van de tulp staan
 open naar de hemel,
zoals een mens open mag gaan voor God.

De kleine bolletjes, de witte druifjes,
vertellen ons dat een nieuw seizoen aanbreekt.
Hoe gaan we dat nieuwe seizoen tegemoet?
Werkend, wachtend, verlangend?

De altijd groen blijvende klimop is het teken van Gods trouw.

De graankorrels en korenaren vertellen ons
dat de graankorrel eerst moet sterven voordat zij vrucht kan dragen.
Dat verwijst ook naar het sterven en de opstanding van Jezus.


Terugblik kerkdienst n.a.v. Biddag voor Gewas en Arbeid
Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan
Nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt als koren, halmen vol en groot.

Onder steen bedolven, lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.


Bovenstaand prachtig lied (LB 625) werd gezongen tijdens de dienst n.a.v. Biddag voor Gewas en Arbeid. De symboliek van de graankorrel, de liefde die staat te wuiven als het groene graan. Maar ook… het lijden dat nog komen gaat.
Een bijzondere dienst met daarin ook aandacht voor ons diaconaal project Oeganda-PLUS. Ditmaal werd de landbouwtak (FocusPlaza Foundation) extra belicht.
Hoe passend was in dat kader de tulpenverkoop na afloop van de dienst!
Alle 100 bossen werden verkocht en leverden een prachtige netto opbrengst op, namelijk € 410,00.
Samen met de collecteopbrengst zorgde dat voor een flinke stijging van de thermometerstand Oeganda-PLUS: € 9.472,64.
Fijn, die blijvende betrokkenheid!
 

Bekijk alle foto's
 
PaasChallenge | 5 maart 2024

Een klein gezellig groepje tieners trotseerden afgelopen dinsdag de regen en gingen net als de Emmausgangers op weg. Tijdens deze PaasChallenge beleefden ze door middel van geluidsberichten het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen. Ze ontdekten hoe het is om een 'Emmaüsganger’ te zijn, te moeten vluchten voor een vijand en te merken dat Jezus is doodgegaan, maar ook opeens zomaar bij je kan zijn.

Op verschillende locaties waren er opdrachten en kregen ze een geluidsboodschap te horen. Tijdens de wandeling kwam zelfs iemand bij ze lopen.. die vreemde vragen stelde, brood brak en.. ineens weer weg was. Best spannend allemaal. Eenmaal terug bij De Voorhof werd de rode draad duidelijk en kwam de boodschap van de avond tevoorschijn! IK BEN.

Bekijk alle foto's
 
Themadienst Kom, ga mee! | 3 maart 2024

De kerkdienst van zondag 3 maart kreeg vorm rondom een tweetal bloemlezingen (een selectie van teksten, dit keer omgezet en verteld in eenvoudige taal) uit de bijbelboeken Exodus en Mattheüs.
Met Mozes trokken we door de Rode Zee en door de woestijn. De Tien Geboden werden omgedoopt tot tien wegwijzers.
Wegwijzers die Jezus in zijn leven hier op aarde aanscherpte.

Mirjan bad voor ons het ‘Onze Vader’ en allen in de kerk waren lichtelijk verbaasd toen er een stem uit de hoogte terugsprak.
Dat tweegesprek zette ons tot denken over de woorden van dit gebed.

Kom, ga mee!
Doe iets meer dan hetgeen van je gevraagd wordt. Kom uit je comfortzone! Beteken iets voor je omgeving of doe iets voor een ander!

De Wielerboys uit Voorst en Empe zijn daar een mooi voorbeeld van!
Zij proberen straks, in juni, de Alpe d’Huez zesmaal te beklimmen en gaan letterlijk op weg naar de top daarvan. Wij klimmen in gedachten met hen mee!
Bram Bleumink en Simon Wijtenhorst vertelden erover in de dienst.
Bijzonder dat zij deze uitdaging aangaan om geld in te zamelen voor mensen die te dealen hebben met kanker of moeten leven met de gevolgen daarvan.
Heel fijn dat wij hen konden en kunnen sponsoren in deze!

De gekozen liederen van het Livinuskoor pasten heel mooi bij het thema en bij de 40-dagentijd. Ja, dan word je soms stil, stil van hetgeen er op je pad komt.
 

Bekijk alle foto's
 
Goed bezochte boekenmarkt in Wilp | 2 maart 2024

De kerkactie Wilp organiseerde zaterdag 2 maart een boekenmarkt in de kerk in Wilp.

Meteen vanaf 10.00 uur was het gezellig druk. Sommige bezoekers vroegen meteen waar een bepaalde categorie stond. De ander nam heel rustig de tijd om vele boeken door te lezen en vervolgens met een stapel naar huis te gaan.

De netto opbrengst was € 1.288,00. Een heel mooi bedrag, waar we erg tevreden over zijn, zeker ook om met dit resultaat de laatste activiteit af te sluiten. De opbrengst is voor de Dorpskerk Wilp.
Iedereen die heeft geholpen met boeken uitzoeken, transport, klaarzetten, verkoop, de koffie en thee, de man van de kassa en natuurlijk ook weer opruimen. Erg fijn dat we dit samen met een groep vrijwilligers weer hebben kunnen organiseren.

Onze hartelijke dank voor uw helpende hand.

Commissie Kerkactie Wilp
 

Bekijk alle foto's
 
Wereldgebedsdag met thema 'Verdraag elkaar in liefde' | 1 maart 2024

 
Het ging allemaal net wat anders dan andere jaren.
Als je via ’t Achterhuus binnenkwam mocht je tot je verbazing doorlopen naar de kerkzaal. Daar er meer mensen werden verwacht dan zou passen in ‘t Achterhuus, hadden we als commissie - last minute - besloten hier naar uit te wijken. 
Ondanks wat logistieke en technische uitdagingen, was het een mooi samenzijn met een kleine vijftig mensen, waaronder ook een aantal uit Twello.

De orde van dienst, van de Oecumenische Wereldgebedsdag, was dit jaar opgesteld door het comité uit Palestina. In de liturgie waren naast bijbelteksten en gebed ook drie indringende verhalen opgenomen verteld door vrouwen uit Palestina. Ook het verhaal van sterke vrouwen, in het getoonde filmpje ‘Prayer of the Mothers’, was indrukwekkend. Dit filmpje laat 'De mars van Hoop’ zien, georganiseerd door Arabische en Joodse vrouwen. Duizenden vrouwen marcheerden vanuit het noorden van Israël naar Jeruzalem in een oproep tot vrede. 

Het mooie van de Wereldgebedsdag is dat je gezamenlijk de liturgie (mee)leest en er door het hardop voorlezen, door enkele kerkleden/parochianen, een stem wordt gegeven aan de teksten.

 
Om elkaar de vrede van Christus te wensen kreeg iedereen, in plaats van een hand, een takje met een duif met ‘Vrede zij met u’/‘Salam ‘al masih’. Op de sfeervol aangeklede viertafel waren citrusvruchten en cactussen geplaatst, bekende producten uit Palestina, en er stonden vazen met daarin ontluikende bloemtakken.
Voor de zang hadden we liederen aan de liturgie toegevoegd die zowel bij de rooms-katholieke als protestantse broeders en zusters bekend zijn. De liturgie bevatte ook een projectlied, waarbij je de keus had dit in het Nederlands, Engels of Arabisch te zingen. Dat laatste valt niet mee, kunnen we je vertellen.

We hebben totaal € 150,00 mogen ophalen voor drie collectedoelen. Star Mountain (hulp aan mensen met een handicap), Stichting COME (organiseert ontmoetingen tussen Israëlische en Palestijnse jongeren) en Het Rossing Center (Joodse en Palestijnse kinderen ontmoeten elkaar in de klas). Er is inmiddels € 50,00 overgemaakt naar ieder doel.

Na afloop belandden we toch nog in ’t Achterhuus voor een gesprek en een kop koffie met een koekje. We hopen jullie volgend jaar op Wereldgebedsdag weer te ontmoeten en in de tussentijd: ‘Verdraag elkaar in liefde'.

Vredegroet, Commissie Wereldgebedsdag
Diny Slief,
Rina Roosenboom en
Rosa van der Tang
 
 

Bekijk alle foto's
 
KerkOpSchoot | 25 februari 2024

Bekijk alle foto's
 
Koor InBetween Brummen zingt de Young Messiah | 18 februari 2024

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw is de Messiah van Georg Friedrich Händel door Tom Parker bewerkt tot The Young Messiah.
Koor InBetween uit Brummen bracht dit werk, bestaande uit een twaalftal liederen, tijdens de goed bezochte kerkdienst van zondag 18 februari ten gehore.
 

Bekijk alle foto's
 
Samen feestvieren 80+ | 14 februari 2024

Op 14 februari werd er in 't  Achterhuus in Klarenbeek een feestje gebouwd voor onze 80-plussers die in het eerste kwartaal jarig waren. Het was een primeur om hun verjaardag gezamenlijk 'in de kerk' te vieren.

Veel feestgangers gaven aan de uitnodiging gehoor en zo ontstond er die middag een spontane, gezellige sfeer.
De vraag "Waar komt uw naam vandaan?" hielp een handje om met elkaar in gesprek te komen onder het genot van koffie en gebak. Ook dominee en de vier ouderlingen waren van de partij. Een mooie gelegenheid voor een uitgebreidere kennismaking.

Mede door de zeer gewaardeerde hulp van enkele ervaren vrijwilligers liep deze eerste gezamenlijke verjaardagspartij 80+ gesmeerd. Meteen een mooie opsteker om voorlopig met dit nieuwe initiatief door te gaan.

De tweede groepsviering is vastgesteld op woensdagmiddag 8 mei als de jarige 80-plussers uit het tweede kwartaal aan de beurt zijn. Daarvoor krijgen zij een persoonlijke uitnodiging. Dan maken we er met elkaar weer een mooi feestje van!

Tot ziens namens het organisatiecomité.
 

Bekijk alle foto's
 
Werelddiaconaat | 4 februari 2024

Dat onze handen een bijzonder onderdeel van ons lijf zijn werd op zondag 4 februari in de kerkdienst benadrukt. We hoorden en zongen erover en we dachten er samen over na.
We kunnen onze handen vouwen, we kunnen onze handen uitstrekken naar de ander of elkaar aanraken met onze handen. We kunnen onze duim opsteken, maar ook een vuist maken.
Het lied ‘Licht aan’ van Schrijvers voor Gerechtigheid inspireerde de ZWO-commissie:
Deze dingen wil God graag:
deel je eten met een ander,
vul zijn uitgestoken handen,
zorg dat niemand honger heeft vandaag.
Dan gaat het licht aan,
en God gaat altijd met ons mee.
Hij zal ons horen, Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan om ons heen.

En Jezus? Wat deed Hij? Hij volgde lang niet altijd de regels die door de verantwoordelijke mensen in de tempel waren voorgeschreven. Hij ging zijn eigen weg. Hij stak zijn handen uit naar zijn medemens. Hij genas ook de man met de verschrompelde hand.
Dat wij, in navolging van Hem, onze handen uit de mouwen mogen steken!

De ZWO-commissie voegde de daad bij het woord en verkocht na de dienst heerlijke PLUS stroopwafels van COOP Versluis voor Oeganda-PLUS! Dat leverde een mooie opbrengst op: € 120,00.
De thermometerstand Oeganda-PLUS stijgt daarmee naar € 8.729,14.
 

Bekijk alle foto's
 
Advent en Kerst 2023

Bekijk alle foto's
 
Kerstmarkt Klarenbeek | 9 december 2023

Bekijk alle foto's
 
Liturgische schikking op de Gedachteniszondag | 26 november 2023

Voorafgaand aan de gedachtenisdiensten werd er door een drietal dames een prachtige liturgische schikking gemaakt, verwijzend naar het te lezen gedeelte uit de Bijbel (Jakobs droom te Bethel – Genesis 28: 10 ‑ 22).
Dank daarvoor!
De schikking verbeeldde het volgende:

Er is een open hemel.
Vanuit de hemel is een ladder op aarde neergezet.
Zo worden hemel en aarde verbonden.

Aan de voet van de ladder ligt een steen.
Hier wil God wonen onder ons.

De groene klimop benadrukt de eeuwigheid.
De witte gerbera’s, roosjes en het gipskruid vertellen ons van de hemelse aanwezigheid.
Ze verbeelden de engelen die langs de ladder omhoog en omlaag gaan met Gods troost en bemoediging.
 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 19 november 2023 | Waar is Hij..?

‘Ik ben, die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Bijgaand lied werd op zondag 19 november op bijzondere wijze ten gehore gebracht door het Livinuskoor met als soliste Joke Geltink.
Het lied was de opmaat naar een drietal  ‘Ik ben’ woorden uit de Bijbel:
- Ik ben het brood dat leven geeft
- Ik ben het Licht van de wereld
- Ik ben de goede herder
Kern van de dienst: zolang hier op aarde nog oorlogen woeden en nog mensen sterven is het zo belangrijk om het goede te blijven zien, om er voor een ander te zijn. Om brood te delen, om Gods uitgestoken hand te zien door de mensen om je heen of te ervaren dat juist die ene persoon precies op de goede plek was om hulp te bieden.
Van harte hopen wij dat u/jij een glimp van Gods aanwezigheid hebt ervaren in deze dienst!
 

Bekijk alle foto's
 
Dankdag | 5 november 2023

Op 5 november werd in de kerk van Voorst Dankdag gevierd. Met een mooie tafelschikking, gemaakt door Jet Piek en Herma van Mulligen.

De herfst verspreidt haar lome pracht.
In morgenlicht wordt kleur verzacht.
De aarde weeft zich in het kleed
van leven dat van zegen weet.

De zegen rust nu op het veld.
De bloesem heeft zich afgemeld.
’t Gewas geoogst vult nu de schuur
tot levenskracht voor dag en duur.

Voor kracht van leven, dank zij Hem,
die woont in stenen en in stem,
die bron is van mijn licht en lied,
is het, dat ik God hulde bied.
(A. Bronswijk)

Bekijk alle foto's
 
Kliederkerk | 5 november 2023

Dat Kliederkerk geschikt is voor het hele gezin bleek in het Dorpshuis in Voorst! Want iedereen (heel jong en ouder) hoort er bij. Net zoals bij een lichaam; zonder handen is het heel lastig, zonder voeten kom je nergens en een mond is ook heel handig om te eten en te praten! Dus gingen we samen poppetjes knutselen, een regenboog maken met skittles, pizzagezichtjes maken en nog veel meer. Toen samen gezongen en geluisterd naar het verhaal van een verdrietige pink (die dacht nergens bij te horen). Daarna natuurlijk samen de pizzaatjes, soep en broodjes gegeten. Het was heel gezellig!

Bekijk alle foto's
 
Zondag Werelddiaconaat | 8 oktober 2023

Hebt u ook zo genoten? Had u ook kippenvel bij het lied ‘Nearer my God to thee’?
Wat een prachtige liederen bracht het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor ten gehore op zondag 8 oktober jl. in de kerk van Voorst. Het gaf echt een bijzonder tintje aan Zondag Werelddiaconaat.

Ds. Mar van der Velden gaf aan deze dienst het volgende motto mee:
Geloven is dromen, geloven is tasten,
cirkelen rond een eeuwig geheim.
Geloven is gaan, gaan in verwondering.
Geloven is doen, er voor anderen zijn.

Hoe kunnen we hier handen en voeten aan geven? Misschien wel door anderen de ruimte te geven, om zelf tevreden te leven met genoeg. En te delen van wat in huis is. Net zoals de weduwe van Sarefat deed. De weduwe vertrouwde op God. Elia vertrouwde op God. De zegen van God kwam over het eten en er was genoeg.

Na het afsluitende lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (uit volle borst gezongen door de koorleden en vele kerkgangers) was het tijd voor koffie, thee en ontmoeting in het Dorpshuis.

Leden van de ZWO-commissie verkochten op deze zondag sappen en jam van boerderij ‘De Kolke’, honing van Imkerij Gorkink (gewonnen op landgoed ‘De Poll’) en vogelkaarten van de Wereldwinkel. Het bracht een mooi bedrag op: netto € 201,00. Die bijdrage gaat, net als de diaconale collecte, naar Oeganda-PLUS.

De thermometer voor Oeganda-PLUS kreeg daardoor een flinke oppepper!
Op maandag 16 oktober was de thermometerstand € 8.338,14.
Dank! Delen wordt zo vermenigvuldigen!

Bekijk alle foto's
 
Startdienst-Doopdienst | 24 september 2023

Wat een prachtige zondag hebben we met elkaar beleefd tijdens de Startdienst waarin we vier kinderen mochten dopen!

Het thema van de dienst was: 'Ga je mee? Een goed begin!' Meedoen, meetellen en kleurrijk waren verbindende woorden. Deze woorden kwamen voor, tijdens en na de dienst tot uiting. In de vorm een regenboogpoort bij de ingang, door de ingebrachte doopjurken/dooppakjes en meegebrachte knuffels samen in de ark van Noach. Maar ook door de doop zelf en bij het napraten tijdens de koffietafel en brunch. 

Bekijk alle foto's
 
Djembédienst | 16 juli 2023

Samen muziek maken verbindt
Na een spetterend muzikaal optreden op 21 mei jl. van het koor van UP4S uit Bukomansimbi (Oeganda) waren we heel benieuwd of we hier aan de rand van de Veluwe/in de IJsselvallei ook van die muzikale talenten in ons midden hebben!
De ZWO-commissie ondernam actie en organiseerde een djembé-workshop! Maarten Romkes uit Heerde werd ‘opgetrommeld’ en gaf dit op een hele leuke en ontspannen wijze vorm.
Twee oefenmomenten werden ingepland. Zo’n 14 personen tussen de 8 en 88 jaar pikten de eerste beginselen van het spelen op de djembé, een traditionele vaastrommel, snel op en vervolgens werd er gezamenlijk meegewerkt aan de kerkdienst op zondag 16 juli.


Het plezier spatte ervan af.. alhoewel sommige trommelaars het ook wel een beetje spannend vonden.
Wat een verrassend optreden!
Dank aan degenen die deze uitdaging aangingen!

Bekijk alle foto's
 
Open schuurdienst | 9 juli 2023

Wist u dat…
…  de viering op zondag 9 juli plaatsvond op Camping ‘De Adelaar’
…  velen (zo’n 120 personen) per fiets of met de auto naar Voorst kwamen
…  de deuren van de speelschuur er wagenwijd openstonden
…  er overal stoelen vandaan kwamen zodat iedereen plaats kon nemen
…  we superblij waren met deze gastvrije vierplek 
…  er zelfs een aantal Brandrode runderen (tot aan de preek) in een omheind gedeelte van de schuur aanwezig was!

…  ds. Yvette Pors uit Giessenburg de voorganger was
…  het thema: ‘Je bent een held’ het uitgangspunt van deze viering was 
…  je daarvoor beslist niet heldhaftig hoeft te zijn of superkrachten hoeft te bezitten
…  immers iedereen een steunpilaar voor een ander kan zijn
…  dat al heel eenvoudig kan, door bijvoorbeeld een luisterend oor voor een ander te zijn!

…  het lied ‘Echte helden’ van Elbert Smelt en Matthijn Buwalda te beluisteren was en we de kern van dit lied graag met u/jou delen
…  echte helden niet loslaten, maar elkaar vasthouden
…  echte helden niet opgeven, maar er staan als bomen aan het water
…  echte helden vertrouwen op God en vooruitkijken naar een hoopvolle toekomst met Hem!

…  enkele leden van het Fanfarekorps Voorst de samenzang begeleidden
…  we ook heel blij waren met de aanwezigheid van de geluidsman in ons midden
…  er nog veel meer mensen hun steentje bijdroegen aan deze dienst
…  een dankjewel aan al die mensen zeker op zijn plaats is
…  we aan het einde van de viering door Cobie van harte werden uitgenodigd: volgend jaar weer..?
…  we hier graag een vervolg aan geven en dan hopen dat u/jij opnieuw aanhaakt! 

Bekijk alle foto's
 
Ontmoetingsweekend Seehausen

Van 16 tot 18 juni waren er 17 mensen uit onze partnergemeente Seehausen te gast. Op vrijdagavond werden ze ontvangen in De Voorhof. De gasten kwamen met eigen vervoer en druppelden gedurende de avond binnen. Er was door de werkgroep heerlijk gebakken en het was er snel erg gezellig. Er was na vier jaar weer heel wat bij te praten.

Op zaterdag stond het Zandsculpturenfestijn in Garderen op de planning. Daar werd de groep (gasten uit Seehausen en enkele gastgezinnen) eerst ontvangen met koffie en appeltaart, waarna ze het park en de zandsculpturen konden bekijken. De sculpturen hebben dit jaar het thema 'geschiedenis van Nederland' en bij sommige staan ook spreekwoorden en gezegden die wijzen op de sculptuur. Het was nog best een uitdaging om deze in het Duits te vertalen. Maar het zorgde ook voor hilariteit en leuke gesprekken. 
Na een lekkere lunch (met een echt Hollands broodje kroket) ging het weer huiswaarts en was er 'vrije tijd' tot een uur of zeven, want toen was er een gezellige avond georganiseerd bij de kerk in Klarenbeek. Met op de achtergrond de geluiden van de trekkertrek opende Pfarrer Almut de avond met voor ieder dorp (Klarenbeek, Voorst, Wilp en Bussloo) een mooie kaars en brood en wijn. Voor het eten was gezorgd door de groep van 'voor iedereen een tafel'. Naast het geluid van de ronkende trekkers werd de avond ook muzikaal opgeluisterd door leden van het Posaunenchor die hun instrumenten natuurlijk niet vergeten waren. 

Op zondag was het tijd voor de viering met oecumenisch karakter met als thema 'Vögel des Himmels'. De liederen werden afwisselend in het Duits en Nederlands gezongen en begeleid door het orgel én de blazers van het Posausenchor (met een Nederlandse gastspeler). Zowel ds. Henriëtte de Graaf als Pastor Almut Riemann spraken over wat wij kunnen leren van de vogels en de bloemen. 

Aan het begin van de middag was het alweer tijd om afscheid te nemen van de gasten. Bij het afscheid werden wij uitgenodigd om volgend jaar een bezoek te brengen aan Seehausen. 
 

Bekijk alle foto's
 
Terugblik tentdienst ‘Kom en dans mee’ | 4 juni 2023

Een bijzondere locatie, dus ook een bijzonder thema: ‘Kom en dans mee’.
Het was mooi hoe ds. Ad Wijlhuizen zondag Trinitatis (zondag van de drie- eenheid – Vader, Zoon en Geest) verbond met de dans.
Als we samen dansen geven we elkaar de ruimte. In ons gemeentezijn is het ook goed om elkaar de ruimte te geven in geloof, liefde en leven. Samen weten we ons verbonden met de Geest van God; de geest die met Pinksteren als stromen van zegen over ons werd uitgestort. We lezen er ook over in Mattheüs 28: ‘Ik ben altijd bij jullie totdat de nieuwe wereld komt’ (Bijbel in Gewone Taal).

Zondag van de drie-eenheid daagde uit iets te doen met het getal 3.
Welnu, ds. Ad Wijlhuizen had een drietal gasten uit Apeldoorn meegenomen. Eén van hen was de echte docent Sacred Dance (sacraal dansen). Wie, o wie was de echte Els Lagerweij?
U/je raadt het al: in de tent speelden we ‘Wie van de 3’ met een heus panel bestaande uit Gerda Beumkes, Han Klaasen en Marloes Bonhof.
En vervolgens  kwamen we met z’n allen in beweging terwijl we lied 839 uit het Liedboek zongen:

‘Dans, dans, doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, ik haal ook jou erbij
Want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij’.

Blij waren we met de begeleiding van Sandra de Bruin op elektrische piano en met prachtige zang van het Livinuskoor. We werden enorm verrast door het lied ‘Shallow’ (Lady Gaga en Bradley Cooper), in Wilp gezongen door een vader met zijn dochter! Dat was ontroerend!
Een dank-je-wel is dan ook zeker op zijn plaats.
Maar ook achter de schermen was er voor deze zondag van alles geregeld.
Ook die mensen zetten we bij deze even in het zonnetje!
Fijn, die hulp en het meedenken!

 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 21 mei 2023 | Oegandees jongerenkoor van Up4S te gast

Waar was dat feestje?
In de kerk was dat feestje !!!! - 21 mei
Zondag 21 mei jl. was het Oegandese jongerenkoor van Up4S te gast in de kerk van Wilp. Met hun optreden maakten ze er een waar feest van. Het koor bruiste van energie en met zang en dans vulden ze de kerk.
Niemand van de kerkgangers durfde het voortouw te nemen om op te staan en mee te gaan swingen. Maar sommigen zullen wel de neiging hebben gehad.
Het tussentijdse applaus na ieder optreden en het overweldigende applaus na afloop, sprak boekdelen. Zie de fotocollage!


 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 7 mei 2023 | Aan Tafel!

Verhalenverteller Kees Posthumus vertelde in de kerkdienst op zondag 7 mei een aantal maaltijdverhalen. Op een mooie natuurlijke wijze kwam het verhaal van die ene verboden vrucht uit het paradijs langs. Wat zou u doen als u toen geleefd had? Zou jij een hapje van die vrucht genomen hebben?

Het tweede verhaal concentreerde zich rond de wonderbare spijziging en werd met enige humor verteld vanuit het perspectief van de jongen die nog wat in zijn broodtrommel had zitten:
Vijf broden en twee vissen, het was niet eens zoveel,
maar toen de Heer ze zegende, kreeg iedereen zijn deel!

Het laatste verhaal was wel het meest indringend. Jezus at met zijn leerlingen (een bont gezelschap) het Pesachmaal. Het was de laatste keer dat ze dat samen deden. Intens waren de woorden die Kees sprak: ‘Jezus die het brood pakt, de zegen uitspreekt, het brood breekt en het uitdeelt’. Hij wist zelf al wat er zou volgen, maar de mensen om Hem heen wisten dat nog niet.

We gingen aan tafel en Hij was erbij.
Ik weet het nog goed, Hij keek even naar mij.
Er was in zijn ogen alleen maar verdriet,
waar kwam het vandaan, nee, ik wist het niet nog niet,
we gingen aan tafel en wisten niet wat
er later gebeuren zou.

Dan pakt hij het brood en Hij zegent het.
Hij scheurt het en deelt het ons het uit.
En Hij zegt als je je mij herinneren wil, deel wijn, brood en liefde uit.

Dan pakt hij de beker en zegent de wijn.
Hij schenkt het en deelt het ons uit,
En Hij zegt als je je mij herinneren wil, deel wijn, brood en liefde uit.

Eigenlijk zeggen deze woorden genoeg.
Mooi dat Kees Posthumus in Wilp zijn maaltijdverhalen met de aanwezigen deelde.

 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 23 april 2023 | He ’s the King

De themadienstcommissie had bedacht om, zo enkele weken na Pasen en vlak voor koningsdag, een thema te zoeken dat met het woord ‘Koning’ te maken heeft. Welnu: deze dienst kreeg als titel ‘He’s the King’ mee.

Verwijzend naar koningsdag was de kerkruimte in Wilp omgetoverd in een soort terras met uitzicht op kleedjes waarop van alles uitgestald lag.
Kerkgangers was gevraagd een oranje accent te dragen en velen gaven daar gehoor aan.
Op de ‘terrastafels’ stonden vaasjes met oranje gerbera’s en er lagen rolletjes King pepermunt. Een gezellig geheel!
Voorafgaand aan de dienst oefenden we alvast een toepasselijke canon uit het liedboek (lied 883):
King of kings and Lord of lords – glory, halleluja.
Jezus, prince of peace – glory, halleluja.

De lezing uit de bijbel diende geraden te worden middels het spel ‘Hints’. Mirjan gaf goede aanwijzingen, want al vlot was duidelijk dat het om de werken van barmhartigheid ging (te vinden in Mattheüs 25: 31 en 34 tot en met 40).
Een verrassende lezing.. of toch niet?
Het koningschap in de bijbel heeft een andere invulling dan het koningschap in deze tijd. Een koning die zich tussen de mensen begeeft en er daadwerkelijk is voor zijn landgenoten is echter wel héél belangrijk. Ook Jezus deed dat. Hij liet zich op feesten zien, deed wonderen maar keek ook om naar hen die zich aan de rand van de samenleving bevonden. Een bijzondere koning!

De verbindingen tussen het koningschap toen en nu werden gelegd door Kees Bulens. De zang van het Livinuskoor was een mooie toevoeging aan de dienst en het was ook heel fijn dat u/jij er was!
 

Bekijk alle foto's
 
Stille week 2023

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 2 april 2023

Het was een bijzondere dienst op 2 april 2023! Geknutsel ìn de kerk, terwijl de volwassenen zelf aan het werk gingen met een bakje troost in plaats van een preek en een optocht met mooie palmpaasstokken!

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk – Biddag voor Gewas en Arbeid | 12 maart 2023

De schikking
bestaat uit witte tulpen.
De tulp is het symbool voor het gebed.
De bloembladen staan
open naar de hemel.
We zien bloembolletjes
en kleine plantjes.
Zij zijn al aan het groeien
en symboliseren een nieuw begin.

En handen die vragen
om een zegen van God.
Alles wat in de wereld gebeurt,
al wat ons bezig houdt,
brengen we in gebed bij God.
We weten ons afhankelijk van God.

 

Bekijk alle foto's
 
Kliederkerk 12 maart 2023

Op 12 maart was er Kliederkerk in de Voorhof in Voorst. Het thema was 'Storm op het meer'. Samen deden de kinderen met hun (groot) ouders een spel met reddingsboeien, ze maakten een boot, knutselden regen, strom, wind en versierden een kussensloop om lekker te slapen zonder bang te zijn. Toen ging iedereen in de boot. De boot ging varen en het ging stormen en regenen. Gelukkig werd Jezus wakker en liet Hij de wind stoppen. Na dit verhaal werd samen gegeten. Het was een gezellig ochtend!

Bekijk alle foto's
 
Biddag voor Gewas en Arbeid | 12 maart 2023

Wat kwamen er veel lijntjes bij elkaar op zondag 12 maart!
De dienst stond in het teken van Biddag voor Gewas en Arbeid. Op de Avondmaalstafel stond een mooi liturgisch bloemstuk, gemaakt door een gemeentelid.
We zongen, in een goed gevulde kerk, prachtige liederen, zoals o.a. ‘In de bloembol is de krokus’, een lied vol van symboliek. 

Het was genieten: de muzikale medewerking van Reinder Torenbeek (orgel) en Gemma Scherpenzeel (dwarsfluit).
Het was uitdagend om te horen: de tekst uit het Bijbelboek Prediker.
Prediker denkt na over de zin van het leven. Hij is een zoeker. Draait ons bestaan alleen om werk en zorg? Nee, Prediker geeft aan dat we ook van het leven mogen genieten. En zo wellicht ook het bijzondere ervaren van alles wat groeit en bloeit.
Het was bijzonder: de aanwezigheid van Wessel en Devi, twee jongeren van het Zone.college. Zij vertelden ons over hun reis naar Oeganda in het najaar van 2022. Een reis waar deze tieners nog altijd aan terugdenken. Een reis die indruk gemaakt heeft en waar ze met verve over vertelden.
Het was top: in no time waren de 90 bossen tulpen van de fa. IJsseltulp verkocht. De opbrengst van deze actie (€ 310,00) komt geheel ten goede aan Oeganda-PLUS. Dank Arjan voor dit bijzondere gebaar!
 

Bekijk alle foto's
 
Bezoek Voedselbank 11 maart 2023

Op 11 maart werden er (in samenwerking met de Protestantse Gemeenten Twello en Terwolde-De Vecht) in het kader van de actie Voedeldoos alvast een paar dozen aangeboden aan de Voedselbank en Deventer. Vervolgens kregen de aanwezigen een rondleiding en uitleg. 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst ‘Uit liefde voor jou’ | 5 maart 2023

Het thema voor de 40-dagentijd ‘Uit liefde voor jou’ bracht de voorbereidingscommissie meteen bij het sterven van Jezus. Hij gaf zijn leven uit liefde voor ons. In de kerkdienst kwam dat tot uitdrukking in de eerste lezing: ‘De graankorrel moet sterven’.
Maar hoe geven we de liefde van God vorm naar elkaar toe. Dat doen we wellicht allemaal op een andere manier.
Het vraagt iets van een mens om hier handen en voeten aan te geven: op pad te gaan, oog te hebben voor een ander, je oor te luisteren leggen of je hart open te stellen.
Het vraagt ook om samenwerken, elkaar aanvullen en gekregen talenten inzetten.
Naar aanleiding van de lezing uit 1 Corinthiërs 12 werd het idee van ‘de trekpop’ geboren. De arm kan niet zonder de hand, de benen niet zonder de voeten.
Dit doortrekkende naar ons gemeente-zijn: we hebben elkaar nodig. Niemand is overbodig.
Ds. Corma Baas voerde ons verrassend door de dienst heen
- met 4 korte, veelzeggende stukken tekst
- met de mogelijkheid om aan te geven met welk lichaamsdeel ieder zich vooral
  verbonden voelt
- met het verzamelen van de voorbeden
- met het plaatsen van lichtjes op een groot houten hart
Het was interactief en indrukwekkend. Mooi, hoe velen gehoor gaven aan de oproep om naar voren te komen.
Ook genoten we op deze zondag van de prachtige zang van het Livinuskoor.
Dat is ook een mooi voorbeeld van samenwerken!

 

Bekijk alle foto's
 
Wereldgebedsdag | 3 maart 2023

Vrijdag 3 maart zat ’t Achterhuus in Klarenbeek vol met belangstellenden voor de viering ter gelegenheid van Wereldgebedsdag.

Een mengeling van mannen en vrouwen van zowel protestantse als rooms-katholieke zijde vulde de ruimte. Op de klaarstaande stoelen bleek niet iedereen een zitplaats te kunnen vinden, dus werd er nog wat geschoven om extra stoelen kwijt te kunnen.
Bij het licht van de Paaskaars werd het een mooie oecumenische viering met als thema ‘Zichtbaar geloven’.
Vier liturgen en vijf vrouwen hadden zich bereid getoond een rol bij het vertolken van gebed, schriftlezing en verhalen te leveren. Muzikale ondersteuning kwam van Wil Berends op keyboard.

Dit jaar was de orde van dienst verzorgd door het Nationaal Comité Wereldgebedsdag in Taiwan.
De viering startte met een presentatie over Taiwan, een eiland rijk aan verschillende culturen, talen, (inheemse) flora en fauna.
Door Riet Kremer en Ria Brouwer was een viertafel gedecoreerd met producten uit Taiwan.
 

Bekijk alle foto's
 
Kerk op Schoot 19 februari 2023

Op 19 februari was er weer Kerk op Schoot. Samen met dominee Emma Rijks en dominee Beer leerden, zongen en speelden we over Jona en de vis. Het was heel gezellig.

Bekijk alle foto's
 
Doop Merle 12 februari 2023

We mochten weer dopen. Op 12 februari ontving Merle het sacrament van de doop in de kerk van Voorst. Het was de hand van Jezus die Petrus toegestoken werd toen hij door de golven dreigde te zakken, waarmee Merle's doop vergelegen werd.
... Zei de kleine hand tegen de grote hand: Hé grote hand, ik heb je nodig...

Bekijk alle foto's
 
Zondag Werelddiaconaat | 5 februari 2023

Tijdens Zondag Werelddiaconaat stond het diaconale project van onze gemeente, Oeganda-PLUS, centraal. De dienst was opgebouwd rondom ‘zoutend zout en lichtend licht’ en kreeg als thema mee: Als delen een deel van ons wordt..!

Om met de woorden van Kees Bulens, de voorganger op deze ochtend te spreken: ZOUT heeft een vijftal bijzondere eigenschappen.

‘ZOUT heeft een reinigende werking. Denk maar aan soda. Zijn er door het zoeken naar verbinding met de mensen uit Oeganda geen vooroordelen opgeruimd?
ZOUT versterkt de smaak. Spreek woorden die hoop geven, die vriendelijk zijn. Hoeveel mooie woorden zijn er in maart 2020 tijdens de ontmoeting met mensen uit Oeganda niet gedeeld?
ZOUT heeft ook een activerende werking. Denk maar aan kalizouten bij het inzaaien. Bent u ook in beweging gekomen toen delen een deel van u werd?
ZOUT maakt dorstig! Kunnen wij anderen dorstig maken naar levend water, naar recht en gerechtigheid. Zijn er geen mensen in de gemeente geweest die dorst hebben opgewekt zodat u geeft van wat u heeft?
ZOUT heeft een conserverende werking. Zout gaat bederf tegen. Wij zijn het zout van de aarde. We mogen trouw zijn aan elkaar’.

Wij kregen tijdens prachtig orgelspel een zakje met zout aangereikt. In dat zakje zat een piepklein briefje met de tekst:

Jij bent het zout der aarde..
misschien slechts één korrel, maar ook die proef je.
Jij bent het licht der wereld..
misschien slechts 40 Watt, maar ook dat verlicht de kamer. 

 

Bekijk alle foto's
 
Terugblik Advent 2022

Tijdens de Adventstijd ging er telkens een luikje van de Adventskalender open.
We nemen u/jou middels bijgaande fotocollage nog even mee..

Zondag 27 november – 1e Advent
Geef nooit op! Er is altijd hoop!
Ga op weg en laat hoop en verwachting je leiden.

Zondag 4 december 2022 – 2e Advent
Viering van het Heilig Avondmaal
Hij die komt, Jezus Christus, is reeds aanwezig in brood in wijn.

Zondag 11 december 2022 – 3e Advent
Wees een engel voor een ander
Handen heb je om te maken en te delen.

Zondag 18 december 2022 – 4e Advent
Er komt steeds een lichtje bij
Houd moed. Het is bijna Kerst. Het feest van licht en hoop is al dichtbij.

Na het aansteken van de Adventskaars(en) zongen we elke zondag een vers meer van het gekozen stapellied, een lied waarin de hoop op een betere wereld doorklonk.
Het was mooi om op deze wijze naar Kerst toe te leven.

 

Bekijk alle foto's
 
Kerstochtendzang 2022 De Benring | 25 december 2022

Het is al een jarenlange traditie op kerstochtend: Zingen in De Benring. En dit jaar mocht het weer!. Om kwart over acht 's ochtends was het al een gezellige drukte in de ontvangstruimte van De Benring. De kelen werden gesmeerd met een kopje koffie en thee. 

Maar om half 9 werd het tijd om te gaan zingen, want er zaten al bewoners kaar in de gang. Dus gingen we met een groep van 17 personen (jong tot oud) zingend de gangen door. Zelfs een drietal bewonerd sloten aan bij de groep. 

Het was een mooi begin van de kerstdagen. 

Bekijk alle foto's
 
Eerste Kerstdag kerk Klarenbeek | 25 december 2022

Op 1e Kerstdag was er in de kerk een delegatie van de Muziekvereniging Klarenbeek van de partij.
 

Bekijk alle foto's
 
Kerstavond kerk Voorst | 24 december 2022

Tijdens de kerstavonddienst in Voorst speelde dit jaar een blazersensemble van het Fanfare Korps Voorst mee. 

Bekijk alle foto's
 
Kerstavond kerk Klarenbeek | 24 december 2022

Op Kerstavond verleende Ilse Kok haar medewerking aan de kerkdienst in Klarenbeek.
Dat was best een spannende combinatie, accordeon en kerkorgel.
Kerkgangers genoten ervan!
 

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest | 18 december 2022

In de stal
Op 4e advent werd dit jaar het kinderkerstfeest gevierd. Het was een gezellige ochtend. Iedereen zag gezellig voor in de kerk van Voorst waar eerst alleen nog maar een kribbe stond. Maar... tijdens de dienst werd de stal steeds voller. Nadat Dominee de Graaf  de adventsster had laten branden en Wilma de brief van Holy had voorgelezen vertelde Ivon het verhaal van de kribbe. Daarna mocht Suus het kindje Jezus in de kribbe leggen terwijl Miranda hierover las. Mariska en Sanne zongen het lied ‘Er is een kindeke geboren op aard’ waarna door hen Maria aan de stal werd toegevoegd. Sven en Lucas brachten Jozef en de ezel naar de stal terwijl Tamara hierover voorlas. Jet vertelde over de os en Karlijn over de herders. Tot slot kwamen er 3 wijzen in de stal met een verhaaltje van Anneroos. Zo vulden we SAMEN de kerststal, want we  hebben elkaar nodig. Pas SAMEN zijn we Christus’ gemeente.

Bekijk alle foto's
 
Kerstmarkt kerk Klarenbeek | 10 december 2022

Gezellig en gemoedelijk..
Dat waren de woorden die we, als commissie, meerdere malen opvingen en die de Kerstmarkt in de kerk van Klarenbeek typeerden.
Bezoekers konden lekker snuffelen tussen de brocante, eigengemaakte spullen of tussen de rijen goed gesorteerde boeken. Of een gokje wagen bij de ‘lootjeskerstboom’ en daarna even een lekkere pannenkoek of een kommetje snert nuttigen.
Of naar huis met een mooi bloemstukje of vogelvoercreatie..

We kunnen terugkijken op een fijne ochtend: zie daarvoor bijgaande foto’s. Immers: soms zegt een ‘plaatje’ meer dan een ‘praatje’.
Wel willen we graag IEDEREEN bedanken die, voor of achter de schermen, zijn/haar steentje heeft bijgedragen. Er is samen, in goede harmonie, veel werk verzet en dat stemt tot dankbaarheid.
Blij zijn we ook met de netto opbrengst: € 4.037,80.
BEDANKT ALLEMAAL!
 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 'Geef nooit op! Er is altijd hoop!'| 27 november 2022

De themadienst op de 1e Adventszondag was een ultieme gelegenheid om Advent in beeld te brengen.
Geef nooit op! Er is altijd hoop!
Immers: Advent is de tijd van hoop en verwachting.

In deze roerige wereld, waarin zoveel gaande is, staan er ook overal mensen op. Mensen die lichtpuntjes zien.
Mensen die hoop blijven houden. Mensen die uitzien naar een betere toekomst en in actie komen.

De regenboog verbeeldt de HOOP.
Dat begon al in het verhaal van Noach. De regenboog laat zien dat God nooit loslaat wat Zijn hand begon.
Het was heel bijzonder dat we (via de Grutte Tsjerke in Kollumerzwaag) van drukkerij Dekker in Leeuwarden voor een vriendenprijsje prachtige regenboogkaarten en stickers ontvingen met de tekst: Geef nooit op! Er is altijd hoop! Ook wapperde er buiten een vlag met dezelfde tekst erop.
In de dienst luisterden we naar Sela:
U geeft een toekomst vol van hoop.
Dat hebt U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen
leidt ons door het leven heen.

Heeft God het ons niet beloofd? Heelheid van de schepping en gerechtigheid voor iedereen. Verlies de moed niet, want hoop doet leven. Maar houd ook zelf de hoop levend.
Op weg naar Kerst, het feest van licht, het feest van hoop was het mooi om hier op wat ingetogen wijze bij stil te staan.
 

Bekijk alle foto's
 
Liturgische bloemschikking gedachtenisdiensten | 20 november 2022

‘Mijn omzwervingen hebt U opgetekend; vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek?’ 
(Psalm 56: 9)

Bovenstaande tekst vormde de leidraad voor de gedachtenisdiensten in onze drie kerken. We gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Op het moment van schrijven hebben deze diensten nog niet plaatsgevonden, maar delen we wel graag met u de betekenis van de liturgische bloemschikkingen.

In alle drie de kerken is eenzelfde bloemstuk aanwezig met daarbij een tranenkruik.
Het boek symboliseert het ‘levensboek’ van ieder mens.
De twee witte amaryllissen, nog net niet helemaal in bloei, geven het uitzien naar de toekomst aan.
De witte gerbera’s in het bloemstuk verwijzen naar Pasen.
Klimop is het symbool van Gods eeuwige trouw.
Groen is de kleur van de hoop.
De grote handvormige fatshedera-bladeren verbeelden de altijd dragende handen van God, waar we ook zijn in deze wereld.

Alle genoemde facetten van gedenken zien we in dit prachtige bloemstuk terug.
Met dank aan de gemeenteleden die hiervoor zorg hebben gedragen.
 
De bloemschikkingen kregen een bestemming waar ze nog lang tot hun recht konden komen. Ze werden namelijk bezorgd bij Hospice De Spreng in Beekbergen, bij De Benring in Voorst en bij de Sint Martinushof in Twello.

 

Bekijk alle foto's
 
Koffietafel bij de dominee | 27 oktober 2022

Op de koffie bij de dominee in Klarenbeek.
Het was gezellig en de gesprekken verliepen vlot.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag | 23 oktober 2022

Op de Startzondag op zondag 23 oktober in de kerk van Voorst bliezen we ons jaarthema ‘Aan tafel!’ leven in.  Het verhaal van de grote picknick stond centraal uit Markus 6 : 30‑44.
Hier ontvangt Jezus een paar duizend hongerige mensen.
Hij maant zijn discipelen te kijken naar wat voorhanden is: 5 broden en 2 vissen. Kijk wat dan wat mogelijk is. Je zult zien: samen wordt (het) meer!

Bij binnenkomst van de kerk had iedere kerkganger haar of zijn eigen afdruk op een tafelkleed gemaakt. Met het kleed werd de tafel ‘aangekleed’. We zullen dit kleed vast nog wel eens tegenkomen dit jaar!
De belangrijke dingen die we in onze vieringen gebruiken werden op het tafelkleed uitgestald: de bijbel, het avondmaalstel, de kaarsen en het 5 broden met 2 vissen.

Het verhaal van de soepsteen werd verteld.
De steen die er voor zorgde dat ieder met zijn eigen beetje ( of dat nu een talent is of iets anders waarmee je je in wilt zetten ) aan kwam lopen om daarvan samen een heerlijke soep te maken.
Voor de goed verstaander: Christus brengt ons samen. Hij verbindt. Hij is ons middelpunt. Met Hem in ons midden kunnen we veel.
Als dit een belofte mag zijn voor ons gemeenteleven de komende jaren,
mogen we ons gezegend weten.

Delen
Deel je eten en het zal je beter smaken.
Deel je blijdschap en ze zal groter worden.
Deel je zorgen en ze zullen minder zwaar zijn.
Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken.
Deel je liefde en je zult liefde ontvangen.
Deel je geloof en het zal sterker worden.
Deel je leven en je zult mens worden naar Gods hart.

 

Bekijk alle foto's
 
Gemeenteontmoeting | 15 oktober 2022

We kijken terug op een gezellig en ontspannen samenzijn op zaterdag 15 oktober.
Met recht een Gemeente-ontmoeting. Er waren bijna 100 gemeenteleden aanwezig. En de ontmoeting was, mede door de foto-quiz, gegarandeerd.
Dank aan degenen die een en ander zo goed hadden voorbereid.

Bekijk alle foto's
 
Werelddiaconaat | 9 oktober 2022

Geef ons heden ons dagelijks brood
Deze zin uit het ‘Onze Vader’ stond centraal tijdens de kerkdienst op zondag 9 oktober 2022.
Een zin die we wellicht gedachteloos noemen tijdens het bidden. Maar toch is dit iets om heel dankbaar voor te zijn. Vandaag de dag, in tijden van crisis, is het niet meer zo vanzelfsprekend dat ons bord rijkelijk gevuld is. Ook in Nederland zijn mensen die het met slechts een korstje dienen te doen? En wereldwijd? Er zijn genoeg heftige verhalen en dito beelden die onze huiskamer binnenkomen.
Ds. Yvette Pors uit Giessenburg kon rekenen op een warm onthaal in de kerk van Klarenbeek. Het was fijn om haar weer eens in ons midden te hebben.
Er werd op deze zondag gecollecteerd voor Oeganda-PLUS (twee projecten in Oeganda onder één noemer: UP4S en FocusPlaza). Bovendien was er heerlijke soep gekookt door een aantal gemeenteleden. Die bakjes soep gingen na de dienst vlot van de hand. Netto opbrengst: € 270,00.
Echt fijn om te merken dat er vanuit de gemeente (en anderszins) zoveel support is. En er aandacht is voor onze medemens, kortbij en verder weg.
Dank aan een ieder die meewerkte aan de dienst en natuurlijk ook aan de ‘soepkokers’!
 

Bekijk alle foto's
 
Als schoenen konden praten | 25 september 2022

Slippers, sportschoenen, sexy pumps, afgetrapte werkschoenen, klompen, sandalen en wandelschoenen.. We werden er, toen we de kerk van Klarenbeek binnenkwamen, allemaal al een beetje vrolijk van. We hoorden diverse opmerkingen: ‘De warkschoenen stoat al bie de deure òf Ut lik hier wel een schoen’nwinkel..’.
Een charmante verkoopster vroeg aan enkele kerkgangers welke schoenen zij zouden kiezen uit het ruime aanbod. Een aantal bijzondere persoonlijke verhalen werd vervolgens in de kerk gedeeld.

Schoenen brengen ons overal. Op bergen en door dalen. Te vergelijken met onze levensreis. De weg die we als mensen gaan is echter niet altijd even gemakkelijk, ook niet als je gelooft.
In Psalm 121 worden die bergen en dalen ook genoemd. Ds. Henriëtte de Graaf gaf het in de overdenking aan: het pad, met al z’n hobbels en oneffenheden, moet door de dichter van deze psalm zelf gelopen worden. Daarbij heeft hij in de eerste plaats God, maar ook anderen nodig. Samen optrekken geeft kracht. Ook nu!

In de kerk werden we geraakt door de presentatie die Jaron Kappers ons gaf over zijn bedrijf: JC Kappers schoenen. Ambachtelijke schoenen die door schoenmakers in Albanië worden gemaakt, worden door Jaron voor een eerlijke prijs aan de man gebracht. Zo inspirerend om dat te horen! JC Kappers schoenen is onderdeel van VONO (Van Oost Naar Oost) en wordt van harte ondersteund door de Julianakerk uit Apeldoorn. Voor VONO werd ook gecollecteerd met een schitterend resultaat: 273,20.

Het was fijn om op deze zondag ook het Livinuskoor in ons midden te hebben.
We genoten van de liederen die door hen gezongen werden!
En last but not least.. ook een dankjewel aan hen die (ook buiten beeld) hun beste beentje voorgezet hebben en aan deze dienst hebben meegewerkt.
Hebt u ook, na het gezellige koffiedrinkmoment in ’t Achterhuus, thuis de schoenen uitgedaan en genoten van de verdere zondag! Wij wel!

P.S.
Er kwamen na de dienst ook nog giften per bank binnen voor VONO. Totale opbrengst: € 330,70. De diaconie gaat dit bedrag verdubbelen en overmaken!

 

Bekijk alle foto's
 
Afscheidsdienst ds. L.E. Bassa | 11 september 2022

Het zal u niet zijn ontgaan: op 11 september jl. nam ds. Marrit Bassa afscheid van onze gemeente. Marrit is ruim 10 jaar in ons midden geweest: eerst als predikant van de Protestantse Gemeente te Voorst en vanaf januari 2021 als predikant van onze nieuw gevormde fusiegemeente.

De kerk zag er feestelijk uit met gerbera’s in flesjes hangend aan de banken. Muzikaal werd de dienst omlijst door prachtig blokfluitspel van Christa Kelderman en de zang van een gelegenheidskoor, bestaande uit de zangers die in coronatijd in kleine groepjes de zang in kerkdiensten verzorgden.
Onder leiding van Maarten Romkes zongen zij vóór en met de gemeente. Dat was mooi!

In de afgelopen jaren werd in de kerk het leven gevierd, werden er kinderen gedoopt, werd er los gelaten. Wat is het fijn als je in die gemeenschap van mensen iets vindt wat je op dat moment nèt nodig hebt. En wat is het bijzonder dat God ons roept en vindt.

Tijdens de afscheidsdienst werd Marrit verrast door de binnenkomst van vele kinderen die (symbolisch) een grote rode gieter bij zich hadden. Deze gieter deed terug denken aan het moment van hun doop, toen er met een klein rood gietertje water in het doopvont werd gegoten.
Na afloop van de dienst werd Marrit toegesproken, eerst door de huidige voorzitter van de kerkenraad alsook door de voorzitter van de vroegere Protestantse Gemeente te Voorst.  

In het Dorpshuis werd een ieder vervolgens gastvrij onthaald met koffie en lepelgebak, gevolgd door een hapje en een drankje. Na een kort woordje van ds. Yvette Pors nam Marrit zelf nog even de microfoon ter hand en bedankte ze de aanwezigen hartelijk.
In het Dorpshuis werd ook het afscheidscadeau van de gemeente aan Marrit overhandigd, een cheque waarmee Marrit binnenkort een elektrische fiets hoopt aan te schaffen. Ook voor Joppe en Lette was er een kleine attentie.
Marrit eindigde haar toespraak met de wens: Goed goan!
Dat wensen wij Marrit, Maarten, Joppe en Lette natuurlijk ook van harte toe in hun nieuwe woonplaats Heerde!
 

Bekijk alle foto's
 
Intrede- en bevestigingsdienst ds. H.E.J. de Graaf | 4 september 2022

Een prachtige nazomerse zondagochtend: 4 september 2022.
Mijn verbintenisdienst in de Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp.
De kerk in Wilp ligt al uitnodigend te wachten als ik binnen treed.  
Wat ziet het er mooi en verzorgd uit! 
Ik weet hoeveel mensen er in touw zijn geweest om dit alles goed te organiseren. Er is menig zweetdruppel gevallen.

Gemeenteleden, afgevaardigden uit omliggende gemeenten, familie en vrienden druppelen binnen.
Te midden van een bloemenzee zitten duif Holy en dominee Beer te wachten.
Koffie staat te pruttelen, gebak nog even in de koeling.
Het feest kan beginnen.
Ik voel mij gezegend in deze viering.

Woorden van Jezus aan Zacheus in de vijgeboom krijgen we mee:
‘……. kom vlug naar beneden
want vandaag
moet ik in jouw huis zijn.’
(Lukas 19: 5)

Van de kinderen krijg ik namens duif Holy – die met ons van kerk naar kerk vliegt tijdens kindermomenten- een open vogelhuis mee.
Dat ik mij thuis mag voelen als dominee in deze gemeente.
Dat gemeenteleden zich thuis mogen voelen bij mij als hun predikant.
Dat wij ons thuis mogen voelen bij God.
Dat God zich thuis mag weten bij ons.
Kijk, hier heb ik het vogelhuis de eerste dagen opgehangen bij mij thuis.
Ik hoop dat er veel in- en uitgevlogen wordt in de fusiegemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp.
Een huis met open vensters. Met zicht op de wereld.
Waarbinnen een tafel staat waaraan we elkaar ontmoeten.
Een tafel waaraan we ontvangen worden door Jezus als onze gastheer.

Welkom!
ds. Henriëtte de Graaf
 

Bekijk alle foto's
 
Gezellige rommelmarkt op boerderij De Bremte | 3 september 2022

Op 3 september ging het hek half 10 open en een ieder rende alle kanten op of ze wisten waar ze wat kunnen vinden. Ieder jaar weer mooi om te zien. Door het mooie weer waren veel mensen op fiets, niet handig voor grote aankopen, maar iets kleins en koffie of thee met wat lekkers, of een lekkere pannenkoek. Zo liet een ieder een bijdrage achter. De oliebollen van bakker Gerrits lieten zich goed smaken. Het terras was goed bezet en gaf een gezellige sfeer, en even bijpraten is ook belangrijk. De meesten kramen meldden dat de verkoop goed liep.

Om 14.00 uur stopte de markt en werd begonnen met opruimen in razend snel tempo was alles opgeruimd en zaten de spullen in dozen die alweer klaar stonden voor de opkopers.

Aan het eind van de middag maakte onze voorzitter het netto bedrag van € 9.300,00 bekend. Op marktplaats is voor € 3.000,00 verkocht. Een mooie afsluiting van een geslaagde dag. Inmiddels is er nog aan oud ijzer € 52,50 en € 64,50 aan oud papier bijgekomen.

Bij deze willen wij alle vrijwilligers die hebben meegeholpen op welke manier dan ook heel hartelijk bedanken.
Het motto 'vele handen maken licht werk' gaat nog steeds op.

Commissie Kerkactie Wilp
 

Bekijk alle foto's
 
Koffieochtendgebed | 3 juli 2022

Koffie in de hoofdrol!
Een lekker bakkie koffie kan verbindend werken.
Soms wordt een kopje koffie ook wel een bakkie troost genoemd. Immers: rondom koffie is er ruimte voor gesprek.
Wat hebben we het koffiedrinken na afloop van de kerkdiensten gemist in tijden van lock-down. Dat samenzijn, de gezelligheid, het luisteren naar elkaar.

Tijdens de korte kerkdienst op zondag 3 juli werd er gelezen uit Lucas 10: 1-11.
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad. En op die weg mogen zij op vele plekken vrede brengen.
Jezus geeft die opdracht ook aan ons mee. Soms kan dat heel gewoon door het schenken van dat bakkie koffie. Om al koffiedrinkend verhalen te delen en van hart tot hart te praten. Om elkaar vrede en alle goeds toe te wensen!

Na afloop van de dienst werd er koffie geschonken en konden we op het gezellige terras luisteren naar Stefan Groothuis en Maarten Romkes. Beiden gaven zij uitleg over het maken van bijzondere koffievarianten!
En.. natuurlijk kon er geproefd worden! De ijskoffie à la Stefan Groothuis was zeker in trek. En hebt u het kleine koffiemolentje van Maarten Romkes gezien?

Ook was er een hele kraam met overheerlijk gebak aanwezig!
Cranberrykoeken, Kardinaal Schnitt, moorkoppen, koffie- en notencakes, boterkoek, bijzondere yoghurttoetjes, Zwitsers gebak en nog veel meer.
Wat was het een fijne en gezellige ochtend!
Graag willen we iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, meewerkte aan deze dienst en aan het koffiedrinkmoment nadien!

De opbrengst was voor ons diaconale project, Oeganda-PLUS. Aart Groothuis kondigde dit op eigen, onbevangen wijze aan. Hij sloot af met de volgende zin: Of u nu koffie of gebak koopt, geeft in de collectezak of doneert per bank, dat maakt helemaal niets uit! Als de thermometer maar stijgt!

En die thermometer is gestegen! De stand per 15 augustus 2022 is € 2.477,46.
 

Bekijk alle foto's
 
Kort vervolg op de Gespreksavond over Gedenken | 9 mei 2022

In het vorige kerkblad heeft u al een eerste (sfeer)impressie kunnen lezen betreffende de ‘Gespreksavond over Gedenken’. Het was een waardevolle avond waarin we met elkaar van gedachten konden wisselen.

Qua gedenken in de reguliere kerkdienst zijn er al veel stappen gemaakt.
Er is een goede modus gevonden nu we (alweer zo’n anderhalf jaar) één gemeente zijn. Er zijn nog wel verschillende tastbare voorwerpen: het gedachtenissteentje en het gedachteniskruisje. Op een later moment zullen we hierover verder spreken.

Een ‘In Memoriam’ in het kerkblad wordt geschreven door de voorganger die bij de uitvaart betrokken was. In andere gevallen gebeurt dit doorgaans door de dorpswerkgroepen.

Binnenkort gaat er een afvaardiging van de Werkgroep Vieren in gesprek met de Stichting Beheer Dorpskerk Wilp om te kijken of er ook in de kerk van Wilp een gedachtenisplek gecreëerd kan worden.

Er is rondom de gedachtenisdiensten al veel gestroomlijnd:
De namen van degenen die ons ontvallen zijn worden in één gezamenlijk gedeelte opgenomen in het kerkblad. Ook stond er in alle kerken eenzelfde tafelstuk. Bovendien waren de liturgieën op elkaar afgestemd.
Dat alles werd door velen als prettig ervaren.

Hoe nu verder? Daar zijn nog geen beslissingen over genomen. We nemen de tijd. En dat is ook goed.

Namens de Werkgroep Vieren
Ans Kleverwal
 

Bekijk alle foto's
 
Pinsteren - Grenzeloos & Veelkleurig | 5 juni 2022

Grenzeloos, omdat we over grenzen heen keken
Ruimte genoeg om de ‘Pinksterboom’ een plek te geven
Een heleboel linten in allerlei kleuren uitrollen in de feesttent
Natuurlijk om de veelkleurigheid te benadrukken
Zulke bijzondere verhalen van de dames uit
Egypte, Indonesië en Irak, die met zoveel
Liefde spraken over hun thuisland
Ook enorm inspirerend
Om te horen hoe zij hun geloof in God wilden delen
Samen lezen uit de Bijbel en ons verwonderen
 
En misschien wel iets van de Heilige Geest van God ervaren
Net zoals de gelovigen in de tijd van Jezus, die ineens allemaal dezelfde taal spraken

Voor de kinderen
Een mooie duif die voorzien kon worden van kleurrijke vleugels
En natuurlijk de medewerking van het
Livinuskoor
Kerk zijn in een tent is net ff anders, maar zeker weten
Landde de boodschap van God ook hier
En waren we dankbaar omdat we in vrijheid samen mochten komen
U heeft na de dienst vast andere smaken geproefd bij het
Rondgaan met lekkere hapjes
Ik durf wel te zeggen dat velen
Geïnspireerd naar huis gingen!
 

Bekijk alle foto's
 
Wezenzondag | 29 mei 2022

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet Wezenzondag.
In Johannes 14: 18 staat letterlijk: 'Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug'. En dat gebeurt met Pinksteren! De Heilige Geest is ons als een pleitbezorger en wil ons aanvuren, de Heilige Geest spoort ons aan om met woord en daad getuige te zijn van Gods liefde.
Wat was het fijn om, na lange tijd, de Christelijke Gemengde Zangvereniging 'Zingt den Heer' op de 29e mei in ons midden te hebben. Dat was genieten, zowel voor het koor als voor de aanwezigen! Dank daarvoor!

Bekijk alle foto's
 
Hemelvaartsdag | 26 mei 2022

We kijken met plezier terug op Hemelvaartsdag. Er was een grote opkomst in de dienst.
Daarna een afwisselende fietsroute richting Apeldoorn: door het landelijk gebied de Hooilanden, het bedrijventerrein Ecofactorij, het bos Het Woudhuis, langs de nieuwbouw van de wijken Het Woudhuis en De Voorwaarts, daarna via de groene strook tussen de snelwegen en de wijk De Maten over het nieuwe fietspad langs de Elsbosweg weer richting de kerk.   
Wat rustiger ging het er ondertussen aan toe in 't Achterhuus. Daar was gelegenheid voor een gezellig praatje en wat spelletjes. 
Gezamenlijk werd er daarna geluncht. De kosters hadden gezorgd voor een heerlijke soep met broodjes. Een geslaagde morgen met ook nog eens mooi weer!

 

Bekijk alle foto's
 
Impressie gespreksavond over gedenken | 9 mei 2022

Op 9 mei waren zo’n 20 mensen op de gespreksavond over gedenken bijeen in de kerk van Klarenbeek. Het was fijn elkaar daar te ontmoeten en van elkaar te horen over dit onderwerp.

We gedenken te midden van de gemeente. Rituelen rondom sterven waren we vroeger wat minder gewend. Nu gebeurt dit in de kerk, maar evengoed daarbuiten.

Nee, het was geen avond waarop er beslissingen genomen werden. Maar een avond waarop ds. Marrit Bassa achtergrondinformatie deelde. Waarin we uitspraken dat we rondom gedenken inmiddels meer en meer tot elkaar komen. En dat we dat belangrijk vinden. Waarin we soms letterlijk spraken over ‘wegen en overwegen’. Ook de pijnpunten werden in de vertrouwelijke sfeer benoemd. Wat vinden we moeilijk? Verschillende gevoelens spelen daarbij een rol.

Gedenken: het is intens verbonden met liefde, met herinneren, sterven, met ‘in gedachten nemen’. Ook geboorte en doop zijn onlosmakelijk verbonden met gedenken. We zoeken daarbij naar verbinding, stilte, een kaars aansteken, een plek geven. Avondmaal werd ook genoemd. Hèt moment waarop we denken aan het lijden en sterven van Jezus.

We spraken onder andere over de gedachteniszondag. Willen we dat in één kerk vieren, als één gemeente, of in drie kerken?
Het was waardevol om over dit kwetsbare onderwerp te praten en te horen. Een vervolg hierop komt er zeker. Maar we nemen de tijd.

Werkgroep Vieren
Ds. Marrit Bassa, Joke Geltink, Herma van Mulligen en Ans Kleverwal
 
 

Bekijk alle foto's
 
Verjaardagsfonds Voorst | 26 april 2022

Verjaardagsfonds Voorst
Na 2 jaar corona is er op 26 april 2022 weer een gezellige middag geweest voor de vrijwilligers van het Verjaardagsfonds. In De Voorhof waren 23 vrijwilligers aanwezig om bij te praten en een paar rondjes bingo te spelen. Er is, ondanks de beperkingen, weer een mooi bedrag opgehaald, namelijk € 1.863,95. Alle gevers hartelijk dank.
Afgelopen jaar is, van de gelden van het Verjaardagsfonds Voorst, door onze gemeente het kistorgel gekocht van de organist. Op deze manier worden de gelden uit het Verjaardagsfonds Voorst gebruikt voor een plaatselijke besteding. Om dit te kunnen blijven doen, blijft het Verjaardagsfonds Voorst zelfstandig.
Bestuur Verjaardagsfonds Voorst
 

Bekijk alle foto's
 
Stille Zaterdag | 16 april 2022

Bekijk alle foto's
 
Voorbereiding Open kerk op Stille Zaterdag | 16 april 2022

Henk Ilbrink, Derk Makkink, Tonnie Kleverwal en Tonnie Beumkes zijn al druk bezig met de voorbereiding Open kerk op Stille Zaterdag.

Bekijk alle foto's
 
Ontmoetingsmiddag in Twello | 14 april 2022

Voor het eerst sinds twee jaar vond er op 14 april jl. weer een ontmoetingsmiddag plaats voor gemeenteleden die in Twello wonen. Initiatiefnemers voor deze middag waren Wim Bonhof en Gerrit Nieuwenhuis. En de belangstelling bleek groot te zijn!

De serre van Het Grotenhuis die voor deze middag was gereserveerd, was dan ook goed gevuld. We begonnen met thee en koffie. Na een woord van welkom stelden Rosa van der Tang en ds. Wijke Greijdanus zich kort aan de aanwezigen voor. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over het jaarthema ´Onderweg naar morgen´. Onderweg kun je soms zomaar een bijzondere ontmoeting hebben, onverwacht. Terwijl je in de rij voor de kassa staat bijvoorbeeld of bij de bakker op de hoek kun je met iemand in gesprek komen.

We deelden dit soort bijzondere ontmoetingen met elkaar, twee aan twee. Na een tweede kopje thee of koffie was er gelegenheid om vragen te stellen die door de aanwezige kerkenraadsleden Diny Fockens en Hanneke Oolman beantwoord werden.

Als afsluiting van de middag zongen we samen een lied dat eerder in een kerkdienst in onze gemeente indruk had gemaakt in verband met de oorlog in de Oekraïne.

Tegen 16.30 uur ging iedereen weer huiswaarts. We kijken terug op een zinvolle gezellige en geslaagde middag! Voor herhaling vatbaar!


Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,

wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat
En vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

Melodie: Psalm 119   /   Tekst: Ria Borkent
 

Bekijk alle foto's
 
Vastenmaaltijd | 25 maart 2022

Zorgen moet je doen, niet maken
Voor het eerst sinds 2 jaar kon de vastenmaaltijd weer gehouden worden.
Het bezinningsgedeelte werd verzorgd door ds. Marrit Bassa. Zij ging in op een tekst van Loesje: “Zorgen moet je doen, niet maken”. De twee betekenissen van het woord  zorgen komen er mooi in samen: een mens kan voor een ander zorgen en een mens kan zich zorgen maken. Een thema dat aansprak  gezien de vele reacties tijdens het gesprek hierover.
In dit licht werden ook de bijbelteksten Ezechiel 34:11 en Mattheus 6:34 gelezen. Het was een sobere maaltijd maar de  soep, gekookt door Anneke Hulshof, werd met smaak gegeten.
Diaken Ronald Dashorst hield een presentatie over Sant’Egidio  en de kledingbank aan de Oude Beekbergerweg 157 in Apeldoorn. Sant’Egidio zet zich in voor de kwetsbare mens in onze samenleving : armen, eenzamen, daklozen, jongeren en ouderen. Dit gebeurt door diverse activiteiten als de Franciscustafel en kledingbank. Veel deelnemers aan de maaltijd hadden kleding meegenomen voor de kledingbank. De inleg van de deelnemers (€ 184,00) was ook voor de kledingbank. Ronald was er blij mee. Met het geld kon nieuw ondergoed gekocht worden want dit werd niet tweedehands ingezameld. Al met al was het een zinvolle bijeenkomst en zeker voor herhaling vatbaar met dank aan allen die geholpen hebben.

 

Bekijk alle foto's
 
Take Away | 9 maart 2022

Op woensdag 9 maart vond er een Take Away plaats, georganiseerd door de mensen van ‘Voor iedereen een tafel’. Buiten, bij De Voorhof, stond een oventje waarin Miranda heerlijke mini-pizza’s bakte. Binnen kon er, onder het genot van een drankje, in het fotoboek van Oeganda-PLUS gebladerd worden en waren de dames in Oeganda-kleding (de paspoppen) ook aanwezig. Allen die een maaltijd besteld hadden gingen met een pastagerecht en een toetje naar huis! En dat smaakte echt prima!
Anneke, Maarten, Miranda & Mirjam, dank voor dit mooie initiatief! Ook anderen, die voor de gezellige aankleding of andere hand- en spandiensten zorgden, bedankt! Opbrengst: € 248,= voor Oeganda-PLUS!
 

Bekijk alle foto's
 
Zondag Werelddiaconaat - collecte voor Oeganda-PLUS | 6 februari 2022

Wat fijn dat we op zondag 6 februari weer fysiek naar de kerk konden gaan. Ongetwijfeld waren er ook velen nog online verbonden met de kerk van Voorst.
Pastor Jolanda Aantjes nam ons aan de hand van een gedeelte van het ‘Onze Vader’ mee. ‘Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’. Met als strekking dat we allemaal, dichterbij of verder weg, kunnen bijdragen aan een stukje ‘koninkrijk van God’ op aarde. Door er te zijn voor een ander, door belangstelling te tonen, door te bidden, door een gift te geven. Immers, op vele manieren kan het verschil gemaakt worden.

Herbert Hofmeijer vertelde in de dienst over zijn reis naar Oeganda. In maart 2020 heeft hij, samen met Arjan Wesselink en met nog een 4‑tal akkerbouwers, op uitnodiging van FocusPlaza Oeganda bezocht.
Hij vertelde over het bezoek aan het ziekenhuis in Kyotera, over de landbouwprojecten en over de kerkdienst die gehouden werd in een oude schuur met zinken dakplaten.
Herbert gaf ons letterlijk mee: ‘De gemeente is blij, de kerkgangers zingen, klappen in de handen, dansen en vieren. De dienst had wel wat weg van een optreden van Guus Meeuwis!’ Aanbidding van de Eeuwige: het kan op vele manieren vorm krijgen!
In de kerk van Voorst sloten we de dienst af met het veelzeggende lied uit de Evangelische Liedbundel (op melodie van ‘Land of Hope and Glory’):

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar,
aan uw daag’lijks leven
uw gezin, uw werk.
Wil u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Bekijk alle foto's
 
Advent en Kerst

Advent en Kerst

Advent en Kerst: Het ligt al weer enige tijd achter ons. Toch een korte terugblik!

Wist u dat…
… er in de Adventstijd 3 prachtige Adventskransen gemaakt zijn door een
   gemeentelid
… er elke week een kaars meer mocht gaan branden
… we ondanks alle donkerte, zowel letterlijk als figuurlijk, toch de lichtpuntjes
    mogen blijven zien
… we dankbaar zijn voor allen die meewerkten aan de online kerkdiensten
    rond Kerst
… dat zowel vóór als achter de schermen toch telkens zo’n tiental mensen zijn!

Wist u dat…
… Op deze wijze toch de boodschap van Kerst bij de mensen kwam
… het Kerstverhaal uit het evangelie naar Lucas (vooraf) op diverse locaties
   opgenomen was
… de techniek ons daarbij zeer behulpzaam was
… er ook qua zang pareltjes voorbij kwamen en er zelfs solo enkele liederen
   gezongen zijn
… er een aantal mannen zijn die met verve een tweede stem ten gehore
   brengen
… we daar vanachter ons computerscherm, laptop, tablet of TV van genieten
… we op Eerste Kerstdag zelfs twee kerkdiensten konden beluisteren.

Wist u dat…
… we op Tweede Kerstdag nog konden genieten van de ‘restjes’ van Kerst
… deze ‘restjes’ op heel ongedwongen wijze voor het voetlicht kwamen
… een compliment aan de toen 10‑jarige, maar inmiddels 11‑jarige Sanne 
   Hendriks hier zeker op zijn plaats is
… zij samen met haar moeder twee prachtige liederen heeft gezongen op deze
   zondag
… we met een kribbe, een engelenvleugel, een vuurtje, wat kerstkransjes, de
   lantaarn met het vredeslicht en de woorden van de voorgangers werden
   aangespoord tot actie!

Wist u dat…
… de geboorte van Jezus immers ook wat van ons mensen vraagt
… dit zeker in het laatste lied van die zondag naar voren kwam:

Go, tell it on the mountain
over the hills and everywhere:
go tell it on the mountain
that Jesus Christ is born!

Weet u dat…
… we u/jou bij deze een hoopvol en liefdevol 2022 toewensen!!


 

Bekijk alle foto's
 
4e Adventszondag (19 december) | Oeganda-PLUS

Vanuit de ZWO-commissie willen we u/jou graag een goed, gezond en gezegend 2022 toewensen. We hopen ook in 2022 weer op een ieder te mogen rekenen rondom de acties die we voor ons diaconale project, Oeganda-PLUS, hopen te voeren!

Voor nu blikken we eerst even terug. Op de 4e Adventszondag (19 december) waren we voor het laatst in de kerk van Voorst fysiek bijeen om te vieren. In de kerk waren er op deze zondag twee paspoppen, gestoken in kleurrijke Oeganda-kleding, aanwezig. Als een boegbeeld voor te voeren acties/collectes voor Oeganda-PLUS. De kleding mogen we voor onbepaalde tijd van Sylvia Mbabazi lenen. Heel fijn!

Toen Aart Groothuis de kleding bij Sylvia ophaalde was ze net weer terug uit Oeganda. Als drijvende kracht achter stichting UP4S vliegt ze daar met grote regelmaat naar toe.
Aart sprak met Sylvia onder andere over de situatie rondom Corona in Oeganda. Sylvia vertelde: “In Oeganda zijn coronabesmettingen nauwelijks een issue. Er zijn immers in Oeganda al zoveel problemen waar de mensen mee om moeten leren gaan! Bovendien is meer dan de helft van de bevolking jong en gezien de aard van de populatie zorgt Covid19 dus voor minder heel zieke mensen. Kinderen die in Oeganda opgroeien en de schoolgaande leeftijd bereiken zijn doorgaans sterk. Dat geldt ook voor de ouderen (die er uiteraard ook zijn), ze behoren doorgaans tot de sterksten en hebben nauwelijks last van welvaartsziekten, zoals overgewicht”.

Op zondag Werelddiaconaat (6 februari a.s.) zal er weer gecollecteerd worden voor Oeganda-PLUS. Of er een actie gevoerd kan worden is uiteraard afhankelijk van de coronamaatregelen en de wijze van vieren op dat moment. Houd daaromtrent dus de website van de kerk in de gaten!


 

Bekijk alle foto's
 
Gedachtenisdienst | 21 november 2021

In de drie afzonderlijke Gedachtenisdiensten die op zondag 21 november werden gehouden, stonden er prachtige symbolische bloemstukken op de avondmaalstafel.

Met kaarsen die door middel van een lint verbonden waren met de Paaskaars. Om zo de namen van de overleden gemeenteleden te verbinden aan het licht van Christus, licht van het Leven.

De bloemschikkingen kregen de dag erna een bestemming waar ze nog lang tot hun recht konden komen. Ze werden namelijk bezorgd bij Hospice De Spreng (Beekbergen), De Nieuwenhof en Het Grotenhuis, vanaf respectievelijk Klarenbeek, Voorst en Wilp.
 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 'Schatten in zakken' | 14 november 2021

Sommige mensen konden zich, voorafgaand aan de dienst van 14 november, nog niet echt wat voorstellen bij bovenstaand thema.
Toch stonden er in de kerk twee jute zakken met schatten, waarvan één zak vol met pakjes in Sinterklaaspapier. Sint Nicolaas was dus werkelijk langs geweest in de kerk van Voorst. Eén van de kerkgangers nam natuurlijk de zak vol met cadeautjes mee, want de andere zak lag er wat verloren bij en leek niet veel bijzonders te bevatten.

Ds. Jacqueline Krajenbrink stelde ons de vraag ‘Waar kiezen we voor in het leven...? Zijn we hebberig en gaan we voor genot (de grote zak met pakjes) of kiezen we voor het kleine en ogenschijnlijk minder waardevolle?’
In de Bijbel is een bekend verhaal over dit onderwerp te lezen, vaak 'de gelijkenis van de verloren zoon' genoemd. De jongste zoon uit deze gelijkenis  (te lezen in Lucas 15:11-32) vroeg immers zijn erfdeel op, vertrok naar een ander land, feestte er op los tot zijn geld op was en klopte uiteindelijk berooid en berouwvol aan bij zijn vader. Wat was zijn vader blij hem weer te zien! De kern van deze gelijkenis is 'de zorg om wat verloren is.'
De lezing werd voor de verandering eens in dichtvorm voorgedragen (zie pagina 22 van Op Streek december 2021/januari 2022).
Een mooie toevoeging nu we richting het Sinterklaasfeest gaan.

Aan het einde van de boodschap (= overweging) werd er in de andere zak gekeken. Daar zat toch ook wat in! Een aantal platte pakjes in goudpapier gewikkeld. Pakjes die een aantal woorden bevatten, woorden van waarde: zelfbeheersing, geduld, tevredenheid, genade, blijdschap en liefde. Als we deze woorden nu en in de toekomst meenemen in ons leven, kunnen we dan niet al een stukje Koninkrijk van God op aarde ervaren?

Bedankt aan allen die hun steentje aan deze dienst hebben bijgedragen.
 

Bekijk alle foto's
 
Kliederkerk | 7 november 2021

Samen zijn we op reis gegaan door het verhaal van Abraham.

We hebben onze koffers gepakt, in een tent gezeten, zandkorrels en sterren geteld, onze familie getekend en natuurlijk geluisterd naar het verhaal van Abraham.

Het was een mooie viering.

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 'Kom en zie' | 31 oktober 2021

Op zondag 31 oktober om 7.45 uur waren de geluidstechnici van Gospelkoor Vocation al in de kerk van Wilp aanwezig om het één en ander voor te bereiden voor de kerkdienst van die ochtend.
Het koor bracht later die morgen, onder de bezielende leiding van dirigent Ton Schimmel, het programma 'Kom, zie':

Kom, zie, kom en zie wat hier gebeurt,
Kom, zie, de deur is open!
Kom, rust, kom rust maar even uit
Kom, rust maar in Zijn armen.
Kom, leef, geef je last aan Hem,
Kom, leef, in overwinning!


We genoten van prachtige liederen die het koor ten gehore bracht. Ook waren drie passende liederen gekozen om met z’n allen te zingen.
Enkele koorleden vertelden over hetgeen er in hun levens speelde. Een aantal intense bijdragen die ons allen lieten beseffen dat iedereen een rugzak met ervaringen en herinneringen met zich meedraagt. Soms hele mooie herinneringen, maar soms ook verdrietige. 

Hoe bijzonder is het dat we dat bij God neer mogen leggen en van daaruit een stukje rust mogen ontvangen. Zo kun je soms kracht door kwetsbaarheid heen ervaren!!
Vocation betekent roeping en ja.. het koor bracht zingend en getuigend een bijzondere boodschap voor het voetlicht!

 

Bekijk alle foto's
 
Zondag Werelddiaconaat 10 oktober 2021

Ook op zondag Werelddiaconaat werd Oeganda‑PLUS onder de aandacht gebracht.
In de preek werd maar weer eens duidelijk dat het hebben van bezit een mens in de weg kan staan om zich over te geven aan de omarming van het Koninkrijk. Bezit kan echter ook een prachtig en krachtig middel zijn om te delen met mensen die het minder goed getroffen hebben.
De woorden van Arjan Wesselink (Voorst) sloten daar naadloos bij aan.
Arjan is één van de ondernemers die, vlak voor corona uitbrak, Oeganda heeft bezocht
en dus met eigen ogen heeft gezien dat er in Oeganda veel armoede is. Maar dat het ook een land is rijk aan grondstoffen. Dat er dus veel mogelijk is als we er kennis en middelen naar toe brengen.
Op ongedwongen, hartelijk betrokken wijze riep Arjan op om het project te steunen en maakte hij reclame voor de koffieverkoop na afloop van de dienst.
Zijn woorden bleven niet zonder resultaat: alle pakken koffie werden verkocht.

Al met al een goede start van het nieuwe project.
ZWO en diaconie kijken er met dankbaarheid op terug.
 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst ‘Mensen die nooit onder water kijken, missen de halve planeet’ | 26 september 2021

Bovenstaande quote van André Kuipers inspireerde Margot Olde Loohuis tot het maken van een serie schilderijen over de wereld onder water. Margot: ‘Mijn schilderijen gaan over de onderwaterwereld en ze bieden je een blik vanaf de modderige boden naar boven, naar het licht.’
Ze neemt de kijker mee naar de verstilde wereld onder het wateroppervlak. Diffuus zonlicht dat binnenkomt, leliebladeren die zich vanaf de bodem ontvouwen en de waterspiegel, die lucht, wolken en daglicht laat zien.
De tentoonstelling ‘Underview’ was tot en met 26 september te zien in de kerk van Wilp.

Op 26 september was er ook een themadienst. Hoe mooi was het om de schilderijen van Margot als uitgangspunt te nemen voor deze dienst!
Het was bijzonder om haar op deze zondag te horen vertellen over haar werk!
 
Kees Bulens, de voorganger van deze morgen, verbond het verhaal van Jezus die over het water liep met de onderwaterwereld. Een onderwaterwereld waar zich van alles afspeelt.
Lopen over het water is als lopen over ons levenspad. Een weg die wel eens moeilijk kan zijn. Een weg die soms is als een storm op het meer.
Durf ik te vertrouwen dat het goed komt. Durf ik te vertrouwen op de zachte krachten, een vriendelijke blik?
Maar ook: komen we zelf in beweging om een naaste te zijn voor een ander? Kunnen we een beroep doen op elkaar?

Fijn dat ook het hele Livinuskoor weer kon komen zingen in deze dienst.
Dank Sandra! Dank koorleden en allen die, op welke wijze dan ook, meewerkten aan deze dienst.

Met de zegen gingen we huiswaarts!
Wat een prachtige dienst was dit!

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 19 september 2021

In de startdienst op 19 september werd het nieuwe diaconale project Oeganda‑PLUS gelanceerd. Onder deze ene noemer krijgen twee stichtingen die in Oeganda werken een plek. En daarnaast hopelijk ook een mooi geldbedrag dat we de komende drie jaar vanuit onze kerkelijke gemeente bij elkaar proberen te brengen.
“Allereerst hartelijk dank dat wij de gelegenheid krijgen om hier iets te vertellen en aandacht te vragen voor de nood van onze broers en zussen, voor onze buren 6000 km verderop.” Zo begon Gerrit Grievink (Focus Plaza) zijn bezielend ‘praatje bij het plaatje’, waarin verschillende onderdelen van de stichting aan de orde kwamen. Door gezamenlijk op verschillende plekken ondersteuning te geven, wordt er structureel naar toe gewerkt dat de bevolking op een bepaald moment in eigen onderhoud kan voorzien.
UP4S presenteerde zich d.m.v. een filmpje op scherm omdat het Sylvia Mbabazi vanwege visum-perikelen niet was gelukt tijdig terug te keren uit Oeganda.
De beelden en indringende boodschap kwamen echter duidelijk over. En sloten aan bij het interview dat de woensdag ervoor in Voorster Nieuws was gepubliceerd.
Dat de boodschap van zowel Gerrit als Sylvia goed overkwam, bleek uit een mooie collecteopbrengst, bestemd voor Oeganda‑PLUS.
 

Bekijk alle foto's
 
Zomerzangavonden kerk Wilp

De zomerzangavonden in de kerk van Wilp zijn al jarenlang een traditie.
Helaas konden die vorig jaar zoals zoveel activiteiten vanwege corona geen doorgang vinden.
Dit jaar zijn de zomerzangavonden (voor de 24 ste keer!) op kleinere schaal weer gehouden met zoveel
mogelijk inachtneming van de coronaregels.
Er konden weer veel zangliefhebbers uit onze kerkelijke gemeente en daarbuiten verwelkomd
worden, die blij waren hun stem weer te kunnen laten klinken.
De leiding van de avonden was weer in de vertrouwde handen van Wim Bonhof en de gezongen
liederen werden door Joke Riefel begeleid op het mooie Naberorgel.
We kijken alweer uit naar de jubileumeditie die hopelijk volgend jaar wel onder normale
omstandigheden gehouden kan worden.
 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 'Mozaïek in muziek' | 6 juni 2021

De dienst op zondag 6 juni jl. kreeg als thema ‘Mozaïek in muziek’ mee.
Korte gedeeltes uit het Bijbelboek Ruth stonden centraal. Ruth, de Moabitische vrouw, die haar schoonmoeder Noömi volgde naar Bethlehem, de stad waar ze vandaan kwam. Bijzondere, haast legendarische woorden klonken: ‘Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God’. In de dienst zo prachtig vertolkt door Stef Bos. Ja, er is liefdevolle vastberadenheid en moed voor nodig om alles achter je te laten.
Ruth week niet van de zijde van de Noömi. In tegenstelling tot Orpa, Noömi’s andere schoondochter. Zij bleef in Moab. Ook dit werd benoemd tijdens de dienst.. immers Noömi en Orpa lieten elkaar in liefde los.

Is liefde niet hetgeen waar het om draait in het leven? De liefde voor elkaar. Een ieder die op eigen wijze het leven (van anderen) kleur geeft.
Op de plek waar je leeft. Niet alleen toen.. maar ook nu.
Alfred C. Bronswijk beschreef dit prachtig in het gedicht: Regenboog van het geluk.  

Dank aan de leden van het Nieuwdienstkoor die deze zondag in de kerk van Wilp prachtig zongen. Dank Sandra! Het is immers de toon die de muziek maakt!
Dank ook aan drs. Kees Bulens. Hij nam ons mee in een mozaïek van gedachten, kleur die we aan het leven geven en waarvan de kern is: heb elkaar lief.
Dank ook aan alle anderen die, hoe dan ook, aan deze dienst meewerkten! Het was een veelkleurig geheel.
 

Bekijk alle foto's
 
Vier dorpen 4-en samen

VIER DORPEN 4-EN SAMEN

Wat een positieve energie ontstond er rondom de fiets- en autotocht die vanaf Hemelvaartsdag tot en met Tweede Pinksterdag gereden kon worden.
Geweldig leuke reacties kwamen op het speciaal hiervoor aangemaakte mailadres, ‘4 op de fiets’ binnen!
Grote en kleine mensen liepen ‘rondjes om de kerk’. Zo zijn er letterlijk heel wat stappen gezet!
Onderweg bevonden zich langs de route 12 letters. Het bleek dat het best een klus was om al die letters te vinden én om er een woord van te vormen.
Van 2x een G, 2x een T, 2x een E, 2x een I, 1x een S, 1x een D, 1x een F en 1x een R kon het woord GEESTDRIFTIG gemaakt worden!
Dit woord past natuurlijk heel mooi bij het Pinksterfeest!
Het juiste woord werd 4x aangeleverd!

Deze personen ontvangen binnenkort een een cadeaubon van Koffie & theehuis ’t Momentje (Kerkstraat 29 te Voorst). Graag wensen we deze geestdriftige puzzelaars
binnenkort een ‘moment van genieten’ toe op het erf van de familie Kloosterboer.

Het vuur van Pinksteren heeft ook een aantal anderen geïnspireerd: op het mailadres ontvingen we naast een mooi gedicht ook een bijzondere beschrijving van iemand die enorm genoten heeft van deze tocht. En ‘4 op de fiets’ leverde leuke foto’s op waarvan we er graag een paar delen! Bovendien werd er door een aantal mensen verslag gedaan van de ontmoetingen onderweg.

Er werd zelf nog een mooi gedicht aangeleverd. Benieuwd? Klik hier

De fiets- en autotocht zijn overigens nog steeds beschikbaar op deze website! Dus wie er nog zin heeft in een leuk rondje van zo’n 50 km. kan de fiets- of autoroute daar (nog) downloaden.
 

 
 

Bekijk alle foto's
 
Nieuwe Paaskaarsen - ontstoken op Stille Zaterdag in de kerk van Klarenbeek

In de viering van Stille Zaterdag werden de drie Paaskaarsen ontstoken. Licht in de duisternis! Teken van hoop!
Na de Paasnacht werd het ook dit jaar Pasen! Jezus staat op uit de dood, Hij leeft.

O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht.

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
O vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!
 

Bekijk alle foto's
 
Terugblik Avent

De Adventstijd ligt al weer even achter ons. Toch nog een korte terugblik.
Tijdens Advent, de tijd waarin we toeleven naar de komst van Jezus, stonden er in de drie verschillende kerken ook drie verschillende Adventsstukken. Uiteraard met kaarsen erin. Immers: zo konden we elke zondag een licht (of meerdere vlammen) ontsteken als teken van hoop.
Onze wens is dat we in 2021 met elkaar brengers van hoop mogen zijn op de plek waar we leven en werken. Vol energie, enthousiast en warmte uitstralend naar de mensen om ons heen!
 

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest | 20 december 2020

Vanuit de kerk in Wilp was vandaag een mooie dienst!

Echt waardevol om juist in deze tijd dicht bij elkaar te zijn en samen met jong en oud te mogen genieten van de mooie liederen en prachtige woorden!

Er werden ook mooie wensen in de kerstboom gehangen.
 

Bekijk alle foto's
 
Be the change you want to see in the world | 6 december 2020

Drie jaar lang was de Stichting Vrienden van DHAN deel van onze streekgemeente, leefde het onder de gemeenteleden en heeft het een ieders blik doen verruimen.
Op zondag 6 december hebben we het project afgesloten. Dat deden we in een kerkdienst die geheel in het teken stond van het licht!
Adventskaarsen werden ontstoken, nog éénmaal kreeg het lichtritueel een plaats in dienst en heeft Diny Fockens zich in India-kleding gestoken.
Na de dienst kon een ieder buiten langs een tafel met gratis artikelen lopen en wat meenemen naar huis. Daaronder waren tasjes met de tekst: Be the change you want to see in the world. Ofwel: Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Aan deze tekst van Mahatma Ghandi gaven we als streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp in de afgelopen 3 jaar gehoor. En het leert ons: kiezen voor verandering dat kan elke dag opnieuw!
 

Bekijk alle foto's
 
Aanpak kerk en terrein kerk Klarenbeek

De eerste fase is klaar. Het terrein is door de hoveniers van ‘De Woudhof’ geheel en al vernieuwd. Daarmee is de kerk meer in het zicht gekomen en komt de samenhang met de naburige panden -voorheen de pastorie en Ons Gebouw- goed tot zijn recht.

Binnen is ook al het nodige werk verricht. Tonnie Beumkes heeft de geluidsinstallatie geheel vernieuwd. De geluidskwaliteit is nu duidelijk verbeterd. Met de verplaatsing vanuit de keuken naar de kerkzaal is nu ook de bediening een stuk praktischer geworden. We zijn blij, dat dit in eigen beheer gerealiseerd kon worden. Veel dank, Tonnie!

Eind november zal de nieuwe keuken worden geplaatst. Daarvoor zijn ook al de nodige sloopwerkzaamheden gedaan en kan het installatiewerk beginnen.                               
In de volgende ‘Op Streek’ wordt het verslag vervolgd.
 

Bekijk alle foto's
 
Nieuwsdienst | Dankdag voor gewas en arbeid | 8 november 2020


TERUGBLIK NIEUWSDIENST - DANKDAG voor GEWAS en ARBEID

Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we vergeten er dankbaar voor te zijn..
Deze oneliner gaf wellicht het hart weer van de Nieuwsdienst in de kerk van Voorst op zondag 8 november jl. Deze Nieuwsdienst stond in het teken van Dankdag voor Gewas en Arbeid (woensdag 4 november 2020).
Het thema van de dienst ‘Dankbaar..?! Hoezo..?’ gaf stof tot nadenken.
Immers.. in deze Coronatijd mag er juist heel veel niet! Minder ontmoetingen, geen aanrakingen, feestjes die niet gevierd kunnen worden. Bovendien zijn er veel onzekerheden: blijven scholen open? Komen er banen op de tocht te staan? En ook zijn er ondernemers die het in deze tijd lastig hebben.
Is er dan nog wel iets om dankbaar voor te zijn? Ja.. toch wel!
Juist nu komt aan het licht wat belangrijk is in het leven. Juist in deze tijd mogen we schuilen bij Hem en werpt het leven met Hem vruchten af.
Het geloof in God helpt ons met andere ogen te kijken.. om zo dankbaar te zijn voor elke nieuwe dag die ons gegeven wordt!
Dat rotsvaste vertrouwen werd door Anneke, Joke, Hidde en Rob (leden van het Nieuwsdienstkoor) aan het einde van de dienst bezongen in het prachtige lied: ‘Walk Worthy’.

Dankbaar?! Hoezo..?
Ondanks de hete zomer die achter ons ligt mogen we God danken voor alles wat hij deed groeien en bloeien.
Dat de Voorster kleigrond vruchtbaar is was dan ook zichtbaar in de kerk. Boerenkool, rode kool, wortelen, prei, aardappelen, reeds ingemaakte courgette, peertjes, appelmoes, honing en zelfs twee flesjes eigen gebrouwen bier ontbraken niet.
Naast de dankbaarheid voor de gaven van het land geeft Lied 719 uit het Liedboek ook de dankbaarheid betreffende andere facetten van het leven weer: het lied benoemt de vruchten van de zee, de vruchten van aarde en mijn, maar ook de vruchten van kennis en brein en (in het laatste couplet) de vruchten van liefde alom!
Laten we daar rijkelijk van uitdelen!

Daarom ontstaken we aan het einde van de dienst nogmaals een aantal lichtjes:
Vlammen waaraan we ons mogen warmen,
die ons helpen de moed niet te verliezen,
die hoop aanwakkeren!
Opdat we blijven geloven in wat komt:
Een wereld waarin Licht
iedereen omstraalt.
(vrije vertaling van een gedeelte van het op 8 november gelezen gedicht van
Greet Brokerhof - van der Waa)

Eerstvolgende Nieuwsdienst
De eerstvolgende Nieuwsdienst is opnieuw een gezamenlijke Nieuwsdienst en deze vindt plaats op zondag 24 januari 2021.
Voorganger is dan ds. Marrit Bassa.
 

Bekijk alle foto's
 
Oecumenische dienst Klarenbeek | 28 juni 2020

Voor meer informatie over deze dienst, kunt u op deze link klikken.

Bekijk alle foto's
 
Nieuwsdienst | 5 januari 2020


TERUGBLIK NIEUWSDIENST 5 JANUARI 2020
We gingen het jaar 2020 knallend in..! Ja.. echt!
Met een nieuw jaar voor ons, met nieuwe kansen en wellicht goede voornemens, dachten we natuurlijk ook nog even terug aan het afgelopen jaar, het jaar 2019.
Waar zetten we een streep door.. (wat is nu voorbij), waar willen we juist een streep onder zetten (waar ‘zeuren’ we niet meer over) en wat willen we juist gaan onderstrepen (wat vinden we van belang voor het jaar 2020)!
In de kerk van Klarenbeek lazen we het verhaal van Jakob en de ontmoeting met de ‘onbekende’ aan de rivier de Jabbok. De onbekende die Jakob uiteindelijk zegende. Jakob noemt die plaats: Pniël (aangezicht van God).
God.. die ons ook in het nieuwe jaar zijn zegen mee wil geven.
Die met ons meegaat als streekgemeente op weg naar de fusie.. naar samen één gemeente zijn! We zongen:

Jezus roept hier mensen samen
die in woord gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als een Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

We genoten op deze zondag ook van de prachtige zang van het Nieuwsdienstkoor. Dank daarvoor! En het voelde voor velen vertrouwd dat Kees Bulens opnieuw in ons midden was op deze eerste zondag in het nieuwe jaar.
Na de Nieuwjaarstoespraak was er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee/chocomel èn een oliebol! Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar gewenst!

Bekijk alle foto's