zondag 21 april 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek
Voorganger(s): Ds. Y.E. Pors


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Mededelingen
 • Kaarsen
 • Lied 275: 3, 4, 5
 • Bemoediging en groet
 • Gebed
 • Lied 756: 4, 5, 7, 8
 • Gebed
 • Schriftlezing: Joh. 6: 1-15
 • Lied 836: 1, 3
 • Overweging
 • Lied 1005: 1, 2, 3
 • Gebeden
 • Onze Vader
 • Collecte
 • Lied 1005: 4, 5
 • Zegen
 • Gezongen amen

Collecte
We hebben Stichting VisiteClowns jaarlijks op ons collecterooster staan.
De Stichting VisiteClowns is een collectief van professionele clowns die zich hebben gespecialiseerd in het spelen voor mensen in zorginstellingen, met name voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. De clowns bieden afleiding en plezier waar de verpleging of activiteitenbegeleiding vaak niet aan toekomt. De VisiteClowns slagen er in om plezier en amusement voor deze kwetsbare groepen te verzorgen. De VisiteClowns hebben een onbevangen en directe benadering. De mensen herkennen dit en reageren hierop. Door de gespecialiseerde opleiding zijn de clowns in staat om op verschillende manieren te communiceren met de bewoners. Mimiek, zang, beweging en geluid, maar ook handpoppen en andere attributen worden daarbij gebruikt. Grapjes horen daarbij, humor zorgt voor de ontspannen sfeer. Zo communiceert de clown met zijn publiek: verrassend en altijd anders.
IBAN: NL28 INGB 0004 8610 59 t.n.v. VisiteClowns te Wageningen

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug