Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is samengesteld uit afgevaardigden vanuit de dorpen Klarenbeek, Voorst en Wilp: uit elke voormalige plaatselijke kerkenraad een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

De kerkenraad vergadert acht keer per jaar. De verslagen worden gemaakt door een externe notulist.

Voorzitter
De heer H. Hoogmoed
Mail: voorzitter@pgkvw.nl

Scriba
Mevrouw B.H. Fockens-Brink
Mail: scriba@pgkvw.nl
 
terug