maandag 17 februari 2020

Voorst | Informatieve gemeenteavond

Datum: 
 maandag 17 februari 2020
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 Voorhof Voorst

De samenwerking met onze gemeentes in de Streek (Klarenbeek en Wilp) krijgt steeds meer vorm. De samenwerking met de gemeentes wordt steeds tastbaarder en voelt steeds vertrouwder.  De afgelopen periode hebben we te kampen gehad met wisselingen in de personele bezetting, wat ziektes, en andere ongemakken en die hebben het proces om tot fusie te komen flink beïnvloed.
Gelukkig kunnen we nu stellen dat de bezetting op het gebied van het pastorale werk weer goed ingevuld is. De komst van Wilma Steenbeek en het voorspoedige herstel van Marrit Bassa bieden weer een goede blik op de toekomst.
Ook de aanpassing van de kerk te Voorst vraagt onze aandacht. We zijn blij dat, na de vorige bijeenkomst van twee jaar geleden, we u concretere plannen kunnen presenteren.
Om u weer te informeren is er op 17 februari a.s. een informatieve gemeente avond waarbij we u graag informeren over de aanpassingen in de kerk.
 

terug