vrijdag 3 maart 2023

Wereldgebedsdag

Locatie: 
 't Achterhuus in Klarenbeek
Tijdstip: 
 14.30 uur

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving.
In 173 landen houden mensen op deze vrijdag de handen gevouwen en wordt er gezongen. Het is Wereldgebedsdag. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee met de jaarlijkse viering van de biddag.

De wereldbiddag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven en werd in 1927 in het leven geroepen in Amerika om met name vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed te verenigen

Wereldgebedsdag verenigt vrouwen over de gehele wereld.

Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

Op vrijdag 3 maart 2023 om 14.30 uur hopen wij weer met velen van u samen te komen  in ’t Achterhuus aan de Woudweg voor de jaarlijkse oecumenische viering ter gelegenheid van wereldgebedsdag.
Gebed en actie zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden en hebben invloed in de wereld!
Zichtbaar Geloven is het thema van de viering.
De vrouwen van Taiwan kozen voor de orde van dienst de Bijbeltekst:
‘ik heb gehoord van jullie geloof’ - Efeziërs 1 : 15
Wilt u al meer weten over Taiwan of over deze viering kijk dan op
www.wereldgebedsdag.nl

 

terug