zondag 19 mei 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Pinksteren | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf

 
Vijftig dagen na Pasen vieren we Pinksteren in de kerk van Klarenbeek. Pinksteren als vijftigste paasdag. Nu is Pasen pas echt voltooid en komt de Geest die Jezus bezielde ook in ons wonen.
Eén Geest.
Maar toch zijn wij niet één in elkaar verstaan.
We lijken elkaar steeds minder te begrijpen.
Het onbegrip neemt toe.
De polarisatie neemt toe. 
In deze zondag mag de viering vreugdevol zijn met een vleugje ernst. U/je bent van harte uitgenodigd!

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier downloaden

Collecte
De Pinksterzendingscollecte is dit jaar bestemd voor Bangladesh.
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeente-opbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Pinksterzending

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

 
 

terug