Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 4 personen. Alle ambten zijn vertegenwoordigd.
Mevrouw G.J. Burgwal-Slijkhuis (voorzitter)
Mail: moderamen@kerkklarenbeek.nl
terug