zondag 14 april 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. C.M. Baas


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stilte  
 • Aansteken kaarsen
 • Aanvangslied   650: 1 , 2, 3, 4  - De aarde is vervuld
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming en openheid
 • Gloria lied 642: 1, 2, 7, 8  Ik zeg het allen dat Hij leeft
 • Waar gaat het vandaag over?  Petrus
 • * We luisteren naar Stef Bos, lied van Petrus, mens van vlees en bloed
 • Schriftlezing: Johannes 21: 15- 22
 • Lied 649: 1, 5, 6 - O Heer, blijf toch niet vragen-
 • Overdenking
 • Lied 286, waar de mensen dwalen in het donker
 • aankondiging collecten                   
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  Onze Vader;
 • Slotlied 982    - in de bloembol is de krokus-                      
 • Zegen  gevolgd door een gezongen Amen (lied 431b)
 • Orgelspel


Collecte
Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van. De kerk in Rwanda wil aanwezig zijn als plek van verzoening, hoop en hulp. Daarom collecteren we vandaag van harte, via Kerk in Actie, voor dit werk.
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.
Terzijde: Mocht u in de Najaarszendingsdienst aanwezig zijn geweest, dan herinnert u zich wellicht dat ds. Hette Domburg over deze verzoeningsinitiatieven heeft verteld en een filmpje heeft laten zien.
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. RwandaCollecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug