zondag 28 april 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | Johannes de Heer dienst | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


Op zondag 28 april is er een Johannes de Heer-dienst in de kerk van Wilp. Gemeenteleden mochten bij Wim Bonhof en Joke Riefel geliefde Johannes de Heer-liederen aandragen. En dat is gelukt. We gaan veel zingen!
Tussendoor zijn er korte gedachten. Ook wordt iets vertelt over Johannes de Heer zelf. Laat u verrassen en vier met ons mee!

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Klik hier om deze in te zien.

Collecte
Ook in de Geode (Rigolettostraat - Apeldoorn) wonen kwetsbare mensen. Onder andere onze gemeenteleden Mark en Frank Kleverwal.
Voor de begeleiding van de bewoners van de Geode is veel geld nodig. De financiering daarvoor verloopt voornamelijk via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Helaas zijn de reguliere geldstromen niet toereikend om alle noodzakelijke voorzieningen te betalen. Om toch in deze behoeften te kunnen voorzien, is de Stichting Vrienden van de Geode opgericht. De stichting heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de Geode. Zij streeft daarbij naar het realiseren van een voor de bewoners optimale woon- en leefsituatie. De stichting zet zich niet alleen in voor materiële zaken, maar ook voor immateriële zaken, zoals het organiseren van een buurtfeest en het ondersteunen van groepsactiviteiten.
IBAN: NL36 RABO 0121 0187 41 t.n.v. Vrienden van de Geode

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug