zondag 23 juni 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. H.C.S. Spit


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
Vandaag weer de collecte voor het diaconale werk in eigen gemeente, zoals die eens per maand gehouden wordt. De onlangs bezorgde Pinksterattentie werd onder andere uit dit potje betaald.
En ook het lekkers bij de gezamenlijke verjaardagsvieringen van 80‑plussers komt ten laste van het Plaatselijk Diaconaal Werk… hoewel dat door de diaconie beslist niet als last ervaren wordt. 😊
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug