zondag 21 juli 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Foto-expositie
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
•    Welkom, mededelingen, stil gebed
•    Lied: 215 : 1,3
•    Bemoediging en groet
•    Lied: 215: 4,5
•    Gebed van toenadering
•    Lied: 215 : 6,7
•    Verkenning workshop en rondje foto’s 
•    Lied 925 (3x)
•    Inleiding schriftlezing
•    Schriftlezing:
Markus 2 : 1-12
•    Lied: 807 : 1,2,5 
•    Uitleg en verkondiging
•    Lied: 534
•    Aandacht voor kollekte
•    Gebeden
•    Slotlied: 747 : 1,2,8
•    Zegen Collecte
We kunnen kort zijn over de collecte die vandaag op het rooster staat: Plaatselijk Diaconaal Werk.
Ook in eigen gemeente wordt diaconaal geld besteed. Aan attenties en bloemengroet en aan het financieel ondersteunen van plaatselijke instanties die het welzijn van de gemeenschap op het oog hebben.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug