dinsdag 22 november 2022

Lang zal hij leven! - Interactieve theatervoorstelling

Datum: 
 dinsdag 22 november 2022
Tijdstip: 
 16.30 uur en 19.30 uur
Locatie: 
 Schaffelaartheater Barneveld

Classis Veluwe nodigt u uit voor de interactieve theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven’, tot stand gekomen door de samenwerking van de Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk en Nachtzon Media. Als classis Veluwe zijn we actief betrokken bij de voorbereidingen van deze voorstelling.

In het toneelstuk worden morele dilemma’s rondom euthanasie bij dementie scherp zichtbaar en voelbaar. In een column in de Barneveldse Krant schreef ik het volgende over deze voorstelling: “De voorstelling ontroert, ontregelt, zet aan tot denken. Een eenduidig antwoord is er niet, wel voldoende stof om over door te spreken. Zeker voor werkers in de zorg en de kerk lijkt me dit een waardevolle voorstelling die prikkelt en zal uitnodigen tot verder gesprek.”

Op dinsdag 22 november zijn er twee voorstellingen in Barneveld. De middagvoorstelling begint om 16.30 uur. We nodigen hiervoor in het bijzonder predikanten en kerkelijk werkers uit de classis uit. Voorafgaande aan deze voorstelling ontmoeten we u graag in de foyer van het theater, waar ook de mogelijkheid is een kopje koffie te drinken. We zullen daar vanaf 15.30 uur zijn. De tweede voorstelling begint om 19.30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is, is hier welkom. We hebben dan geen speciale ontvangst. Na de voorstelling zullen we als classis materiaal delen dat kan helpen bij een verder gesprek in de kerkenraad, een gesprekskring of met je collega’s.
De voorstelling wordt u gratis aangeboden. Diverse fondsen en instellingen hebben een bijdrage geleverd, waaronder Rotary Club Barneveld en classicale vergadering Veluwe.
U moet zich wel aanmelden (https://zingenindekerk.nl/evenementen/lang-zal-hij-leven/).

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de PThU:
https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/moral-compass-project/theaterstuk-morele-dilemmas-bij-euthanasie/

Wilbert van Iperen, classispredikant CV Veluwe


 

terug