Collectebonnen Collectebonnen
De Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp geeft collectebonnen uit. Hiermee wordt de mogelijkheid geschapen uw collectegeld fiscaal aftrekbaar te maken.
De bonnen worden geleverd per vel van 20 stuks en hebben een waarde van respectievelijk € 0,50 / € 1,00 / € 2,00; oftewel: € 10,00 / € 20,00 / € 40,00 per vel.

U krijgt de collectebonnen in uw bezit door op de bankrekening  NL15 RABO 0321 1827 90 van Protestantse Kerk te Klarenbeek, Voorst en Wilp het bedrag over te maken dat u graag in collectebonnen wilt ontvangen. Graag erbij vermelden om hoeveel vellen, en welke waarde het gaat.

Mevrouw G. Schipper (Klarenbeek), of mevrouw J. Huisman (Voorst) of iemand uit Wilp zorgt er dan voor dat u de collectebonnen thuis ontvangt.

De collectebonnen kunnen worden gebruikt voor iedere collecte, in alle drie kerken.
 
terug