vrijdag 24 juni 2022 t/m zaterdag 25 juni 2022

Uitwisselingsweekend Seehausen schuift een jaar door

Datum: 
 vrijdag 24 juni 2022 t/m zaterdag 25 juni 2022

We hadden ons enorm verheugd elkaar te ontmoeten in het uitwisselingsweekend, maar bij de laatste contacten bleek een groot aantal deelnemers, die hadden willen komen, toch andere verplichtingen te hebben dit weekend. In Seehausen zijn in het laatste weekend van juni veel uitgestelde activiteiten en feesten gepland, waardoor de deelname zeer klein werd.
We hebben daarom in goed overleg besloten het organiseren van het weekend door te schuiven naar volgend jaar. We hopen het dan te kunnen organiseren voor een groter aantal deelnemers.
We doen te zijner tijd opnieuw een beroep op uw gastvrijheid.

Wockels (Werkgroep Oecumenische Contacten)
 

Herman Hofmeijer 06-21 21 83 55
Diana Hofmeijer 06-10 12 96 66
Esther Simons 06-23 52 62 00
Eric Bonhof 06-30 97 21 66
Jokelien Harmsen 06-57 11 92 75


terug