Agenda
« vorige  |  juni 2022  |  volgende »

Maandag 13 juni 2022 Inleverdatum kopij Kerkblad Op Streek

 

Woensdag 22 juni 2022 Zomerzangavond
Locatie: Dorpskerk Wilp
Tijdstip: 19.30 uur

Een drietal organisten zullen bij toerbeurt uw muziektalent begeleiden.

De toegang is gratis en in de pauze is er koffie of thee.

U bent van harte welkom!
 

 

Vrijdag 24 juni 2022 t/m zondag 26 juni 2022 Uitwisselingsweekend Seehausen schuift een jaar door

We hadden ons enorm verheugd elkaar te ontmoeten in het uitwisselingsweekend, maar bij de laatste contacten bleek een groot aantal deelnemers, die hadden willen komen, toch andere verplichtingen te hebben dit weekend. In Seehausen zijn in het laatste weekend van juni veel uitgestelde activiteiten en feesten gepland, waardoor de deelname zeer klein werd.
We hebben daarom in goed overleg besloten het organiseren van het weekend door te schuiven naar volgend jaar. We hopen het dan te kunnen organiseren voor een groter aantal deelnemers.
We doen te zijner tijd opnieuw een beroep op uw gastvrijheid.

Wockels (Werkgroep Oecumenische Contacten)
 

Herman Hofmeijer 06-21 21 83 55
Diana Hofmeijer 06-10 12 96 66
Esther Simons 06-23 52 62 00
Eric Bonhof 06-30 97 21 66
Jokelien Harmsen 06-57 11 92 75