zondag 14 november 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Gezamenlijke themadienst m.m.v. het Livinuskoor | Uitzending O.O.V.
Voorganger: Ds. J. Krajenbrink


Schatten in zakken
Nog even.. en dan zet Sint Nicolaas weer voet aan wal in Nederland. Waar dat zal zijn? Dat is niet bekend. Wat we wel weten is dat hij altijd heel veel Pieten meeneemt en jute zakken vol met allerlei cadeautjes, chocoladeletters en speculaas. Schatten in zakken dus!
Laat er nu op 14 november a.s. een themadienst gepland zijn. Wellicht is de Sint dan al langs geweest in de kerk van Voorst en heeft hij daar wat achtergelaten. Misschien wel schatten in zakken.

Ds. Jacqueline Krajenbrink uit Vorden is deze zondag de voorganger in de kerk van Voorst.
Zij gaat samen met ons op zoek naar schatten in zakken. En vast ook nog naar verborgen schatten uit de Bijbel!
Ook het Livinuskoor werkt mee aan de dienst.
Nieuwsgierig? Zorg dan dat je op 14 november om 10.00 uur in bovengenoemde kerk bent! Van harte welkom!

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien

Collecte
Stichting Speelgoedbank Apeldoorn
Vandaag vragen we middels een diaconale collecte uw bijdrage voor de Stichting Speelgoedbank Apeldoorn ‘De Schatkist’. Deze zamelt speelgoed in, nieuw en 2e hands, en is er voor ieder kind van 0 tot en met 12 jaar in en rond Apeldoorn waarvan zijn of haar ouders/verzorgers rond moeten komen van een minimaal besteedbaar inkomen. Zij kunnen 1x per kwartaal 2 stuks speelgoed en een boek uitzoeken. De ouders/verzorgers van deze kinderen beschikken over een pasje van de voedselbank of een stadspas of verwijsbrief. U kun meehelpen door donateur te worden van deze stichting of een gift te geven. Zo speelt u een rol van onschatbare waarde. Wij dragen deze stichting een warm hart toe, U ook? Uw gift wordt zeer op prijs gesteld.
Stichting Speelgoedbank Apeldoorn
Rekeningnummer NL21 RABO 0140 8514 37Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug