zondag 16 juni 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. H. Diermanse

Viering Maaltijd van de Heer
‘Alle dingen hebben tijd’

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
OM TE BEGINNEN

 •  Orgelspel/pianospel
 • Welkom en mededelingen
 • Stilte
 • Aansteken kaarsen
 • Aanvangslied: Lied 275
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Glorialied: Lied 150a
RONDOM HET WOORD
 • Gebed bij de opening van de bijbel
 • Schriftlezing: Ezechiel 17: 22-24
 • Zingen: Psalm 92: 1, 7
 • Evangelielezing: Marcus 4: 26-34
 •  Zingen: Lied 181 - 1a, 2v, 3m, 4a, 5v, 6m, 7a
 • Overweging
 • Zingen: lied 653: 1, 2, 5
RONDOM DE TAFEL
 • Over het avondmaal
 •  Lezen 1 Korintiërs 11: 23-26
 • Tafelgebed: Liedboek 403d
 • Bidden ‘Onze Vader’
 • Nodiging
 • Delen van brood en wijn
 • Dankgebed
GEZEGEND VERDER
 • Aandacht voor collecten
 • Slotlied: Lied 903: 1, 5
 • Zegen, beantwoord met gezongen Liedboek 431bCollecte
Deze collectebestemming is dit jaar al eerder voorbij gekomen, want het is ons Avondmaalsproject.
WHOE staat voor Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa. De stichting heeft als doel het bieden van hulp en ondersteuning aan de arme en hulpbehoevende medemensen in Oost-Europa.
Sinds de grote aanval op Oekraïne, zet een grote hoeveelheid mensen en bedrijven zich in om transporten met veel hulpgoederen naar dat land te verzorgen. Vanuit Oekraïne is er momenteel een grote vraag naar rolstoelen, kinderkleding, eenpersoons bedden, verbandmiddelen, fietsen, houdbare etenswaren, en nog veel meer dingen.
Stichting WHOE houdt z’n website goed bij. De actuele behoeften, zoals nu met name voor Oekraïne, kunt u via die site heel goed op het spoor komen. Maar daarnaast is ons collectegeld zeer welkom, onder andere om de brandstof voor de transporten te bekostigen.
IBAN: NL53 ABNA 0432 4550 94 t.n.v. stichting WHOE

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug