Kliederkerk | 7 november 2021

Samen zijn we op reis gegaan door het verhaal van Abraham.

We hebben onze koffers gepakt, in een tent gezeten, zandkorrels en sterren geteld, onze familie getekend en natuurlijk geluisterd naar het verhaal van Abraham.

Het was een mooie viering.

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 'Kom en zie' | 31 oktober 2021

Bekijk alle foto's
 
Zondag Werelddiaconaat 10 oktober 2021

Ook op zondag Werelddiaconaat werd Oeganda‑PLUS onder de aandacht gebracht.
In de preek werd maar weer eens duidelijk dat het hebben van bezit een mens in de weg kan staan om zich over te geven aan de omarming van het Koninkrijk. Bezit kan echter ook een prachtig en krachtig middel zijn om te delen met mensen die het minder goed getroffen hebben.
De woorden van Arjan Wesselink (Voorst) sloten daar naadloos bij aan.
Arjan is één van de ondernemers die, vlak voor corona uitbrak, Oeganda heeft bezocht
en dus met eigen ogen heeft gezien dat er in Oeganda veel armoede is. Maar dat het ook een land is rijk aan grondstoffen. Dat er dus veel mogelijk is als we er kennis en middelen naar toe brengen.
Op ongedwongen, hartelijk betrokken wijze riep Arjan op om het project te steunen en maakte hij reclame voor de koffieverkoop na afloop van de dienst.
Zijn woorden bleven niet zonder resultaat: alle pakken koffie werden verkocht.

Al met al een goede start van het nieuwe project.
ZWO en diaconie kijken er met dankbaarheid op terug.
 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst ‘Mensen die nooit onder water kijken, missen de halve planeet’ | 26 september 2021

Bovenstaande quote van André Kuipers inspireerde Margot Olde Loohuis tot het maken van een serie schilderijen over de wereld onder water. Margot: ‘Mijn schilderijen gaan over de onderwaterwereld en ze bieden je een blik vanaf de modderige boden naar boven, naar het licht.’
Ze neemt de kijker mee naar de verstilde wereld onder het wateroppervlak. Diffuus zonlicht dat binnenkomt, leliebladeren die zich vanaf de bodem ontvouwen en de waterspiegel, die lucht, wolken en daglicht laat zien.
De tentoonstelling ‘Underview’ was tot en met 26 september te zien in de kerk van Wilp.

Op 26 september was er ook een themadienst. Hoe mooi was het om de schilderijen van Margot als uitgangspunt te nemen voor deze dienst!
Het was bijzonder om haar op deze zondag te horen vertellen over haar werk!
 
Kees Bulens, de voorganger van deze morgen, verbond het verhaal van Jezus die over het water liep met de onderwaterwereld. Een onderwaterwereld waar zich van alles afspeelt.
Lopen over het water is als lopen over ons levenspad. Een weg die wel eens moeilijk kan zijn. Een weg die soms is als een storm op het meer.
Durf ik te vertrouwen dat het goed komt. Durf ik te vertrouwen op de zachte krachten, een vriendelijke blik?
Maar ook: komen we zelf in beweging om een naaste te zijn voor een ander? Kunnen we een beroep doen op elkaar?

Fijn dat ook het hele Livinuskoor weer kon komen zingen in deze dienst.
Dank Sandra! Dank koorleden en allen die, op welke wijze dan ook, meewerkten aan deze dienst.

Met de zegen gingen we huiswaarts!
Wat een prachtige dienst was dit!

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 19 september 2021

In de startdienst op 19 september werd het nieuwe diaconale project Oeganda‑PLUS gelanceerd. Onder deze ene noemer krijgen twee stichtingen die in Oeganda werken een plek. En daarnaast hopelijk ook een mooi geldbedrag dat we de komende drie jaar vanuit onze kerkelijke gemeente bij elkaar proberen te brengen.
“Allereerst hartelijk dank dat wij de gelegenheid krijgen om hier iets te vertellen en aandacht te vragen voor de nood van onze broers en zussen, voor onze buren 6000 km verderop.” Zo begon Gerrit Grievink (Focus Plaza) zijn bezielend ‘praatje bij het plaatje’, waarin verschillende onderdelen van de stichting aan de orde kwamen. Door gezamenlijk op verschillende plekken ondersteuning te geven, wordt er structureel naar toe gewerkt dat de bevolking op een bepaald moment in eigen onderhoud kan voorzien.
UP4S presenteerde zich d.m.v. een filmpje op scherm omdat het Sylvia Mbabazi vanwege visum-perikelen niet was gelukt tijdig terug te keren uit Oeganda.
De beelden en indringende boodschap kwamen echter duidelijk over. En sloten aan bij het interview dat de woensdag ervoor in Voorster Nieuws was gepubliceerd.
Dat de boodschap van zowel Gerrit als Sylvia goed overkwam, bleek uit een mooie collecteopbrengst, bestemd voor Oeganda‑PLUS.
 

Bekijk alle foto's
 
Zomerzangavonden kerk Wilp

De zomerzangavonden in de kerk van Wilp zijn al jarenlang een traditie.
Helaas konden die vorig jaar zoals zoveel activiteiten vanwege corona geen doorgang vinden.
Dit jaar zijn de zomerzangavonden (voor de 24 ste keer!) op kleinere schaal weer gehouden met zoveel
mogelijk inachtneming van de coronaregels.
Er konden weer veel zangliefhebbers uit onze kerkelijke gemeente en daarbuiten verwelkomd
worden, die blij waren hun stem weer te kunnen laten klinken.
De leiding van de avonden was weer in de vertrouwde handen van Wim Bonhof en de gezongen
liederen werden door Joke Riefel begeleid op het mooie Naberorgel.
We kijken alweer uit naar de jubileumeditie die hopelijk volgend jaar wel onder normale
omstandigheden gehouden kan worden.
 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 'Mozaïek in muziek' | 6 juni 2021

De dienst op zondag 6 juni jl. kreeg als thema ‘Mozaïek in muziek’ mee.
Korte gedeeltes uit het Bijbelboek Ruth stonden centraal. Ruth, de Moabitische vrouw, die haar schoonmoeder Noömi volgde naar Bethlehem, de stad waar ze vandaan kwam. Bijzondere, haast legendarische woorden klonken: ‘Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God’. In de dienst zo prachtig vertolkt door Stef Bos. Ja, er is liefdevolle vastberadenheid en moed voor nodig om alles achter je te laten.
Ruth week niet van de zijde van de Noömi. In tegenstelling tot Orpa, Noömi’s andere schoondochter. Zij bleef in Moab. Ook dit werd benoemd tijdens de dienst.. immers Noömi en Orpa lieten elkaar in liefde los.

Is liefde niet hetgeen waar het om draait in het leven? De liefde voor elkaar. Een ieder die op eigen wijze het leven (van anderen) kleur geeft.
Op de plek waar je leeft. Niet alleen toen.. maar ook nu.
Alfred C. Bronswijk beschreef dit prachtig in het gedicht: Regenboog van het geluk.  

Dank aan de leden van het Nieuwdienstkoor die deze zondag in de kerk van Wilp prachtig zongen. Dank Sandra! Het is immers de toon die de muziek maakt!
Dank ook aan drs. Kees Bulens. Hij nam ons mee in een mozaïek van gedachten, kleur die we aan het leven geven en waarvan de kern is: heb elkaar lief.
Dank ook aan alle anderen die, hoe dan ook, aan deze dienst meewerkten! Het was een veelkleurig geheel.
 

Bekijk alle foto's
 
Vier dorpen 4-en samen

VIER DORPEN 4-EN SAMEN

Wat een positieve energie ontstond er rondom de fiets- en autotocht die vanaf Hemelvaartsdag tot en met Tweede Pinksterdag gereden kon worden.
Geweldig leuke reacties kwamen op het speciaal hiervoor aangemaakte mailadres, ‘4 op de fiets’ binnen!
Grote en kleine mensen liepen ‘rondjes om de kerk’. Zo zijn er letterlijk heel wat stappen gezet!
Onderweg bevonden zich langs de route 12 letters. Het bleek dat het best een klus was om al die letters te vinden én om er een woord van te vormen.
Van 2x een G, 2x een T, 2x een E, 2x een I, 1x een S, 1x een D, 1x een F en 1x een R kon het woord GEESTDRIFTIG gemaakt worden!
Dit woord past natuurlijk heel mooi bij het Pinksterfeest!
Het juiste woord werd 4x aangeleverd!

Deze personen ontvangen binnenkort een een cadeaubon van Koffie & theehuis ’t Momentje (Kerkstraat 29 te Voorst). Graag wensen we deze geestdriftige puzzelaars
binnenkort een ‘moment van genieten’ toe op het erf van de familie Kloosterboer.

Het vuur van Pinksteren heeft ook een aantal anderen geïnspireerd: op het mailadres ontvingen we naast een mooi gedicht ook een bijzondere beschrijving van iemand die enorm genoten heeft van deze tocht. En ‘4 op de fiets’ leverde leuke foto’s op waarvan we er graag een paar delen! Bovendien werd er door een aantal mensen verslag gedaan van de ontmoetingen onderweg.

Er werd zelf nog een mooi gedicht aangeleverd. Benieuwd? Klik hier

De fiets- en autotocht zijn overigens nog steeds beschikbaar op deze website! Dus wie er nog zin heeft in een leuk rondje van zo’n 50 km. kan de fiets- of autoroute daar (nog) downloaden.
 

 
 

Bekijk alle foto's
 
Nieuwe Paaskaarsen - ontstoken op Stille Zaterdag in de kerk van Klarenbeek

In de viering van Stille Zaterdag werden de drie Paaskaarsen ontstoken. Licht in de duisternis! Teken van hoop!
Na de Paasnacht werd het ook dit jaar Pasen! Jezus staat op uit de dood, Hij leeft.

O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht.

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
O vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!
 

Bekijk alle foto's
 
Terugblik Avent

De Adventstijd ligt al weer even achter ons. Toch nog een korte terugblik.
Tijdens Advent, de tijd waarin we toeleven naar de komst van Jezus, stonden er in de drie verschillende kerken ook drie verschillende Adventsstukken. Uiteraard met kaarsen erin. Immers: zo konden we elke zondag een licht (of meerdere vlammen) ontsteken als teken van hoop.
Onze wens is dat we in 2021 met elkaar brengers van hoop mogen zijn op de plek waar we leven en werken. Vol energie, enthousiast en warmte uitstralend naar de mensen om ons heen!
 

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest | 20 december 2020

Vanuit de kerk in Wilp was vandaag een mooie dienst!

Echt waardevol om juist in deze tijd dicht bij elkaar te zijn en samen met jong en oud te mogen genieten van de mooie liederen en prachtige woorden!

Er werden ook mooie wensen in de kerstboom gehangen.
 

Bekijk alle foto's
 
Be the change you want to see in the world | 6 december 2020

Drie jaar lang was de Stichting Vrienden van DHAN deel van onze streekgemeente, leefde het onder de gemeenteleden en heeft het een ieders blik doen verruimen.
Op zondag 6 december hebben we het project afgesloten. Dat deden we in een kerkdienst die geheel in het teken stond van het licht!
Adventskaarsen werden ontstoken, nog éénmaal kreeg het lichtritueel een plaats in dienst en heeft Diny Fockens zich in India-kleding gestoken.
Na de dienst kon een ieder buiten langs een tafel met gratis artikelen lopen en wat meenemen naar huis. Daaronder waren tasjes met de tekst: Be the change you want to see in the world. Ofwel: Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Aan deze tekst van Mahatma Ghandi gaven we als streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp in de afgelopen 3 jaar gehoor. En het leert ons: kiezen voor verandering dat kan elke dag opnieuw!
 

Bekijk alle foto's
 
Aanpak kerk en terrein kerk Klarenbeek

De eerste fase is klaar. Het terrein is door de hoveniers van ‘De Woudhof’ geheel en al vernieuwd. Daarmee is de kerk meer in het zicht gekomen en komt de samenhang met de naburige panden -voorheen de pastorie en Ons Gebouw- goed tot zijn recht.

Binnen is ook al het nodige werk verricht. Tonnie Beumkes heeft de geluidsinstallatie geheel vernieuwd. De geluidskwaliteit is nu duidelijk verbeterd. Met de verplaatsing vanuit de keuken naar de kerkzaal is nu ook de bediening een stuk praktischer geworden. We zijn blij, dat dit in eigen beheer gerealiseerd kon worden. Veel dank, Tonnie!

Eind november zal de nieuwe keuken worden geplaatst. Daarvoor zijn ook al de nodige sloopwerkzaamheden gedaan en kan het installatiewerk beginnen.                               
In de volgende ‘Op Streek’ wordt het verslag vervolgd.
 

Bekijk alle foto's
 
Nieuwsdienst | Dankdag voor gewas en arbeid | 8 november 2020


TERUGBLIK NIEUWSDIENST - DANKDAG voor GEWAS en ARBEID

Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we vergeten er dankbaar voor te zijn..
Deze oneliner gaf wellicht het hart weer van de Nieuwsdienst in de kerk van Voorst op zondag 8 november jl. Deze Nieuwsdienst stond in het teken van Dankdag voor Gewas en Arbeid (woensdag 4 november 2020).
Het thema van de dienst ‘Dankbaar..?! Hoezo..?’ gaf stof tot nadenken.
Immers.. in deze Coronatijd mag er juist heel veel niet! Minder ontmoetingen, geen aanrakingen, feestjes die niet gevierd kunnen worden. Bovendien zijn er veel onzekerheden: blijven scholen open? Komen er banen op de tocht te staan? En ook zijn er ondernemers die het in deze tijd lastig hebben.
Is er dan nog wel iets om dankbaar voor te zijn? Ja.. toch wel!
Juist nu komt aan het licht wat belangrijk is in het leven. Juist in deze tijd mogen we schuilen bij Hem en werpt het leven met Hem vruchten af.
Het geloof in God helpt ons met andere ogen te kijken.. om zo dankbaar te zijn voor elke nieuwe dag die ons gegeven wordt!
Dat rotsvaste vertrouwen werd door Anneke, Joke, Hidde en Rob (leden van het Nieuwsdienstkoor) aan het einde van de dienst bezongen in het prachtige lied: ‘Walk Worthy’.

Dankbaar?! Hoezo..?
Ondanks de hete zomer die achter ons ligt mogen we God danken voor alles wat hij deed groeien en bloeien.
Dat de Voorster kleigrond vruchtbaar is was dan ook zichtbaar in de kerk. Boerenkool, rode kool, wortelen, prei, aardappelen, reeds ingemaakte courgette, peertjes, appelmoes, honing en zelfs twee flesjes eigen gebrouwen bier ontbraken niet.
Naast de dankbaarheid voor de gaven van het land geeft Lied 719 uit het Liedboek ook de dankbaarheid betreffende andere facetten van het leven weer: het lied benoemt de vruchten van de zee, de vruchten van aarde en mijn, maar ook de vruchten van kennis en brein en (in het laatste couplet) de vruchten van liefde alom!
Laten we daar rijkelijk van uitdelen!

Daarom ontstaken we aan het einde van de dienst nogmaals een aantal lichtjes:
Vlammen waaraan we ons mogen warmen,
die ons helpen de moed niet te verliezen,
die hoop aanwakkeren!
Opdat we blijven geloven in wat komt:
Een wereld waarin Licht
iedereen omstraalt.
(vrije vertaling van een gedeelte van het op 8 november gelezen gedicht van
Greet Brokerhof - van der Waa)

Eerstvolgende Nieuwsdienst
De eerstvolgende Nieuwsdienst is opnieuw een gezamenlijke Nieuwsdienst en deze vindt plaats op zondag 24 januari 2021.
Voorganger is dan ds. Marrit Bassa.
 

Bekijk alle foto's
 
Oecumenische dienst Klarenbeek | 28 juni 2020

Voor meer informatie over deze dienst, kunt u op deze link klikken.

Bekijk alle foto's
 
Nieuwsdienst | 5 januari 2020


TERUGBLIK NIEUWSDIENST 5 JANUARI 2020
We gingen het jaar 2020 knallend in..! Ja.. echt!
Met een nieuw jaar voor ons, met nieuwe kansen en wellicht goede voornemens, dachten we natuurlijk ook nog even terug aan het afgelopen jaar, het jaar 2019.
Waar zetten we een streep door.. (wat is nu voorbij), waar willen we juist een streep onder zetten (waar ‘zeuren’ we niet meer over) en wat willen we juist gaan onderstrepen (wat vinden we van belang voor het jaar 2020)!
In de kerk van Klarenbeek lazen we het verhaal van Jakob en de ontmoeting met de ‘onbekende’ aan de rivier de Jabbok. De onbekende die Jakob uiteindelijk zegende. Jakob noemt die plaats: Pniël (aangezicht van God).
God.. die ons ook in het nieuwe jaar zijn zegen mee wil geven.
Die met ons meegaat als streekgemeente op weg naar de fusie.. naar samen één gemeente zijn! We zongen:

Jezus roept hier mensen samen
die in woord gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als een Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

We genoten op deze zondag ook van de prachtige zang van het Nieuwsdienstkoor. Dank daarvoor! En het voelde voor velen vertrouwd dat Kees Bulens opnieuw in ons midden was op deze eerste zondag in het nieuwe jaar.
Na de Nieuwjaarstoespraak was er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee/chocomel èn een oliebol! Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar gewenst!

Bekijk alle foto's