zaterdag 31 december 2022 om 19.30 uur

Kerkdienst Voorst | Oudejaarsavond
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


Wij houden het licht van Kerst in onze diensten vast als wij het oude jaar achter ons laten en een nieuw jaar intrekken.
Oudjaarsavond: er is op zaterdag 31 december om 19.30 uur een afsluitende korte viering in de kerk van Voorst.

Het lijkt mij, ds. Henriëtte, mooi om het lied ‘De mensen van voorbij’ van Hanna Lam in deze viering te zingen. Het is getoonzet op een prachtige melodie. Wie wil een keer komen oefenen? Geef je op bij Ans Kleverwal.Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien (let op: U heeft ook een liedboek nodig)

Collecte
Al meer dan 70 jaar draait het bij De Zonnebloem om mensen. De Zonnebloem vindt dat een lichamelijke beperking nooit een belemmering hoeft te zijn. Er kan immers zoveel meer dan vaak wordt gedacht: op vakantie, een dagje uit, de Zonnebloemauto, de Zonnebloemfiets, bezoek aan huis…
Voor dit prachtige werk geven we vanavond graag onze diaconale bijdrage.
IBAN: NL20 INGB 0000 000 145 t.n.v. Nationale Vereniging De Zonnebloem

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug