zondag 30 juni 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek
Voorganger(s): Drs. L.C. Bulens


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
Zoals u in het vorige kerkblad hebt kunnen lezen, nadert onze thermometer de € 10.000,00.
Een prachtig bedrag, dat door ons als gemeente bijeen is gebracht en waarvoor we u allemaal heel hartelijk danken!
Ons diaconale Oeganda-PLUS-project wordt eind van dit jaar afgesloten. Dus nog enkele collectes te gaan om het onderwijsproject UP4S en het agrarische FOCUS-PLAZA-gebeuren te steunen.
Van harte aanbevolen!
Vanwege de verdeling over de twee deelprojecten en het feit dat sommige bedragen door de diaconie worden verdubbeld, lopen bijdragen hiervoor via het rekeningnummer van de diaconie.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW o.v.v. Oeganda

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug