Kerkgebouw

Kerkgebouw
 
Adresgegevens Adresgegevens
Kerkgebouw
Woudweg 121
7381 BB  KLARENBEEK

Postadres
Rijksstraatweg 65
7383 AL  VOORST
Mail: scriba@pgkvw.nl

Beheer kerkgebouw en contactpersoon kosters
De heer R.M. Plante
Telefoonnummer: 055-301 16 03 / 06-51 29 90 41
 
Dorpswerkgroep Dorpswerkgroep
In Klarenbeek verstaan we onder pastoraat dat we 'ogen en oren van de gemeente willen zijn'. We kennen hiervoor verschillende mogelijkheden: De bloemengroet na de wekelijkse kerkdienst, de fruitbakjes bij jubilea, het bezoekwerk door de bezoekdames en -heren enzovoort.

Naast het pastoraat houdt de Dorpswerkgroep Klarenbeek zich bezig met alle logistieke zaken rond de kerkdienst en het kerkgebouw. Dat de kerk open is als er een kerkdienst wordt gehouden, dat er bloemen zijn enzovoort.

Ook worden activiteiten op dorpsniveau georganiseerd. Hierbij denken we in Klarenbeek natuurlijk aan de Kerstmarkt. Jaarlijks zijn er maar liefst 60 vrijwilligers intensief in touw om een geweldige bijdrage te leveren aan de opbouw van de gemeente.

Contactpersoon
Sientje Burgwal
Telefoonnummer: 06-57 58 80 51
Mail: dwgklarenbeek@pgkvw.nl
 
Kerkgebouw | 't Achterhuus | Verhuurtarieven Kerkgebouw | 't Achterhuus | Verhuurtarieven
Kerkgebouw
Het kerkgebouw kan multifunctioneel worden gebruikt. Met een glad vloeroppervlak van circa 13 x 13 m en 150 flexibel op te stellen stoelen is de ruimte geschikt voor allerlei doeleinden.
Te denken valt aan huwelijken (ook burgerlijk), condoleances, repetities en /of concerten van koor- en muziekgezelschappen, grote vergaderingen, lezingen tentoonstellingen enz.
't Achterhuus
Ook de nevenruimte, 't Achterhuus, is voor verhuur aan kleinere gezelschappen zeer geschikt. Het is een geheel vernieuwde ruimte die zich uitstekend leent voor het vieren van een verjaardag of een andere gezellige bijeenkomst en kan ook gebruikt worden voor een cursus of een werkplek.Verhuurtarieven
Rouw- en trouwdiensten
Overige verhuur

 
 
Vervoer naar de kerk Vervoer naar de kerk
Gerrit en Sientje Burgwal
Telefoonnummer: 055-301 14 73
 
Kerkgebouw | hedendaags interieur Kerkgebouw | hedendaags interieur


Hedendaags interieur 
In nauwe samenwerking met Pim van Dijk Designs is in 2011 het interieur geheel vernieuwd.
 
Bij de renovatie hebben de volgende (hoofd)zaken een belangrijke rol gespeeld:
 
De kleurstelling (plafond blauw, vloer: bruintinten en muren: wit en taupe) is gekozen op basis van hemel- en aardekleuren, vanouds veel gebruikt in (boerderij)kerken.
Bij de keuze en opstelling van het meubilair is uitgegaan van de gedachte dat vanaf de stoel er duidelijk zicht dient te zijn op het liturgisch meubilair.
 
 
lees meer »
 
Kerkgebouw | geschiedenis Kerkgebouw | geschiedenis
De oorsprong van het kerkgebouw aan de Woudweg te Klarenbeek dateert uit 1862.
In het gebouw “Bethlehem”, zoals het gebouw destijds genoemd werd, werden kerkdiensten gehouden onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Beekbergen. Het gebouw had een lengte van vijf traveeën, waarvan de voorste twee een woning omvatten voor de toenmalige evangelist. Binnen de andere drie was de kerkzaal met een ingang aan de zijgevel.
Door de jaren heen is het kerkgebouw uitgebreid en veranderd.
In 1934 is de uitbouw aan de achterzijde omgebouwd tot catechisatielokaal. In hetzelfde jaar werd ook het verenigingsgebouw naast de kerk gebouwd. Het was toen nog een bescheiden rechthoekig gebouwtje met de ingang aan de kant van Woudweg.
De grootste verandering heeft plaatsgevonden tussen 1949 en 1952.
Klarenbeek was in 1948 een zelfstandige Hervormde Gemeente geworden.
 
lees meer »