Kerkgebouw

Kerkgebouw
De kerk van Wilp is eigendom geworden van Stichting Kerkgebouw Wilp, dat een eigen stichtingsbestuur heeft. Iedereen is er welkom om in vrijheid het geloof met elkaar te vieren en te delen. Je hoeft geen lid te zijn om binnen te stappen, voor jong en ouder – en alles wat daar tussenin zit – staan de deuren open.
 
Adresgegevens Adresgegevens
Kerkgebouw
Kerkstraat 35
7384 AS  WILP

Postadres
Rijksstraatweg 65
7383 AL  VOORST
Mail: scriba@pgkvw.nl

Contactpersoon kosters
De heer F. Velthorst
Telefoonnummer: 06-30 09 12 61

 
 
Dorpswerkgroep Dorpswerkgroep
De Wilpenaren die bij de kerk horen wonen nogal verspreid. Van Wilpse Klei en Steenenkamer tot dorpskern Wilp, Wilp-Achterhoek en Posterenk. Ook is een groot aantal leden in Twello woonachtig. Hoe groot het woongebied ook is, elk gemeentelid is 'gekoppeld' aan een vaste wijkcontactpersoon. Op deze manier krijgt het pastoraat in Wilp handen en voeten.

Het kerkgebouw van Wilp wordt veelvuldig gebruikt voor concerten of andere optredens en is recent overgedragen aan 'Stichting Kerkgebouw Wilp'. Maar het blijft ook de plek waar de Protestantse Gemeente kerkdiensten houdt en voor andere kerkelijke aangelegenheden bijeenkomt. Afstemming over het gebruik gaat in goed overleg. Met elkaar en voor elkaar; voor gemeente en kerkgebouw.

Ook worden activiteiten in eigen dorp georganiseerd. Bijvoorbeeld de zomerzangavonden, een begrip in de wijde omgeving.

Contactpersoon
Joop Albers
Telefoonnummer: 06-51 33 31 86 (graag inspreken)
Mail: dwgwilp@pgkvw.nl

 
 
Verhuur Verhuur
Stichting Kerkgebouw Wilp
Om de dorpskerk van Wilp te kunnen en mogen gebruiken, is het van groot belang dat er vanwege de historische, monumentale waarde goed onderhoud en zorg aan het gebouw besteed wordt, zodat zij onderdeel van de toekomst uit kan maken. Dat is  de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Kerkgebouw Wilp.

Het is ook een erfenis van al die mensen vóór ons, die met middelen en eigen inzet garant hebben gestaan voor de monumentale waarde van de dorpskerk Wilp. Wilpenaren die met hun vieren en rouwen, hun leven gedeeld hebben met elkaar, in de ruimte van dit kerkgebouw. De dorpskerk van Wilp als een monument van verleden en toekomst, van lief en leed, van hoop en verwachting. Voor dat gebouw, met die visie op de toekomst wil het bestuur van Stichting Kerkgebouw Wilp haar taak op zich nemen. Voor alle Wilpenaren, voor iedereen die het hart verpand heeft aan dit gebouw.

Verhuur
Kijk voor mogelijkheden van verhuur op www.dorpskerkwilp.nl of neem contact op met Yvonne Achterkamp.  
Telefoonnummer: 06-16 59 54 51
Facebook: http://www.facebook.com/dorpskerkwilp
 
Vervoer naar de kerk Vervoer naar de kerk
De heer W. Bonhof
Telefoonnummer: 0571-27 21 70