zondag 9 juni 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | Tentdienst m.m.v. het Livinuskoor
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf

Op zondag 9 juni a.s. om 10.00 uur bent u/ben jij van harte welkom in de feesttent te Wilp. De viering krijgt als thema mee ‘Dicht op de huid’.

Onze geschiedenis tekent zich af op de huid: baby-zachtheid, eeltplekken, rimpels, littekens.
Ook gevoelens zijn soms af te lezen van je huid, te denken valt aan een blos op de wangen, kippenvel of klamme handen.
De huid is een gevoelig orgaan en heeft een beschermende functie.

Tijdens de tentdienst horen we over Bijbelgedeeltes waarin ook lijntjes te leggen zijn met onze huid, bijvoorbeeld over God die ons door en door kent en ons de boodschap meegeeft te genieten, in ons vluchtig bestaan, van alle dagen die God je geeft.
We staan stil bij de huidhonger die ervaren werd in de tijd dat we elkaar niet aan mochten raken en omhelzen en denken aan hen die moeten leven met een gemis.

Het Livinuskoor omlijst deze dienst met prachtige, passende liederen, zoals ‘True Colors’ en ‘Door de wind’.
Laat u/jij je deze zondag raken door een tekst, een lied of gewoon door het samen vieren en samenzijn? De Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp nodigt u/je van harte uit om aanwezig te zijn in de tent (bij de dijk, aan de Sleedoorn, in Wilp) op zondag 9 juni om 10.00 uur.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is niet te bekijken via kerkdienst gemist.

Orde van dienst
Orde van dienst kun u hier inzien.

Collecte
De Nederlandse Brandwonden Stichting stelt zich ten doel brandwonden te voorkomen en het leed ten gevolge van (ernstige) brandwonden tot een minimum te beperken.

Brandwondenzorg in Nederland is topzorg. Samen met wetenschappers, medisch specialisten, 60.000 vrijwilligers en vele donateurs zet de Brandwonden Stichting zich iedere dag in voor de beste brandwondenzorg. Want stel je voor: je bent vaak voor het leven getekend.
Die brandwondenzorg continu verbeteren: daar gaat men voor.  Er zijn 3 brandwondencentra in Nederland: het Martini ziekenhuis in Groningen, het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk en het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Wij willen vandaag graag samen met u een steentje bijdragen aan deze zorg.                
Samen strijden voor een beter leven voor mensen met brandwonden. Nu én in de toekomst.

Meer informatie vindt u op www.brandwondenstichting.nl
Liever een gift overmaken? Dat kan op NL93RABO 0388 0132 22 t.n.v. Nederlandse Brandwonden Stichting.


Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

 
 

terug