Stille Zaterdag | 16 april 2022

Bekijk alle foto's
 
Voorbereiding Open kerk op Stille Zaterdag | 16 april 2022

Henk Ilbrink, Derk Makkink, Tonnie Kleverwal en Tonnie Beumkes zijn al druk bezig met de voorbereiding Open kerk op Stille Zaterdag.

Bekijk alle foto's
 
Take Away | 9 maart 2022

Op woensdag 9 maart vond er een Take Away plaats, georganiseerd door de mensen van ‘Voor iedereen een tafel’. Buiten, bij De Voorhof, stond een oventje waarin Miranda heerlijke mini-pizza’s bakte. Binnen kon er, onder het genot van een drankje, in het fotoboek van Oeganda-PLUS gebladerd worden en waren de dames in Oeganda-kleding (de paspoppen) ook aanwezig. Allen die een maaltijd besteld hadden gingen met een pastagerecht en een toetje naar huis! En dat smaakte echt prima!
Anneke, Maarten, Miranda & Mirjam, dank voor dit mooie initiatief! Ook anderen, die voor de gezellige aankleding of andere hand- en spandiensten zorgden, bedankt! Opbrengst: € 248,= voor Oeganda-PLUS!
 

Bekijk alle foto's
 
Zondag Werelddiaconaat - collecte voor Oeganda-PLUS | 6 februari 2022

Wat fijn dat we op zondag 6 februari weer fysiek naar de kerk konden gaan. Ongetwijfeld waren er ook velen nog online verbonden met de kerk van Voorst.
Pastor Jolanda Aantjes nam ons aan de hand van een gedeelte van het ‘Onze Vader’ mee. ‘Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’. Met als strekking dat we allemaal, dichterbij of verder weg, kunnen bijdragen aan een stukje ‘koninkrijk van God’ op aarde. Door er te zijn voor een ander, door belangstelling te tonen, door te bidden, door een gift te geven. Immers, op vele manieren kan het verschil gemaakt worden.

Herbert Hofmeijer vertelde in de dienst over zijn reis naar Oeganda. In maart 2020 heeft hij, samen met Arjan Wesselink en met nog een 4‑tal akkerbouwers, op uitnodiging van FocusPlaza Oeganda bezocht.
Hij vertelde over het bezoek aan het ziekenhuis in Kyotera, over de landbouwprojecten en over de kerkdienst die gehouden werd in een oude schuur met zinken dakplaten.
Herbert gaf ons letterlijk mee: ‘De gemeente is blij, de kerkgangers zingen, klappen in de handen, dansen en vieren. De dienst had wel wat weg van een optreden van Guus Meeuwis!’ Aanbidding van de Eeuwige: het kan op vele manieren vorm krijgen!
In de kerk van Voorst sloten we de dienst af met het veelzeggende lied uit de Evangelische Liedbundel (op melodie van ‘Land of Hope and Glory’):

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar,
aan uw daag’lijks leven
uw gezin, uw werk.
Wil u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Bekijk alle foto's
 
Advent en Kerst

Advent en Kerst

Advent en Kerst: Het ligt al weer enige tijd achter ons. Toch een korte terugblik!

Wist u dat…
… er in de Adventstijd 3 prachtige Adventskransen gemaakt zijn door een
   gemeentelid
… er elke week een kaars meer mocht gaan branden
… we ondanks alle donkerte, zowel letterlijk als figuurlijk, toch de lichtpuntjes
    mogen blijven zien
… we dankbaar zijn voor allen die meewerkten aan de online kerkdiensten
    rond Kerst
… dat zowel vóór als achter de schermen toch telkens zo’n tiental mensen zijn!

Wist u dat…
… Op deze wijze toch de boodschap van Kerst bij de mensen kwam
… het Kerstverhaal uit het evangelie naar Lucas (vooraf) op diverse locaties
   opgenomen was
… de techniek ons daarbij zeer behulpzaam was
… er ook qua zang pareltjes voorbij kwamen en er zelfs solo enkele liederen
   gezongen zijn
… er een aantal mannen zijn die met verve een tweede stem ten gehore
   brengen
… we daar vanachter ons computerscherm, laptop, tablet of TV van genieten
… we op Eerste Kerstdag zelfs twee kerkdiensten konden beluisteren.

Wist u dat…
… we op Tweede Kerstdag nog konden genieten van de ‘restjes’ van Kerst
… deze ‘restjes’ op heel ongedwongen wijze voor het voetlicht kwamen
… een compliment aan de toen 10‑jarige, maar inmiddels 11‑jarige Sanne 
   Hendriks hier zeker op zijn plaats is
… zij samen met haar moeder twee prachtige liederen heeft gezongen op deze
   zondag
… we met een kribbe, een engelenvleugel, een vuurtje, wat kerstkransjes, de
   lantaarn met het vredeslicht en de woorden van de voorgangers werden
   aangespoord tot actie!

Wist u dat…
… de geboorte van Jezus immers ook wat van ons mensen vraagt
… dit zeker in het laatste lied van die zondag naar voren kwam:

Go, tell it on the mountain
over the hills and everywhere:
go tell it on the mountain
that Jesus Christ is born!

Weet u dat…
… we u/jou bij deze een hoopvol en liefdevol 2022 toewensen!!


 

Bekijk alle foto's
 
4e Adventszondag (19 december) | Oeganda-PLUS

Vanuit de ZWO-commissie willen we u/jou graag een goed, gezond en gezegend 2022 toewensen. We hopen ook in 2022 weer op een ieder te mogen rekenen rondom de acties die we voor ons diaconale project, Oeganda-PLUS, hopen te voeren!

Voor nu blikken we eerst even terug. Op de 4e Adventszondag (19 december) waren we voor het laatst in de kerk van Voorst fysiek bijeen om te vieren. In de kerk waren er op deze zondag twee paspoppen, gestoken in kleurrijke Oeganda-kleding, aanwezig. Als een boegbeeld voor te voeren acties/collectes voor Oeganda-PLUS. De kleding mogen we voor onbepaalde tijd van Sylvia Mbabazi lenen. Heel fijn!

Toen Aart Groothuis de kleding bij Sylvia ophaalde was ze net weer terug uit Oeganda. Als drijvende kracht achter stichting UP4S vliegt ze daar met grote regelmaat naar toe.
Aart sprak met Sylvia onder andere over de situatie rondom Corona in Oeganda. Sylvia vertelde: “In Oeganda zijn coronabesmettingen nauwelijks een issue. Er zijn immers in Oeganda al zoveel problemen waar de mensen mee om moeten leren gaan! Bovendien is meer dan de helft van de bevolking jong en gezien de aard van de populatie zorgt Covid19 dus voor minder heel zieke mensen. Kinderen die in Oeganda opgroeien en de schoolgaande leeftijd bereiken zijn doorgaans sterk. Dat geldt ook voor de ouderen (die er uiteraard ook zijn), ze behoren doorgaans tot de sterksten en hebben nauwelijks last van welvaartsziekten, zoals overgewicht”.

Op zondag Werelddiaconaat (6 februari a.s.) zal er weer gecollecteerd worden voor Oeganda-PLUS. Of er een actie gevoerd kan worden is uiteraard afhankelijk van de coronamaatregelen en de wijze van vieren op dat moment. Houd daaromtrent dus de website van de kerk in de gaten!


 

Bekijk alle foto's
 
Gedachtenisdienst | 21 november 2021

In de drie afzonderlijke Gedachtenisdiensten die op zondag 21 november werden gehouden, stonden er prachtige symbolische bloemstukken op de avondmaalstafel.

Met kaarsen die door middel van een lint verbonden waren met de Paaskaars. Om zo de namen van de overleden gemeenteleden te verbinden aan het licht van Christus, licht van het Leven.

De bloemschikkingen kregen de dag erna een bestemming waar ze nog lang tot hun recht konden komen. Ze werden namelijk bezorgd bij Hospice De Spreng (Beekbergen), De Nieuwenhof en Het Grotenhuis, vanaf respectievelijk Klarenbeek, Voorst en Wilp.
 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 'Schatten in zakken' | 14 november 2021

Sommige mensen konden zich, voorafgaand aan de dienst van 14 november, nog niet echt wat voorstellen bij bovenstaand thema.
Toch stonden er in de kerk twee jute zakken met schatten, waarvan één zak vol met pakjes in Sinterklaaspapier. Sint Nicolaas was dus werkelijk langs geweest in de kerk van Voorst. Eén van de kerkgangers nam natuurlijk de zak vol met cadeautjes mee, want de andere zak lag er wat verloren bij en leek niet veel bijzonders te bevatten.

Ds. Jacqueline Krajenbrink stelde ons de vraag ‘Waar kiezen we voor in het leven...? Zijn we hebberig en gaan we voor genot (de grote zak met pakjes) of kiezen we voor het kleine en ogenschijnlijk minder waardevolle?’
In de Bijbel is een bekend verhaal over dit onderwerp te lezen, vaak 'de gelijkenis van de verloren zoon' genoemd. De jongste zoon uit deze gelijkenis  (te lezen in Lucas 15:11-32) vroeg immers zijn erfdeel op, vertrok naar een ander land, feestte er op los tot zijn geld op was en klopte uiteindelijk berooid en berouwvol aan bij zijn vader. Wat was zijn vader blij hem weer te zien! De kern van deze gelijkenis is 'de zorg om wat verloren is.'
De lezing werd voor de verandering eens in dichtvorm voorgedragen (zie pagina 22 van Op Streek december 2021/januari 2022).
Een mooie toevoeging nu we richting het Sinterklaasfeest gaan.

Aan het einde van de boodschap (= overweging) werd er in de andere zak gekeken. Daar zat toch ook wat in! Een aantal platte pakjes in goudpapier gewikkeld. Pakjes die een aantal woorden bevatten, woorden van waarde: zelfbeheersing, geduld, tevredenheid, genade, blijdschap en liefde. Als we deze woorden nu en in de toekomst meenemen in ons leven, kunnen we dan niet al een stukje Koninkrijk van God op aarde ervaren?

Bedankt aan allen die hun steentje aan deze dienst hebben bijgedragen.
 

Bekijk alle foto's
 
Kliederkerk | 7 november 2021

Samen zijn we op reis gegaan door het verhaal van Abraham.

We hebben onze koffers gepakt, in een tent gezeten, zandkorrels en sterren geteld, onze familie getekend en natuurlijk geluisterd naar het verhaal van Abraham.

Het was een mooie viering.

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 'Kom en zie' | 31 oktober 2021

Op zondag 31 oktober om 7.45 uur waren de geluidstechnici van Gospelkoor Vocation al in de kerk van Wilp aanwezig om het één en ander voor te bereiden voor de kerkdienst van die ochtend.
Het koor bracht later die morgen, onder de bezielende leiding van dirigent Ton Schimmel, het programma 'Kom, zie':

Kom, zie, kom en zie wat hier gebeurt,
Kom, zie, de deur is open!
Kom, rust, kom rust maar even uit
Kom, rust maar in Zijn armen.
Kom, leef, geef je last aan Hem,
Kom, leef, in overwinning!


We genoten van prachtige liederen die het koor ten gehore bracht. Ook waren drie passende liederen gekozen om met z’n allen te zingen.
Enkele koorleden vertelden over hetgeen er in hun levens speelde. Een aantal intense bijdragen die ons allen lieten beseffen dat iedereen een rugzak met ervaringen en herinneringen met zich meedraagt. Soms hele mooie herinneringen, maar soms ook verdrietige. 

Hoe bijzonder is het dat we dat bij God neer mogen leggen en van daaruit een stukje rust mogen ontvangen. Zo kun je soms kracht door kwetsbaarheid heen ervaren!!
Vocation betekent roeping en ja.. het koor bracht zingend en getuigend een bijzondere boodschap voor het voetlicht!

 

Bekijk alle foto's
 
Zondag Werelddiaconaat 10 oktober 2021

Ook op zondag Werelddiaconaat werd Oeganda‑PLUS onder de aandacht gebracht.
In de preek werd maar weer eens duidelijk dat het hebben van bezit een mens in de weg kan staan om zich over te geven aan de omarming van het Koninkrijk. Bezit kan echter ook een prachtig en krachtig middel zijn om te delen met mensen die het minder goed getroffen hebben.
De woorden van Arjan Wesselink (Voorst) sloten daar naadloos bij aan.
Arjan is één van de ondernemers die, vlak voor corona uitbrak, Oeganda heeft bezocht
en dus met eigen ogen heeft gezien dat er in Oeganda veel armoede is. Maar dat het ook een land is rijk aan grondstoffen. Dat er dus veel mogelijk is als we er kennis en middelen naar toe brengen.
Op ongedwongen, hartelijk betrokken wijze riep Arjan op om het project te steunen en maakte hij reclame voor de koffieverkoop na afloop van de dienst.
Zijn woorden bleven niet zonder resultaat: alle pakken koffie werden verkocht.

Al met al een goede start van het nieuwe project.
ZWO en diaconie kijken er met dankbaarheid op terug.
 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst ‘Mensen die nooit onder water kijken, missen de halve planeet’ | 26 september 2021

Bovenstaande quote van André Kuipers inspireerde Margot Olde Loohuis tot het maken van een serie schilderijen over de wereld onder water. Margot: ‘Mijn schilderijen gaan over de onderwaterwereld en ze bieden je een blik vanaf de modderige boden naar boven, naar het licht.’
Ze neemt de kijker mee naar de verstilde wereld onder het wateroppervlak. Diffuus zonlicht dat binnenkomt, leliebladeren die zich vanaf de bodem ontvouwen en de waterspiegel, die lucht, wolken en daglicht laat zien.
De tentoonstelling ‘Underview’ was tot en met 26 september te zien in de kerk van Wilp.

Op 26 september was er ook een themadienst. Hoe mooi was het om de schilderijen van Margot als uitgangspunt te nemen voor deze dienst!
Het was bijzonder om haar op deze zondag te horen vertellen over haar werk!
 
Kees Bulens, de voorganger van deze morgen, verbond het verhaal van Jezus die over het water liep met de onderwaterwereld. Een onderwaterwereld waar zich van alles afspeelt.
Lopen over het water is als lopen over ons levenspad. Een weg die wel eens moeilijk kan zijn. Een weg die soms is als een storm op het meer.
Durf ik te vertrouwen dat het goed komt. Durf ik te vertrouwen op de zachte krachten, een vriendelijke blik?
Maar ook: komen we zelf in beweging om een naaste te zijn voor een ander? Kunnen we een beroep doen op elkaar?

Fijn dat ook het hele Livinuskoor weer kon komen zingen in deze dienst.
Dank Sandra! Dank koorleden en allen die, op welke wijze dan ook, meewerkten aan deze dienst.

Met de zegen gingen we huiswaarts!
Wat een prachtige dienst was dit!

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 19 september 2021

In de startdienst op 19 september werd het nieuwe diaconale project Oeganda‑PLUS gelanceerd. Onder deze ene noemer krijgen twee stichtingen die in Oeganda werken een plek. En daarnaast hopelijk ook een mooi geldbedrag dat we de komende drie jaar vanuit onze kerkelijke gemeente bij elkaar proberen te brengen.
“Allereerst hartelijk dank dat wij de gelegenheid krijgen om hier iets te vertellen en aandacht te vragen voor de nood van onze broers en zussen, voor onze buren 6000 km verderop.” Zo begon Gerrit Grievink (Focus Plaza) zijn bezielend ‘praatje bij het plaatje’, waarin verschillende onderdelen van de stichting aan de orde kwamen. Door gezamenlijk op verschillende plekken ondersteuning te geven, wordt er structureel naar toe gewerkt dat de bevolking op een bepaald moment in eigen onderhoud kan voorzien.
UP4S presenteerde zich d.m.v. een filmpje op scherm omdat het Sylvia Mbabazi vanwege visum-perikelen niet was gelukt tijdig terug te keren uit Oeganda.
De beelden en indringende boodschap kwamen echter duidelijk over. En sloten aan bij het interview dat de woensdag ervoor in Voorster Nieuws was gepubliceerd.
Dat de boodschap van zowel Gerrit als Sylvia goed overkwam, bleek uit een mooie collecteopbrengst, bestemd voor Oeganda‑PLUS.
 

Bekijk alle foto's
 
Zomerzangavonden kerk Wilp

De zomerzangavonden in de kerk van Wilp zijn al jarenlang een traditie.
Helaas konden die vorig jaar zoals zoveel activiteiten vanwege corona geen doorgang vinden.
Dit jaar zijn de zomerzangavonden (voor de 24 ste keer!) op kleinere schaal weer gehouden met zoveel
mogelijk inachtneming van de coronaregels.
Er konden weer veel zangliefhebbers uit onze kerkelijke gemeente en daarbuiten verwelkomd
worden, die blij waren hun stem weer te kunnen laten klinken.
De leiding van de avonden was weer in de vertrouwde handen van Wim Bonhof en de gezongen
liederen werden door Joke Riefel begeleid op het mooie Naberorgel.
We kijken alweer uit naar de jubileumeditie die hopelijk volgend jaar wel onder normale
omstandigheden gehouden kan worden.
 

Bekijk alle foto's
 
Themadienst 'Mozaïek in muziek' | 6 juni 2021

De dienst op zondag 6 juni jl. kreeg als thema ‘Mozaïek in muziek’ mee.
Korte gedeeltes uit het Bijbelboek Ruth stonden centraal. Ruth, de Moabitische vrouw, die haar schoonmoeder Noömi volgde naar Bethlehem, de stad waar ze vandaan kwam. Bijzondere, haast legendarische woorden klonken: ‘Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God’. In de dienst zo prachtig vertolkt door Stef Bos. Ja, er is liefdevolle vastberadenheid en moed voor nodig om alles achter je te laten.
Ruth week niet van de zijde van de Noömi. In tegenstelling tot Orpa, Noömi’s andere schoondochter. Zij bleef in Moab. Ook dit werd benoemd tijdens de dienst.. immers Noömi en Orpa lieten elkaar in liefde los.

Is liefde niet hetgeen waar het om draait in het leven? De liefde voor elkaar. Een ieder die op eigen wijze het leven (van anderen) kleur geeft.
Op de plek waar je leeft. Niet alleen toen.. maar ook nu.
Alfred C. Bronswijk beschreef dit prachtig in het gedicht: Regenboog van het geluk.  

Dank aan de leden van het Nieuwdienstkoor die deze zondag in de kerk van Wilp prachtig zongen. Dank Sandra! Het is immers de toon die de muziek maakt!
Dank ook aan drs. Kees Bulens. Hij nam ons mee in een mozaïek van gedachten, kleur die we aan het leven geven en waarvan de kern is: heb elkaar lief.
Dank ook aan alle anderen die, hoe dan ook, aan deze dienst meewerkten! Het was een veelkleurig geheel.
 

Bekijk alle foto's
 
Vier dorpen 4-en samen

VIER DORPEN 4-EN SAMEN

Wat een positieve energie ontstond er rondom de fiets- en autotocht die vanaf Hemelvaartsdag tot en met Tweede Pinksterdag gereden kon worden.
Geweldig leuke reacties kwamen op het speciaal hiervoor aangemaakte mailadres, ‘4 op de fiets’ binnen!
Grote en kleine mensen liepen ‘rondjes om de kerk’. Zo zijn er letterlijk heel wat stappen gezet!
Onderweg bevonden zich langs de route 12 letters. Het bleek dat het best een klus was om al die letters te vinden én om er een woord van te vormen.
Van 2x een G, 2x een T, 2x een E, 2x een I, 1x een S, 1x een D, 1x een F en 1x een R kon het woord GEESTDRIFTIG gemaakt worden!
Dit woord past natuurlijk heel mooi bij het Pinksterfeest!
Het juiste woord werd 4x aangeleverd!

Deze personen ontvangen binnenkort een een cadeaubon van Koffie & theehuis ’t Momentje (Kerkstraat 29 te Voorst). Graag wensen we deze geestdriftige puzzelaars
binnenkort een ‘moment van genieten’ toe op het erf van de familie Kloosterboer.

Het vuur van Pinksteren heeft ook een aantal anderen geïnspireerd: op het mailadres ontvingen we naast een mooi gedicht ook een bijzondere beschrijving van iemand die enorm genoten heeft van deze tocht. En ‘4 op de fiets’ leverde leuke foto’s op waarvan we er graag een paar delen! Bovendien werd er door een aantal mensen verslag gedaan van de ontmoetingen onderweg.

Er werd zelf nog een mooi gedicht aangeleverd. Benieuwd? Klik hier

De fiets- en autotocht zijn overigens nog steeds beschikbaar op deze website! Dus wie er nog zin heeft in een leuk rondje van zo’n 50 km. kan de fiets- of autoroute daar (nog) downloaden.
 

 
 

Bekijk alle foto's
 
Nieuwe Paaskaarsen - ontstoken op Stille Zaterdag in de kerk van Klarenbeek

In de viering van Stille Zaterdag werden de drie Paaskaarsen ontstoken. Licht in de duisternis! Teken van hoop!
Na de Paasnacht werd het ook dit jaar Pasen! Jezus staat op uit de dood, Hij leeft.

O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht.

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
O vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!
 

Bekijk alle foto's
 
Terugblik Avent

De Adventstijd ligt al weer even achter ons. Toch nog een korte terugblik.
Tijdens Advent, de tijd waarin we toeleven naar de komst van Jezus, stonden er in de drie verschillende kerken ook drie verschillende Adventsstukken. Uiteraard met kaarsen erin. Immers: zo konden we elke zondag een licht (of meerdere vlammen) ontsteken als teken van hoop.
Onze wens is dat we in 2021 met elkaar brengers van hoop mogen zijn op de plek waar we leven en werken. Vol energie, enthousiast en warmte uitstralend naar de mensen om ons heen!
 

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest | 20 december 2020

Vanuit de kerk in Wilp was vandaag een mooie dienst!

Echt waardevol om juist in deze tijd dicht bij elkaar te zijn en samen met jong en oud te mogen genieten van de mooie liederen en prachtige woorden!

Er werden ook mooie wensen in de kerstboom gehangen.
 

Bekijk alle foto's
 
Be the change you want to see in the world | 6 december 2020

Drie jaar lang was de Stichting Vrienden van DHAN deel van onze streekgemeente, leefde het onder de gemeenteleden en heeft het een ieders blik doen verruimen.
Op zondag 6 december hebben we het project afgesloten. Dat deden we in een kerkdienst die geheel in het teken stond van het licht!
Adventskaarsen werden ontstoken, nog éénmaal kreeg het lichtritueel een plaats in dienst en heeft Diny Fockens zich in India-kleding gestoken.
Na de dienst kon een ieder buiten langs een tafel met gratis artikelen lopen en wat meenemen naar huis. Daaronder waren tasjes met de tekst: Be the change you want to see in the world. Ofwel: Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Aan deze tekst van Mahatma Ghandi gaven we als streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp in de afgelopen 3 jaar gehoor. En het leert ons: kiezen voor verandering dat kan elke dag opnieuw!
 

Bekijk alle foto's
 
Aanpak kerk en terrein kerk Klarenbeek

De eerste fase is klaar. Het terrein is door de hoveniers van ‘De Woudhof’ geheel en al vernieuwd. Daarmee is de kerk meer in het zicht gekomen en komt de samenhang met de naburige panden -voorheen de pastorie en Ons Gebouw- goed tot zijn recht.

Binnen is ook al het nodige werk verricht. Tonnie Beumkes heeft de geluidsinstallatie geheel vernieuwd. De geluidskwaliteit is nu duidelijk verbeterd. Met de verplaatsing vanuit de keuken naar de kerkzaal is nu ook de bediening een stuk praktischer geworden. We zijn blij, dat dit in eigen beheer gerealiseerd kon worden. Veel dank, Tonnie!

Eind november zal de nieuwe keuken worden geplaatst. Daarvoor zijn ook al de nodige sloopwerkzaamheden gedaan en kan het installatiewerk beginnen.                               
In de volgende ‘Op Streek’ wordt het verslag vervolgd.
 

