Kerkblad

Kerkblad
Ons kerkblad Op Streek komt tien maal per jaar uit. Zowel leden van de Protestantse Gemeente als niet-leden kunnen een abonnement nemen op het blad. De abonnementskosten bedragen vanaf 1 januari 2024 € 15,00 per jaar.

Wilt u zich abonneren, mail dan naar het Kerkelijk Bureau: kb@pgkvw.nl.
Vermeld in uw mail uw naam, adres en bankrekeningnummer.

Het kerkblad is ook in te zien via deze website.

Klik hier voor het kerkblad van:
juli/augustus 2024
juni 2024
mei 2024
april 2024 (Pasen)
maart 2024
februari 2024
december 2023/januari 2024
november 2023
oktober 2023
september 2023 
 
Kopij voor kerkblad Kopij voor kerkblad
De kopij voor de Op Streek kunt u aanleveren via mail op het emailadres: kerkblad@pgkvw.nl. Liefst als word-bijlage. Lettertype is niet belangrijk, dat wordt in het kerkblad automatisch aangepast naar onze standaard;
  • graag in de mail tevens aangeven (indien mogelijk) bij welke rubriek de kopij geplaatst moet worden;
  • probeer kort en bondig te schrijven. Wij streven naar maximaal 200 woorden per artikel (= halve pagina). Mocht het noodzakelijk zijn, zal de tekst door de redactie worden ingekort;
  • Indien u foto's heeft, deze graag als bijlage meesturen (dus niet plakken in het word-document). Liefst van een zo hoog mogelijke kwaliteit (niet comprimeren). 
Hieronder is het inleverschema voor 2024 weergegeven: