Algemene gegevens Algemene gegevens
Mail
diaconie@pgkvw.nl

Bankrekeningnummer
NL59 RABO 0365 7804 64
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp
 
Beleidsplan gezamenlijke diaconieën Beleidsplan gezamenlijke diaconieën
Beleidsplan gezamenlijke diaconieën
 
Avondmaalsproject

Avondmaalsproject
We hebben dit jaar Stichting WHOE (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) als avondmaals-project gekozen. Deze werkgroep, die in Apeldoorn gevestigd is, heeft als doel om goederen die in Nederland (deels) zijn afgeschreven, maar die nog prima een ronde mee kunnen, een tweede leven te geven. Met de ingezamelde goederen wil men de arme en hulpbehoevende medemensen in Oost-Europa een beter leven geven. De transporten gaan voornamelijk naar Oekraïne, Roemenië en Hongarije. Maar ook Moldavië is in beeld.
Eén van de belangrijkste pluspunten van de werkgroep is, dat zij zelf de goederen naar de betreffende kinderen, scholen of dorpen brengt en zelf controleert of de spullen goed zijn aangekomen. Al moet hierbij worden aangetekend dat dit momenteel, vanwege de oorlog, in Oekraïne vrijwel onmogelijk is.
De WHOE werkt samen met partners waar al heel lang een goede relatie mee bestaat, zoals: Leerplein 055. Het gehele jaar door worden er goederen ingezameld, gesorteerd, eventueel gewassen en hersteld en verpakt voor transport.

Kijk maar eens op de site, waar u zich ook kunt aanmelden voor de Nieuwsbrief van de WHOE.
https://whoe.nl
 
 
Diaconaal project Oeganda-PLUS Diaconaal project Oeganda-PLUS
Op zondag 19 september 2021 werd het nieuwe diaconale project “Oeganda-PLUS”, onder de aandacht gebracht. In de kerk van Voorst vond er een presentatie plaats van de stichting UP4S tezamen met de stichting Focusplaza. UP4S richt zich met name op onderwijs. Focusplaza interesseert bedrijven om iets te betekenen voor de ontwikkeling in Oeganda. De Voorster ondernemers Herbert Hofmeijer en Arjan Wesselink zijn bij deze stichting betrokken.

Beide stichtingen hebben projecten in het zuidwesten van Oeganda. Oeganda wordt ook wel de parel van Afrika genoemd. Het land heeft geleden onder een zwaar regime, aids heeft een hele generatie weggerukt en er is een gebrek aan middelen en kennis.
Tegelijkertijd is Oeganda een land met veel potentie. Tijd die in Oeganda gestoken wordt is nooit verloren tijd en energie nooit verloren energie. Binnen één generatie kan er een groot verschil gemaakt worden. Graag dragen we als kerk bij aan betere leefomstandigheden in dit land.


               

https://www.up4s.nl
lees meer »