Bekijk alle foto's
 
Nieuwsdienst | Dankdag voor gewas en arbeid | 8 november 2020


TERUGBLIK NIEUWSDIENST - DANKDAG voor GEWAS en ARBEID

Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we vergeten er dankbaar voor te zijn..
Deze oneliner gaf wellicht het hart weer van de Nieuwsdienst in de kerk van Voorst op zondag 8 november jl. Deze Nieuwsdienst stond in het teken van Dankdag voor Gewas en Arbeid (woensdag 4 november 2020).
Het thema van de dienst ‘Dankbaar..?! Hoezo..?’ gaf stof tot nadenken.
Immers.. in deze Coronatijd mag er juist heel veel niet! Minder ontmoetingen, geen aanrakingen, feestjes die niet gevierd kunnen worden. Bovendien zijn er veel onzekerheden: blijven scholen open? Komen er banen op de tocht te staan? En ook zijn er ondernemers die het in deze tijd lastig hebben.
Is er dan nog wel iets om dankbaar voor te zijn? Ja.. toch wel!
Juist nu komt aan het licht wat belangrijk is in het leven. Juist in deze tijd mogen we schuilen bij Hem en werpt het leven met Hem vruchten af.
Het geloof in God helpt ons met andere ogen te kijken.. om zo dankbaar te zijn voor elke nieuwe dag die ons gegeven wordt!
Dat rotsvaste vertrouwen werd door Anneke, Joke, Hidde en Rob (leden van het Nieuwsdienstkoor) aan het einde van de dienst bezongen in het prachtige lied: ‘Walk Worthy’.

Dankbaar?! Hoezo..?
Ondanks de hete zomer die achter ons ligt mogen we God danken voor alles wat hij deed groeien en bloeien.
Dat de Voorster kleigrond vruchtbaar is was dan ook zichtbaar in de kerk. Boerenkool, rode kool, wortelen, prei, aardappelen, reeds ingemaakte courgette, peertjes, appelmoes, honing en zelfs twee flesjes eigen gebrouwen bier ontbraken niet.
Naast de dankbaarheid voor de gaven van het land geeft Lied 719 uit het Liedboek ook de dankbaarheid betreffende andere facetten van het leven weer: het lied benoemt de vruchten van de zee, de vruchten van aarde en mijn, maar ook de vruchten van kennis en brein en (in het laatste couplet) de vruchten van liefde alom!
Laten we daar rijkelijk van uitdelen!

Daarom ontstaken we aan het einde van de dienst nogmaals een aantal lichtjes:
Vlammen waaraan we ons mogen warmen,
die ons helpen de moed niet te verliezen,
die hoop aanwakkeren!
Opdat we blijven geloven in wat komt:
Een wereld waarin Licht
iedereen omstraalt.
(vrije vertaling van een gedeelte van het op 8 november gelezen gedicht van
Greet Brokerhof - van der Waa)

Eerstvolgende Nieuwsdienst
De eerstvolgende Nieuwsdienst is opnieuw een gezamenlijke Nieuwsdienst en deze vindt plaats op zondag 24 januari 2021.
Voorganger is dan ds. Marrit Bassa.
 

Bekijk alle foto's
 
Oecumenische dienst Klarenbeek | 28 juni 2020

Voor meer informatie over deze dienst, kunt u op deze link klikken.

Bekijk alle foto's
 
Nieuwsdienst | 5 januari 2020


TERUGBLIK NIEUWSDIENST 5 JANUARI 2020
We gingen het jaar 2020 knallend in..! Ja.. echt!
Met een nieuw jaar voor ons, met nieuwe kansen en wellicht goede voornemens, dachten we natuurlijk ook nog even terug aan het afgelopen jaar, het jaar 2019.
Waar zetten we een streep door.. (wat is nu voorbij), waar willen we juist een streep onder zetten (waar ‘zeuren’ we niet meer over) en wat willen we juist gaan onderstrepen (wat vinden we van belang voor het jaar 2020)!
In de kerk van Klarenbeek lazen we het verhaal van Jakob en de ontmoeting met de ‘onbekende’ aan de rivier de Jabbok. De onbekende die Jakob uiteindelijk zegende. Jakob noemt die plaats: Pniël (aangezicht van God).
God.. die ons ook in het nieuwe jaar zijn zegen mee wil geven.
Die met ons meegaat als streekgemeente op weg naar de fusie.. naar samen één gemeente zijn! We zongen:

Jezus roept hier mensen samen
die in woord gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als een Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

We genoten op deze zondag ook van de prachtige zang van het Nieuwsdienstkoor. Dank daarvoor! En het voelde voor velen vertrouwd dat Kees Bulens opnieuw in ons midden was op deze eerste zondag in het nieuwe jaar.
Na de Nieuwjaarstoespraak was er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee/chocomel èn een oliebol! Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar gewenst!

Bekijk alle foto's