dinsdag 22 februari 2022

Lang zal hij leven

Datum: 
 dinsdag 22 februari 2022
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Barneveld

In het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ staat het thema euthanasie bij dementie centraal. De meningen over dit onderwerp zijn in de samenleving verdeeld. Door op dit thema creatief in te gaan, komen onderliggende ethische vragen in beeld, zoals: ‘Zijn emoties helpend of belemmerend in het zicht krijgen op wat goed is?’, ‘In hoeverre ben je als familie bij elkaars wensen over het levenseinde betrokken?’, ‘Hoe kom je samen verder als morele opvattingen onoverbrugbaar lijken te zijn?’

Interactief theater

In de vorm van interactief theater wordt het maatschappelijke gesprek over morele vraagstukken gestimuleerd en verdiept. Op verschillende momenten tijdens het theaterstuk krijgt het publiek de gelegenheid om in gesprek te gaan over de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Het publiek is op deze manier actief betrokken bij het familiegesprek over euthanasie. Aan de hand van scherpe vragen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Het gaat niet om de stellingen zelf maar om de zoektocht naar de overtuigingen die aan deze stellingen ten grondslag liggen.

terug