Verbouw Kerk Voorst

Verbouw Kerk Voorst
Het ziet er nu echt naar uit dat ons kerkgebouw in Voorst een verbouw/herinrichting zal ondergaan. Daarmee wordt deze kerk beter bruikbaar voor onze eigen erediensten. En hetzelfde geldt voor ander gebruik, zoals: concerten, evenementen, presentaties en dergelijke. Daarmee hopen we te bereiken dat meer inwoners van onze streek van onze mooie Dorpskerk gebruik gaan maken.
Op de gemeente-avond van 15 februari jl. is door de kerkrentmeesters en de architect (Courage uit Apeldoorn) uiteengezet ‘hoe de verbouwing vorm gaat krijgen’, ‘hoe de inrichting er daarna uit komt te zien’, ‘welke keuzes nog moeten worden gemaakt’, ‘welke mensen daarbij nodig zijn’, etc.
Het was een duidelijk verhaal met een strakke planning.


Hoe gaan we het allemaal organiseren
Als kerkenraad gaan we ons nog buigen over de vraag ‘aan wie we het gebouw beschikbaar stellen’. Welke evenementen staan we wel toe en welke niet? En vooral: hoe gaan we dit allemaal organiseren, qua beheer, tarieven, vrijwilligers. Hierover zijn gesprekken gaande met het Dorpshuis Voorst. Er wordt namelijk gedacht aan een samenwerking waarbij beide gebouwen (Dorpshuis en Kerk) afzonderlijk van elkaar of in combinatie aan belangstellenden verhuurd kunnen worden.

Duurzaamheid
Naast verbouw/herinrichting wordt ook gekeken naar duurzaamheid. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de kerk energiezuinig verwarmen en mogelijk zelfs van het gas af krijgen? Omdat we een investering doen voor de komende tientallen jaren, is het nu het moment hierover na te denken en maatregelen te treffen.

Beeld en geluid
Ook zullen beeld en geluid volop de aandacht krijgen. Het kerkgebouw staat bekend om de uitstekende akoestiek. Die moet uiteraard behouden blijven. Hiervoor zetten we specialisten in en we zullen ook onze organisten erbij betrekken.

Vrijwilligers gevraagd
Voordat de nieuw ingerichte kerk een feit is, zal er nog veel werk verzet moeten worden. Deels door leveranciers, maar ook door vrijwilligers. Zo kunnen we de kosten enigszins drukken.
We zoeken daarom vrijwilligers die willen helpen met het opruimen van de kerk, maar ook met bijvoorbeeld de demontage van de banken en het verwijderen van de vloeren.
Uitdrukkelijk wordt gesproken van demonteren i.p.v. slopen. De banken worden namelijk hergebruikt als bekleding van de twee units die in het kerkgebouw zullen komen. In genoemde units krijgen keukenfunctie, toiletvoorzieningen en opslagmogelijkheden een plaats.

Financiering
Om alles te kunnen betalen, hebben we als kerk de afgelopen jaren het nodige gespaard. De acties van RESKEVO (Restauratie Kerkgebouw Voorst) en de opbrengsten van oud-ijzer werden speciaal voor verbouw/herinrichting gereserveerd. Daarnaast gaan we aan de slag om fondsen te werven en subsidie te verkrijgen. Ook op dit gebied kunnen we wel wat hulp gebruiken.

Vergunning en goedkeuring
Van de gemeente Voorst is nodig om een vergunning te krijgen en ook de landelijke PKN moet haar goedkeuring geven. Deze trajecten lopen nu nog. De verwachting is dat we binnenkort de positieve berichten ontvangen.

Geeft u zich op?
Op de gemeente-avond konden mensen zich al aanmelden voor diverse vrijwilligerswerkzaamheden.
Ook via het kerkblad nu de vraag aan welk onderdeel van het verbouwgebeuren u uw vrijwillige inzet zou willen geven.
We zijn op zoek naar:
- mensen die willen opruimen
- mensen die de kerkbanken willen demonteren
- mensen die de vloeren willen verwijderen
- mensen die lichte verfwerkzaamheden op zich willen nemen
- mensen die kennis hebben op het gebied van verduurzaming
- mensen die kennis hebben op het gebied van verlichting, beeld en geluid
- mensen die kennis hebben van, of aan de slag willen met fondsenwerving


Kortom: we zijn op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen.
U kunt zich opgeven door een mail bericht te sturen naar kerkrentmeesters@pgkvw.nl

Hier kunt u de presentaties inzien van de gemeenteavond op 15 februari 2024
Presentatie kerkrentmeesters
Presentatie architect Courage
 
terug