Oecumenische samenwerking Oecumenische samenwerking
Binnen onze PKN gemeente bevindt zich ook de R.K geloofsgemeenschap O.L.V Ten hemelopneming te Klarenbeek. De geloofsgemeenschap valt onder de parochie Franciscus en Clara, en sluit bij ons aan voor oecumenische activiteiten.

We hebben hiervoor een stuurgroep oecumene die de paraplu is waaronder verschillende activiteiten vallen. 
  • oecumenische diensten
  • een jaarlijkse vastenmaaltijd
  • de wereldgebedsdagviering
  • ker(k)misviering
  • een kerstsamenzangavond
  • een uitwisselingsinitiatief met partnergemeente Seehausen, de Wockels
De oecumene wordt breed gedragen in de streek en er wordt waarde gehecht aan de onderlinge contacten. In onze gezamenlijke zoektocht naar God vinden wij elkaar.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de oecumenische stuurgroep
 
Gerda Jansen gbm.jansen@gmail.com
Herma van Mulligen lolke@mulligen.nl
Gerrit Nieuwenhuis hnieuwenhuis51@gmail.com
Sientje Burgwal gjburgwal@gmail.com 
 
Wockels

Wockels
Werkgroep Oecumenische Contacten (Wockels) is ontstaan uit de oecumenische samenwerking van de gemeenten Wilp en Voorst en parochie Bussloo. De groep organiseert de jaarlijkse uitwisseling met onze Partnergemeente Seehausen. De uitwisselingsweekenden met deze gemeente in de voormalige DDR vinden al vanaf begin jaren 90 plaats.

Meer informatie
Jokelien Harmsen
Mail: jokelienharmsen@t-mobilethuis.nl

Esther Simons
Mail: esther.simons72@gmail.com