zondag 11 december 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | 3e advent | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. M. Oostenbrink


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Lied 130:1,3
Votum en groet
Lied 256 1 x duits 1 x nederlands
Kyrie
Lied 256 1x duits 1x nederlands
Luikje open
Stapellied
Gebed om de Heilige Geest
Lied 1013
Schriftlezing Exodus 19:1-6
Lied 868:2,3,4
Jesaja 40:27-31
Lied 891:1,2
Preek
Lied 512:4,5,6,7
Rouwafkondiging
Lied 961
Gebeden
Lied 442:1,2
Zegen


Collecte
Vandaag is de diaconale collectebestemming voor het werk in eigen gemeente.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64


Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug