Kinderkerstfeest | 20 december 2020

Vanuit de kerk in Wilp was vandaag een mooie dienst!

Echt waardevol om juist in deze tijd dicht bij elkaar te zijn en samen met jong en oud te mogen genieten van de mooie liederen en prachtige woorden!

Er werden ook mooie wensen in de kerstboom gehangen.
 

Bekijk alle foto's
 
Be the change you want to see in the world | 6 december 2020

Drie jaar lang was de Stichting Vrienden van DHAN deel van onze streekgemeente, leefde het onder de gemeenteleden en heeft het een ieders blik doen verruimen.
Op zondag 6 december hebben we het project afgesloten. Dat deden we in een kerkdienst die geheel in het teken stond van het licht!
Adventskaarsen werden ontstoken, nog éénmaal kreeg het lichtritueel een plaats in dienst en heeft Diny Fockens zich in India-kleding gestoken.
Na de dienst kon een ieder buiten langs een tafel met gratis artikelen lopen en wat meenemen naar huis. Daaronder waren tasjes met de tekst: Be the change you want to see in the world. Ofwel: Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Aan deze tekst van Mahatma Ghandi gaven we als streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp in de afgelopen 3 jaar gehoor. En het leert ons: kiezen voor verandering dat kan elke dag opnieuw!
 

Bekijk alle foto's
 
Aanpak kerk en terrein kerk Klarenbeek

De eerste fase is klaar. Het terrein is door de hoveniers van ‘De Woudhof’ geheel en al vernieuwd. Daarmee is de kerk meer in het zicht gekomen en komt de samenhang met de naburige panden -voorheen de pastorie en Ons Gebouw- goed tot zijn recht.

Binnen is ook al het nodige werk verricht. Tonnie Beumkes heeft de geluidsinstallatie geheel vernieuwd. De geluidskwaliteit is nu duidelijk verbeterd. Met de verplaatsing vanuit de keuken naar de kerkzaal is nu ook de bediening een stuk praktischer geworden. We zijn blij, dat dit in eigen beheer gerealiseerd kon worden. Veel dank, Tonnie!

Eind november zal de nieuwe keuken worden geplaatst. Daarvoor zijn ook al de nodige sloopwerkzaamheden gedaan en kan het installatiewerk beginnen.                               
In de volgende ‘Op Streek’ wordt het verslag vervolgd.
 

Bekijk alle foto's
 
Nieuwsdienst | Dankdag voor gewas en arbeid | 8 november 2020


TERUGBLIK NIEUWSDIENST - DANKDAG voor GEWAS en ARBEID

Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we vergeten er dankbaar voor te zijn..
Deze oneliner gaf wellicht het hart weer van de Nieuwsdienst in de kerk van Voorst op zondag 8 november jl. Deze Nieuwsdienst stond in het teken van Dankdag voor Gewas en Arbeid (woensdag 4 november 2020).
Het thema van de dienst ‘Dankbaar..?! Hoezo..?’ gaf stof tot nadenken.
Immers.. in deze Coronatijd mag er juist heel veel niet! Minder ontmoetingen, geen aanrakingen, feestjes die niet gevierd kunnen worden. Bovendien zijn er veel onzekerheden: blijven scholen open? Komen er banen op de tocht te staan? En ook zijn er ondernemers die het in deze tijd lastig hebben.
Is er dan nog wel iets om dankbaar voor te zijn? Ja.. toch wel!
Juist nu komt aan het licht wat belangrijk is in het leven. Juist in deze tijd mogen we schuilen bij Hem en werpt het leven met Hem vruchten af.
Het geloof in God helpt ons met andere ogen te kijken.. om zo dankbaar te zijn voor elke nieuwe dag die ons gegeven wordt!
Dat rotsvaste vertrouwen werd door Anneke, Joke, Hidde en Rob (leden van het Nieuwsdienstkoor) aan het einde van de dienst bezongen in het prachtige lied: ‘Walk Worthy’.

Dankbaar?! Hoezo..?
Ondanks de hete zomer die achter ons ligt mogen we God danken voor alles wat hij deed groeien en bloeien.
Dat de Voorster kleigrond vruchtbaar is was dan ook zichtbaar in de kerk. Boerenkool, rode kool, wortelen, prei, aardappelen, reeds ingemaakte courgette, peertjes, appelmoes, honing en zelfs twee flesjes eigen gebrouwen bier ontbraken niet.
Naast de dankbaarheid voor de gaven van het land geeft Lied 719 uit het Liedboek ook de dankbaarheid betreffende andere facetten van het leven weer: het lied benoemt de vruchten van de zee, de vruchten van aarde en mijn, maar ook de vruchten van kennis en brein en (in het laatste couplet) de vruchten van liefde alom!
Laten we daar rijkelijk van uitdelen!

Daarom ontstaken we aan het einde van de dienst nogmaals een aantal lichtjes:
Vlammen waaraan we ons mogen warmen,
die ons helpen de moed niet te verliezen,
die hoop aanwakkeren!
Opdat we blijven geloven in wat komt:
Een wereld waarin Licht
iedereen omstraalt.
(vrije vertaling van een gedeelte van het op 8 november gelezen gedicht van
Greet Brokerhof - van der Waa)

Eerstvolgende Nieuwsdienst
De eerstvolgende Nieuwsdienst is opnieuw een gezamenlijke Nieuwsdienst en deze vindt plaats op zondag 24 januari 2021.
Voorganger is dan ds. Marrit Bassa.
 

Bekijk alle foto's
 
Oecumenische dienst Klarenbeek | 28 juni 2020

Voor meer informatie over deze dienst, kunt u op deze link klikken.

Bekijk alle foto's
 
Nieuwsdienst | 5 januari 2020


TERUGBLIK NIEUWSDIENST 5 JANUARI 2020
We gingen het jaar 2020 knallend in..! Ja.. echt!
Met een nieuw jaar voor ons, met nieuwe kansen en wellicht goede voornemens, dachten we natuurlijk ook nog even terug aan het afgelopen jaar, het jaar 2019.
Waar zetten we een streep door.. (wat is nu voorbij), waar willen we juist een streep onder zetten (waar ‘zeuren’ we niet meer over) en wat willen we juist gaan onderstrepen (wat vinden we van belang voor het jaar 2020)!
In de kerk van Klarenbeek lazen we het verhaal van Jakob en de ontmoeting met de ‘onbekende’ aan de rivier de Jabbok. De onbekende die Jakob uiteindelijk zegende. Jakob noemt die plaats: Pniël (aangezicht van God).
God.. die ons ook in het nieuwe jaar zijn zegen mee wil geven.
Die met ons meegaat als streekgemeente op weg naar de fusie.. naar samen één gemeente zijn! We zongen:

Jezus roept hier mensen samen
die in woord gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als een Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

We genoten op deze zondag ook van de prachtige zang van het Nieuwsdienstkoor. Dank daarvoor! En het voelde voor velen vertrouwd dat Kees Bulens opnieuw in ons midden was op deze eerste zondag in het nieuwe jaar.
Na de Nieuwjaarstoespraak was er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee/chocomel èn een oliebol! Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar gewenst!

Bekijk alle foto's
 
Gezinsdienst | 22 december 2019

TERUGBLIK GEZINSDIENST 22 DECEMBER

Want... als een engel zijn opdracht vergeet, is hij net een mens…
Maar als een mens zich zijn opdracht herinnert.. is hij dan niet nèt een engel…?

Deze tekst.. geschreven door ds. Ad Wijlhuizen was de inspiratiebron voor de gezinsdienst van zondag 22 december.
En wat was het een bijzondere dienst…deze dienst.. die als thema meekreeg: Ben jij een engel..?

Ontroering door het zingen van ‘Als alles duister is..’
Het verhaal: ‘Engel zonder vleugels’ verteld door Alie van Ommen maakte ons vervolgens onderdeel van het geheel. Want ja… de engel uit het verhaal kwam uiteindelijk terecht in een klein dorpje, met een supermarkt, met een molen met een ster erop…
Verder: niet te vergeten… de inbreng van Kees Bulens die ons erop attendeerde dat er ook in Klarenbeek, Voorst en Wilp zoveel engelen zonder vleugels rondlopen. Boodschappers van het goede!! Mensen die door hun aanwezigheid voor anderen een lichtpuntje zijn..
En ook nog: Samen muziek maken met muziekinstrumentjes en elkaar aan het einde toe mogen zingen: God zal met je zijn.. Hij is Immanuël!!
Dank aan iedereen die aan deze dienst zijn/haar steentje bijdroeg.. maar in het bijzonder natuurlijk aan Lieke, Jordy, Sanne en Fabiënne..  die de sterren van de hemel zongen!

We namen op deze zondag ook afscheid van Cobie Smeenk. Zo’n 34 (!) jaar heeft Cobie zich ingezet om kinderen de verhalen uit de Bijbel te vertellen, samen te knutselen, te zingen enz. Dat deed ze in Voorst en het laatste jaar streekgemeentebreed.
Dank je wel, Cobie!

 

Bekijk alle foto's
 
Kerstmarkt Klarenbeek | 14 december 2019

PRACHTIGE GEHAAKTE KERSTSTERREN IN KERSTBOOM

Misschien is het u/jou ook opgevallen...? Naast ballen en slingers werd de kerstboom in de kerk van Klarenbeek opgefleurd met prachtige gehaakte kerststerren.. afkomstig uit Canada.
Gehaakt door de inmiddels 80-jarige mevrouw Netta Beentjes‑Schimmel (dochter van Frans Schimmel die voorheen aan de Broekstaat in Klarenbeek woonde en in de vijftiger jaren met zijn gezin naar Canada emigreerde). Netta is destijds in de kerk van Klarenbeek gedoopt en heeft ter ere van haar 80e verjaardag deze sterren gehaakt en opgestuurd aan haar aangetrouwde nicht Jenny.. met de vraag of deze in de kerstboom van Klarenbeek opgehangen mochten worden. Bijzonder toch..!

TERUGBLIK KERSTMARKT KLARENBEEK – 14 DECEMBER

Wist u dat…
… het op zaterdag 14 december weer gezellig druk was in en rondom de
     kerk van Klarenbeek
… de kleinschaligheid van de Kerstmarkt door vele bezoekers
     gewaardeerd wordt
… er vooraf door heel veel mensen enorm veel werk verricht is
… we met die betrokkenheid heel erg blij zijn

… een ieder op de 14e een rondgang kon maken langs:
     kerstbomen, rouwtakken, houten vogelhuisjes,
     vogeltaartjes en andere (vogelvoer)creaties, bloemstukken, brocante,
     allerhande kerstdecoraties, eigengemaakte spullen, boeken e.d.
… er natuurlijk ook een gokje gewaagd kon worden bij de kerstboom
     met lootjes en de vakjeskerstboom
… er een knutseltafel voor kinderen was
… we konden genieten van muzikale klanken van leden van de
     Muziekvereniging Klarenbeek, van orgelspel in combinatie met
     dwarsfluit
… er uiteraard ook van alles te smikkelen was: koffie met toebehoren,
     lekkere oliebollen en appelflappen, boerenkool, zuurkool, erwten-
     en bruine-bonensoep… alles zelfgemaakt…

… we alle medewerkers - voor en achter de schermen - dan ook van
     harte willen bedanken
… we u/jou uitnodigen voor de dank-je-wel-avond (tevens
     evaluatiemoment) op donderdag 30 januari om 19.30 uur in
     ’t Achterhuus
… er dan natuurlijk oliebollen en appelflappen zijn bij de koffie/thee zijn
… en nadien nog een lekker hapje en een drankje

… we heel blij zijn met de accurate afhandeling van het financiële
     gedeelte
… de netto opbrengst van de kerstmarkt 2019 rond de € 4.100,00 ligt
… de foto’s van deze dag op de website staan
… een kijkje op www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl zeker de moeite waard
     is!

HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR UW/JOUW INZET…!!
 

Bekijk alle foto's
 
Buurtkerkdienst 27 oktober 2019

Voor de buurtkerkdienst op zondag 27 oktober reikte het Nederlands Bijbelgenootschap ons een prachtig thema aan: ‘Ik wens jou..’.
Tijdens de voorbereidingen voor deze buurtkerkdienst, ditmaal met de mensen van de Broekstraat en omgeving, spraken we daarover..
Want wat wensen we elkaar zoal toe..?

We sturen elkaar kaartjes, een berichtje via What’s App of een lieve mail.. We doen dat als er iets bijzonders te vieren valt.. maar ook op momenten dat we te maken krijgen met ziekte of wanneer de kwetsbaarheid van het leven aan het onze raakt. Ook op die momenten in het leven is het belangrijk om er voor elkaar te zijn!

In de kerk was dat duidelijk gemaakt door de linkerkant van de kerk feestelijk aan te kleden. Met ballonnen en vlaggetjes, serpentines, bloemen, iets lekkers..
De rechterkant van de kerk toonde een meer verstilde sfeer met herfststukken en kaarsen die brandden.

Gods wens voor ons was te lezen in de brief van Paulus. Hij schreef deze brief aan de christenen in Rome. De Bijbelquiz (best pittige vragen..) bracht ons bij die boodschap: ‘Ik wens jou.. VREDE’.
Mooi om samen deze kerkdienst vorm te mogen geven! En het ‘dagelijks leven’ te verbinden met de kerk, met God en met de wereld waarin we leven! Een dank-je-wel aan de mensen van de Broekstraat en omgeving is hier zeker op zijn plaats!!
 

Bekijk alle foto's
 
Dankdag 10 november 2019

Op zondag 10 november vierden we als streekgemeente gezamenlijk in Wilp. En wel naar aanleiding van Dankdag voor Gewas en Arbeid (woensdag 6 november).
Het thema: ‘Ik ga naar de kerk en neem mee..’ kon letterlijk opgevat worden.. en daaraan gaven de kerkgangers massaal gehoor. Twee volle winkelwagentjes met boodschappen werden tijdens de dienst door Tonnie en Ivon naar binnen gereden.. Vervolgens hebben deze lang houdbare levensmiddelen hun weg gevonden naar de Voedselbanken in de regio: Apeldoorn, Deventer en Zutphen.
Een inkoppertje naar aanleiding van het thema was natuurlijk de kerkelijke variant op het bekende woordspelletje: ds. Lidy van Prooyen Schuurman gaf de eerste voorzet en daarna volgden enkele humorvolle reacties van kerkgangers: ‘Ik ga naar de kerk en neem mee.. de preek, 3 dames (!), mijn gehoorapparaat, een pak melk, enz. enz.
Ook mooi om even te noemen: Claudia had een prachtige schikking gemaakt van de oogst van het land, met van allerlei fruit, met verschillende groentes en broden. Dat alles creatief uitgestald.. zelfs met een oude houten zeef erbij!
En de kerkgangers… zij mochten op post-its opschrijven waar ze dankbaar voor waren. Dit kwam op de zogenaamde Dankmuur te hangen.. Vervolgens werden een aantal post-its verwerkt tijdens de gebeden. Zo kreeg het dankgebed vorm rondom hetgeen er leeft bij de mensen die in de kerk aanwezig waren.

Ieder voor zich neemt vast iets vanuit de kerk mee naar huis..
Door de kerkdienst heen viel in ieder geval op hoe belangrijk het is om dank-je-wel te zeggen voor wat er groeit en bloeit.. voor werk dat mag verrichten, voor scholing en onderwijs..
Maar ook dat we mogen delen van al het goede wat ons ten deel valt…!
Goede God,

Dank dat U ons ziet
als werkers in Uw koninkrijk.
Dat wij
-hoe weinig het soms ook lijkt-
al iets mogen delen
van de hemel op aarde.

We danken U
voor de zegen die
al onze inzet krijgt.
Dat we mogen merken
dat het niet voor niets is.
Dankbaar zijn we
voor die ene glimlach,
een gebaar,
een oogopslag.
Het zegt ons genoeg
en geeft ons hoop.

Die hoop is de vrucht
van ons geloof.
Dank dat we mogen weten
dat we gezegend zijn
met het talent
om te zorgen voor elkaar.

Amen.
 

Bekijk alle foto's
 
Nieuwsdienst | 8 september 2019

Op zondag 8 september waren ze al bijtijds in de kerk van Voorst:
5 SUPER HEROES. Je kon ze echt niet over het hoofd zien, want er waren bijzondere plekken voor hen gereserveerd.

Franciscus - in al zijn eenvoud - met bruine pij, het Tau-teken om zijn hals, met aandacht voor mens en dier (het kleine vogeltje) in de kerk.
Maria, met haar kind in de armen. Behoedzaam werd baby Jezus in de kribbe gelegd. Maria wist al dat de weg van haar kind een bijzondere weg zou zijn. 
En dan Sint Nicolaas, het was echt bijzonder dat hij al zo vroeg in het jaar aanwezig was en zelfs een alleraardigste Piet meegenomen had.
We kennen hem natuurlijk als de goedheiligman die voor alle kinderen een presentje bij zich heeft. Zo ook op deze 8e september!
Majoor Bosshardt was op haar eigen(zinnige) wijze in de weer met een deken, een collectebus, de Strijdkreet.. Ze gaf haar geloof handen en voeten.. maar uiteraard wilde zij vooral delen van Gods liefde, zeker voor hen, die zich aan de rand van de samenleving bevinden.
Martin Luther King.. we kennen hem van de bekende woorden: “I have a dream”. Een man met een droom waarin iedereen op gelijke wijze behandeld wordt, ongeacht huidskleur of afkomst. “Als je ergens voor gaat heb je kans om te verliezen. Maar als je niet gaat, dan heb je al verloren” (citaat van Barack Obama, de eerste ‘zwarte’ president in het Witte Huis).

De gebeden aan het einde gaven in het kort weer welke boodschap de
5 SUPER HEROES ons mee willen geven. Bijna een mini-preek!
Natuurlijk konden we tijdens deze nieuwsdienst genieten van de zang van het Nieuwsdienstkoor o.l.v. Sandra de Bruin.
Dank aan het koor, dank aan iedereen die zich ingezet heeft voor deze bijzondere dienst!

En hoe mooi.. naast de geweldige diaconale collecte-opbrengst voor de Sinterklaasbank werden er aan het einde van de dienst in de collectebus van het Leger des Heils ook nog munten en briefjes gedaan. Deze spontane actie leverde nog een verrassend totaalbedrag op: € 92,30.
Daar waren ze bij het Leger des Heils afdeling Apeldoorn erg blij mee!
 

Bekijk alle foto's
 
Gezinsdienst | 7 juli 2019

Verkeersborden, richtingaanwijzers en TomTom loodsen je door het verkeer… maar hoe gaat dat eigenlijk in het gewone leven..? Hoe vind je daarin je weg..?

Op zondag 7 juli was dit aan de orde in de kerk van Klarenbeek. Aanleiding was de vervolgstap die Jochem Capel en Lieke van de Kolk in hun leven maken.
Zij gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. Nieuwe wegen gaan voor hen open.. maar waarschijnlijk is dat ook wel een beetje spannend..?!

Bij binnenkomst kreeg iedereen een soort plaatsbewijs.
Was het misschien voor u - of voor jou - best een uitdaging om op een andere plek in de kerk plaats te nemen..? Even uit de comfortzone..!?

Het verhaal van Samuël werd gelezen in deze dienst. Samuël hoort een stem. In eerste instantie herkent hij de stem niet. Maar priester Eli helpt Samuël op weg. Immers, God wil aan Samuël wat vertellen.
Een filmpje in de dienst illustreerde dit. Schapen werden door willekeurige (jonge) mensen aangeroepen. Er gebeurde echter niets. Maar toen riep de herder: de schapen spitsten hun oren en kwamen op de herder afrennen!
Toch is het soms best moeilijk om de stem van God te verstaan in de wereld waarin we wonen en waarin zoveel stemmen, beelden e.d. onze aandacht opeisen. Maar gelukkig zijn er doorgaans wel mensen om ons heen die ons op weg willen helpen..!

Jochem en Lieke kregen een Bijbel aangereikt… nadat er eerst kort tegen hen gesproken werd. Het leven werd vergeleken met een wandeling. Met een gevulde rugtas ga je doorgaans op pad. Op de weg door het leven heen komt er telkens wat in die rugzak.. liefde van je ouders, de juf of meester op school die je het één en ander meegeeft, de gezelligheid van het hebben van vrienden en vriendinnen..
Verder is het tijdens het wandelen ook heel handig als je een routebeschrijving bij de hand hebt..
Vanuit de kerk kregen Jochem en Lieke een Bijbel mee.. met daarin de woorden van geloof, van hoop en van liefde. God is een God die met Jochem en Lieke, maar ook met u - en met jou - meegaat. Op ieders weg door het leven heen.. En ook belangrijk: Hij vindt het fijn als je hem betrekt in je leven.. in de stappen die je zet.. in de keuzes die je maakt!


ANDERE WEGEN GAAN

Nog twee momenten van speciale aandacht in de dienst van 7 juli:
Allereerst werd Marriët Wilbrink in het zonnetje gezet. Marriët heeft zich heel wat jaartjes ingezet voor de themadiensten in Klarenbeek.. bijvoorbeeld de buurtkerkdienst, jongerendiensten, gezinsdiensten en andere bijzondere diensten. Van een bedankje wilde ze eigenlijk niet weten.. maar toch ontkwam ze daar niet aan op 7 juli...
Bedankt Marriët..! Marriët kreeg een waardebon en een kaart mee met de tekst: Wandel in Hem!

Ook Jacco Stijkel heeft de streekgemeente per 1 juli verlaten. Hij is de afgelopen twee jaar als jeugdwerker voor de streek en als pastoraal werker voor een deel van Wilp betrokken geweest bij de streekgemeente. Op deze zondag werd Jacco door Jan Boer, tijdelijk voorzitter van de streekgemeente, bedankt voor zijn inzet!

En, last but not least, willen we natuurlijk graag de aanwezige muzikanten en alle anderen die hebben meegewerkt aan deze kerkdienst bedanken voor hun medewerking!
 

Bekijk alle foto's
 
Hemelvaartsdag Hall | 30 mei 2019

Pastor Jolanda Aantjes nam ons op deze Hemelvaartsdag 2019 mee aan de hand van het thema: ‘Hemelse nabijheid’.
Eye-opener: Als Jezus nu niet naar de hemel was gegaan.. dan waren zijn volgelingen waarschijnlijk bij Jezus gebleven, rondtrekkend door de omgeving.
Maar nee.. Gods plan was anders… de Heilige Geest zou komen.. (dat vieren we met Pinksteren) en daarna hebben de discipelen van Jezus steeds weer over Hem verteld. Dat vertellen over Jezus gebeurt nog steeds in deze wereld…!
Ook wij mogen dat doen. En wellicht ervaren we dan ook de Hemelse nabijheid, de kracht van Boven..!
Blijf dus niet stil zitten.. maar deel uit, werk mee, zodat er op aarde een stukje van het koninkrijk van God te zien zal zijn..

Na koffie en wat lekkers op de pedalen!
Een prachtige fietsroute via Hall, langs het kanaal richting Loenen en vervolgens door bos en langs hei via Eerbeek, terug naar Hall!
Ook was er een mooie autoroute uitgezet.
Bij de pitstop (bij Landal Coldenhove) stond Hans Aantjes - samen met de hond - ons op te wachten met pakjes drinken en een appel. Het was een gezellige drukte daar!
Terug in Hall met z’n allen aan de feestelijk gedekte tafel: gezamenlijk aan de soep met broodjes! En dat ging er met smaak in!
Lieve mensen van de Hallse kerk: dank jullie wel voor het gastvrije onthaal!
 

Bekijk alle foto's
 
Nacht Zonder Dak | 18 mei 2019


Geslaagde Nacht zonder Dak

Zes tieners van Solid hebben in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 mei geslapen in een eigen gebouwd krotje. Ze deden mee aan de Nacht zonder Dak waarmee ze geld op hebben gehaald voor straatjongerenprojecten van de christelijke organisatie Tear. De tieners hebben enorm goed hun best gedaan, want ze hebben ongeveer 800 euro opgehaald met hun actie.

De dag begon zaterdag om 13.30 uur met het bouwen van de krotjes. Er waren veel, heel dozen, dus de tieners konden naar hartenlust twee grote hutten bouwen. De middag bestond verder uit het doen van klusjes als tuinwerkzaamheden, auto’s wassen en aan de slag gaan bij camping De Adelaar. Op de camping kregen ze ook avondeten aangeboden in de vorm van pannenkoeken en broodjes hamburger.
Terug bij de Voorhof konden de tieners verder gaan met het bouwen van de hut en kwam om daarna een vrijwilliger van Tear vertellen over het doel van Nacht zonder Dak. Het verhaal van een meisje uit India maakte indruk op de tieners. Vervolgens was het tijd voor het grote spel: de Solid-variant van Wie is de Mol? Daarna, en toen was het al wel half elf, was het tijd om te chillen bij het kampvuur en de uitslag van het Songfestival te volgen.
Na een korte nacht en ontbijt was het tijd om alles op te ruimen en naar de kerk in Klarenbeek te gaan, waar de tieners verteld hebben over de Nacht zonder Dak.
Al met al, een zeer geslaagde actie!
 

Bekijk alle foto's
 
NL Doet | 16 maart 2019

Een aantal mensen uit de Streekgemeente heeft op zaterdag 16 maart de handen uit de mouwen gestoken op De Geode. Dit is een kleinschalige woonvorm voor gehandicapte jongeren.
Er zijn verschillende klusjes gedaan: denk aan het grondig schoonmaken van de badkamer, kastjes en alles wat daarin te vinden is; maar ook fietsen schoonmaken, schuurtjes opruimen en zelfs het kippenhok heeft een grote beurt gekregen. 

Vanwege het niet zo mooie weer is de tuin onaangeroerd gebleven, maar wel zijn er nieuwe bloemen in de bakken gekomen waardoor De Geode een mooi aanzicht heeft gekregen. 
Het personeel van De Geode is blij met de hulp van deze mensen omdat dergelijke klusjes wel eens blijven liggen. De focus ligt uiteraard op het verzorgen van de bewoners. En de bewoners? Die vinden het wel gezellig als er dergelijk bezoek komt. De ochtend is afgesloten met een lunch. 

Dit alles stond in het teken van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
 

Bekijk alle foto's
 
Werelddiaconaat | 3 februari 2019

Ik maak bekend: er begint een nieuwe tijd! Deze tekst uit het evangelie (blijde boodschap) volgens Lucas stond op deze zondag centraal.

Een nieuw begin.. als er bij een voetbalclub een nieuwe trainer binnenkomt.
Een nieuw begin.. als er op de werkvloer een nieuwe manager komt en de grote lijnen uitzet. Hoe belangrijk is het dan ook om je oor te luisteren te leggen bij degenen die al langer binnen het bedrijf werkzaam zijn!

En.. een nieuw begin voor de kinderen in India.. die onder andere met hulp van de DHAN Foundation in India naar school kunnen..
Tijdens de preek ontcijferden Bas en Daan de moeilijke letters uit India.. Kijk maar op de foto..!
Er stond in het Tamil: ‘Ik ga naar school’!

De dienst kende een laagdrempelige en interactieve insteek. Ds. Bert Fockens had uit Terheijden, waar hij naast zijn werk in de protestantse gemeente een groot deel van zijn tijd werkt met mensen met een verstandelijke beperking, gemakkelijk te zingen liederen meegenomen.
De sfeer was open en toegankelijk! De boodschap geloofwaardig!
En zelf kunnen we hierin ook stappen zetten, leren van anderen of meebuigen: Onthoud het maar: ‘Ik maak bekend: Er begint een nieuwe tijd!’

 

Bekijk alle foto's
 
Solid | Sirkelslag | 1 februari 2019

Sirkelslag was leuk!
Solid heeft op vrijdag 1 februari meegedaan aan Sirkelslag. Dit is een landelijk spel waar honderden jeugdgroepen uit het hele land aan meedoen. Sirkelslag stond dit jaar in het teken van het verhaal van Jozef. De tieners kregen vijf leuke en uitdagende opdrachten te doen. Zo moesten ze een oude jas pimpen, puzzels oplossen, moeilijke vragen beantwoorden, woorden uitbeelden, met hun voet knikkers naar de overkant zien te brengen en een levend schilderij maken. Voor alle onderdelen konden ze punten verdienen. Dit ging heel goed, helaas alleen dat het geluk niet aan de kant van de tieners was bij een dobbelspel waardoor ze veel punten verloren. Solid haalde helaas daardoor net niet de landelijke top 100, en bleef steken op een 119e plaats.
Desondanks, een heel geslaagde avond! 
 

Bekijk alle foto's
 
Gezinsviering Eerste Kerstdag Klarenbeek | 25 december 2018

Je houdt het niet voor mogelijk, maar tijdens de viering op Eerste Kerstdag maken we kennis met een eigenwijze bullebak die de boel graag op stelten zet. We hebben het hier gelukkig niet over een persoon, maar over een .... ezel.
Os en Ezel zijn in een stal aan het bakkeleien. Os is meestal bedaard en rustig aanwezig .... en hij heeft de leiding over de dieren in de stal. Maar ja ..... die ezel is niet de gemakkelijkste ..... dus daar heeft Os nog wel wat mee te stellen....!

Je kunt je afvragen of er in deze stal wel plaats is voor de geboorte van een heel bijzonder kind...??

Wat hebben de os en de ezel gedacht...
toen Jozef Maria hun stal binnenbracht...
Een bed voor haar maakte van stro en van gras
omdat er in de herberg geen plaats voor hen was...
Wat hebben de os en de ezel gedacht...

 

Bekijk alle foto's
 
Kerstavond Klarenbeek | 24 december 2018

Bekijk alle foto's
 
Kerstmarkt Klarenbeek | 15 december 2018

Bekijk alle foto's
 
Voor iedereen een tafel | 23 november 2018

De avond had als thema ‘Duits proostfeest’ en er werd lekker gesmuld van de Duitse gerechten!

 

Bekijk alle foto's
 
Werelddiaconaat met aandacht voor Stichting Vrienden van Dhan | 14 oktober 2018

De zonddag voor het Werelddiaconaat stond dit keer in het teken van het diaconale project: stichting Vrienden van DHAN. Aan het begin van de dienst werd het lichtritueel uitgevoerd waarbij vijf kaarsjes werden aangestoken. 

Voorafgaand aan de collecte gaf Diny Fockens (gehuld in Indiase kledij), uitleg over het werk van DHAN in India. Twee Indiase kinderen kregen een naam en een gezicht. Balamurugan (een jongen) en Pothumponnu (een meisje) zijn twee van de vele kinderen die hulp krijgen van DHAN. 

Na afloop van de dienst was er koffie en thee met lekkernijen, die verkocht werden om extra geld te genereren voor het project. Daarnaast konden ook indiase artikelen worden gekocht. 

Bekijk alle foto's
 
Startzondag | 30 september 2018

Je bent een kei! Dat was het thema van de startzondag die plaatsvond op zondag 30 september. En als streekgemeente vierden we deze zondag natuurlijk in de gezamenlijkheid.
Ter introductie schreven we allemaal op wie voor ons een voorbeeld in geloof is (geweest). Dat deden we op een velletje ‘post it’ en al die velletjes werden door de kinderen opgehaald en bij de twaalf stenen op de avondmaalstafel geplakt.
We lazen deze zondag uit het Bijbelboek Jozua. In het gedeelte wat gelezen werd (Jozua 4) worden stenen als gedenktekens opgericht.
Pastor Jolanda Aantjes gaf in haar woorden vooral mee op welke manier wij omgaan met de verhalen uit de Bijbel. Vertellen wij die verhalen nog door aan de volgende generaties..? Dus aan kinderen of jongeren..? En ook hoe w aardevol het kan zijn om ervaringen die u/jij met God hebt (gehad) door te geven..!

Ook de jongeren van Solid presenteerden zich op enthousiaste wijze middels een kort filmpje, waarin zij vooral aangaven hoe leuk het is om naar Solid te komen. En graag willen op deze plek ook even Jelle in het zonnetje zetten die voor deze viering weer een prachtige powerpoint in elkaar geknutseld heeft! Dank je wel, Jelle!
Aan het einde van de viering kreeg iedereen een kei mee naar huis.
Een kei: allemaal verschillend, zoals wij mensen allemaal uniek zijn.
Een steen om ons te blijven herinneren aan de positieve boodschap die ons deze zondag bereikte!

Na de viering was er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of limonade met een KANJER (stroopwafel) erbij!
Ouders van kinderen kregen vervolgens uitleg over de nieuwe kindernevendienst plus die voortaan in gezamenlijkheid plaatsvindt.
En de kinderen..? Die konden even heerlijk hun energie kwijt op het springkussen of spelen met de aanwezige spelletjes, buiten in de zon!
 

Bekijk alle foto's