Kerkblad

Kerkblad
Ons kerkblad Op Streek komt tien maal per jaar uit. Zowel leden van de Protestantse Gemeente als niet-leden kunnen een abonnement nemen op het blad. De abonnementskosten bedragen € 12,50 per jaar.

Wilt u zich abonneren, mail dan naar het Kerkelijk Bureau: kb@pgkvw.nl.
Vermeld in uw mail uw naam, adres en bankrekeningnummer.

Het kerkblad is ook in te zien via deze website.

Klik hier voor de kerkblad van:
mei 2023
april 2023 (paasnummer)
maart 2023
februari 2023
december 2022 / januari 2023
november 2022
oktober 2022
september 2022
juli - augustus 2022
juni 2022 
 
Kopij voor kerkblad Kopij voor kerkblad
De kopij voor de Op Streek kunt u aanleveren via mail op het emailadres: kerkblad@pgkvw.nl. Liefst als word-bijlage. Lettertype is niet belangrijk, dat wordt in het kerkblad automatisch aangepast naar onze standaard;
  • graag in de mail tevens aangeven (indien mogelijk) bij welke rubriek de kopij geplaatst moet worden;
  • probeer kort en bondig te schrijven. Wij streven naar maximaal 200 woorden per artikel (= halve pagina). Mocht het noodzakelijk zijn, zal de tekst door de redactie worden ingekort;
  • Indien u foto's heeft, deze graag als bijlage meesturen (dus niet plakken in het word-document). Liefst van een zo hoog mogelijke kwaliteit (niet comprimeren). 
Hieronder is het inleverschema voor 2023 weergegeven: