Vacature Pastoresteam Vacature Pastoresteam
Mededeling vanuit de kerkenraad
Omdat Wilma Steenbeek per 1 mei afscheid heeft genomen van onze gemeente hebben we een vacature in ons pastoresteam. Natuurlijk laten we die vacature niet bestaan. Als kerkenraad hebben we besloten op zoek te gaan naar een nieuw te beroepen tweede predikant.

We willen goed kijken wat voor soort predikant er past bij onze gemeente die net nieuw gevormd is en waaraan nog gebouwd wordt. Ook de inbreng van u als gemeente is hierin nodig.
We denken vooral aan iemand die:
- oog heeft voor het goede dat er volop is, en dat we graag willen behouden;
- daarnaast nieuwe dingen kan opstarten, nieuw elan en nieuwe bezieling een kans 
  kan geven.
Het traject van beroepingswerk zal veel tijd in beslag nemen. We starten met het opstellen van een profielschets waarbij we de gehele gemeente de gelegenheid willen geven om ideeën aan te reiken.
Dit traject beroepingswerk zal naar verwachting wel zo’n driekwart jaar tot heel jaar duren. Een veel te lange tijd om zonder extra hulp te zitten. Daarom heeft de kerkenraad besloten voor die vacature-tijd een ambulant predikant aan te stellen. In de volksmond ook wel uitzend-dominee genoemd.

We hebben ds. Van Staalduine benaderd, die heeft namelijk al ervaring met onze gemeente, maar die is niet beschikbaar.

Daarom zijn we in contact met de Landelijke Kerk (Utrecht) voor het aanstellen van een ambulant predikant.
Zodra er meer bekend is, informeren we u verder.

Intussen zijn we blij en dankbaar dat mevrouw Rosa van der Tang zich bereid heeft verklaard, als stagiaire kerkelijk werk, pastoraal bezoekwerk ter hand te nemen. Zij staat hiervoor in nauw contact met Sientje Burgwal en Hanneke Oolman die de coördinatie van het bezoekwerk in Klarenbeek respectievelijk Wilp verzorgen.

We wensen Rosa van harte alle goeds en Gods zegen.
 
terug