zondag 26 mei 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa

 
Dit weekend zijn er mensen uit onze gemeente te gast in onze partnergemeente Seehausen.
Een onvergetelijke ervaring om daar in gastgezinnen te verblijven en even deel uit te maken van het kerkelijk leven aldaar.


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel         
 • Welkom en mededelingen          
 • Stilte   
 • Aansteken kaarsen               
 • Aanvangslied        Psalm 8a, vers 1, 2, 5 en 6 
 • Bemoediging en Groet        
 • Kyriëgebed      
 • Glorialied          Lied 705 
 • Gebed om de opening van het Woord 
 • Lezing             Exodus 34 vers 4 - 9 
 • Lied    Lied 103e – Taizé     ( 3x )  
 • Lezing            Matteüs 28 vers 16 - 20
 •                       2 Korinthe 13 vers 11 - 13 
 • Zingen            Lied 691 
 • Verkondiging  
 • Lied                Lied 494 vers 1 en 2 
 • Aankondiging collecten door ambtsdrager of gemeentelid van dienst
 • Moment van gedenken 
 • Zingen: De mensen van voorbij (2 coupletten) 
 • Gebeden  
 • Slotlied             Lied 418 (met duitse tekst)            
Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.
 • Zegen afgesloten met een gezongen ‘amen’.  Collecte
Omdat de uitwisseling met de gemeente in Seehausen vanuit onze plaatselijke oecumene is gestart, past het goed bij deze zondag een collecte te houden voor een doel dat kerk-breed en samenlevings-breed gedragen wordt.
Het is Stichting Gered Gereedschap Voorst geworden.
In het jaarverslag over 2023 dat door deze stichting is opgesteld, valt het volgende te lezen:
In totaal werden in 2023 door GG Voorst 9.858 stuks gereedschappen opgeknapt voor: timmerlui, elektriciens, metaalbewerkers en automonteurs. Daarnaast 41 handnaaimachines,121 elektrische naaimachines en 19 trapnaaimachines, 2 lockmachines en nog eens 1.212 stuks gereedschappen voor het onderhoud van- en het kunnen werken met naaimachines. In totaal was dit een gewicht van 3.887 kg. En een inhoud van 8,19 m³.
De gereedschappen en naaimachines gingen naar de volgende landen:
Oeganda: 23 projecten, Tanzania: 16 projecten, Ghana: 27 projecten.
Als we deze indrukwekkende cijfers tot ons door laten dringen, kunt u begrijpen dat we deze collecte van harte bij u aanbevelen.
IBAN: NL21 RABO 0366 2731 32 t.n.v. Stichting Gered Gereedschap Voorst

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

 
 

terug