Oecumenische Samenwerking Oecumenische Samenwerking
Binnen onze PKN Streekgemeente bevindt zich ook de R.K geloofsgemeenschap O.L.V Ten hemelopneming te Klarenbeek. De geloofsgemeenschap valt onder de parochie Franciscus en Clara, en sluiten ons bij de oecumenische activiteiten. We hebben hiervoor een stuurgroep oecumene die de paraplu is waaronder verschillende activiteiten vallen. Onder hun verantwoordelijkheid vallen:
  • oecumenische diensten
  • een jaarlijkse vastenmaaltijd
  • de wereldgebedsdagviering
  • ker(k)misviering
  • een kerstsamenzangavond
  • een uitwisselingsinitiatief met partnergemeente Seehausen, de Wockels
De oecumene wordt breed gedragen in de streek en er wordt waarde gehecht aan de onderlinge contacten. In onze gezamenlijke zoektocht naar God vinden wij elkaar.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de oecumenische stuurgroep


Gerda Jansen gbm.jansen@gmail.com
Herma van Mulligen
Gerrit Nieuwenhuis
Sientje Burgwal
 
terug