Kopij voor kerkblad Kopij voor kerkblad
De kopij voor de Op Streek kunt u aanleveren via mail op het emailadres: kerkblad@pgkvw.nl. Liefst als word-bijlage. Lettertype is niet belangrijk, dat wordt in het kerkblad automatisch aangepast naar onze standaard;
  • graag in de mail tevens aangeven (indien mogelijk) bij welke rubriek de kopij geplaatst moet worden;
  • probeer kort en bondig te schrijven. Wij streven naar maximaal 200 woorden per artikel (= halve pagina). Mocht het noodzakelijk zijn, zal de tekst door de redactie worden ingekort;
  • Indien u foto's heeft, deze graag als bijlage meesturen (dus niet plakken in het word-document). Liefst van een zo hoog mogelijke kwaliteit (niet comprimeren). 
Hieronder is het inleverschema voor 2024 weergegeven:

 
terug