Kerkgebouw | hedendaags interieur Kerkgebouw | hedendaags interieur
Het liturgisch meubilair:  
Het doopvont, de tafel en de lezenaar staan zodanig opgesteld, dat zij de as vormen van het geheel.
Het doopvont staat bij de in-/uitgang en herinnert ons bij binnenkomst en uitgaan aan onze doop en de betekenis daarvan.
De tafel is de centrale plek waar de maaltijd gevierd wordt, waar aandacht is voor elkaar, de gebeden, de voorbeden worden bij de tafel uitgesproken en de offerande wordt erop neergelegd. Bij de tafel gaat het dus om de gemeenschap met elkaar, dicht bij en ver weg.
De lezenaar is er voor het woord, dus voor de lezingen en de preek. Hier gaat het dus om de gemeenschap met God.

De ronde vormen, die in de hele kerkzaal te zien zijn, zoals onderbouw orgelfront, boogramen, ronde muur gedachtenishoek, rond patroon in de vloer, is doorgezet in de opstelling van het meubilair. De stoelen staan geplaatst op het lichte deel van de vloer. Rondom is de vloer donker gekleurd als teken van de gerichtheid op de wereld (architectuur).
 
Met deze opstelling van de stoelen is tevens een intiemere sfeer ontstaan, méér dan met de banken mogelijk was geweest. 
terug