Verhuur Verhuur
Stichting Kerkgebouw Wilp
Om de dorpskerk van Wilp te kunnen en mogen gebruiken, is het van groot belang dat er vanwege de historische, monumentale waarde goed onderhoud en zorg aan het gebouw besteed wordt, zodat zij onderdeel van de toekomst uit kan maken. Dat is  de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Kerkgebouw Wilp.

Het is ook een erfenis van al die mensen vóór ons, die met middelen en eigen inzet garant hebben gestaan voor de monumentale waarde van de dorpskerk Wilp. Wilpenaren die met hun vieren en rouwen, hun leven gedeeld hebben met elkaar, in de ruimte van dit kerkgebouw. De dorpskerk van Wilp als een monument van verleden en toekomst, van lief en leed, van hoop en verwachting. Voor dat gebouw, met die visie op de toekomst wil het bestuur van Stichting Kerkgebouw Wilp haar taak op zich nemen. Voor alle Wilpenaren, voor iedereen die het hart verpand heeft aan dit gebouw.

Verhuur
Kijk voor mogelijkheden van verhuur op www.dorpskerkwilp.nl of neem contact op met Yvonne Achterkamp.  
Telefoonnummer: 06-16 59 54 51
Facebook: http://www.facebook.com/dorpskerkwilp
terug