zondag 3 maart 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | 3e zondag 40-dagentijd | Themadienst 'Kom, ga mee' m.m.v. Livinuskoor
Voorganger(s): Dhr. L.C. Bulens


De commissie themadiensten dacht in januari na over het landelijke thema dat de Protestantse Kerk in het seizoen 2023-2024 hanteert: Ga mee!
Iedereen heeft een weg in het leven te gaan. Op die weg komen er mooie, maar ook verdrietige momenten langs. Dat vormt je tot de mens die je bent.
Samen op weg gaan schept verbondenheid. Door wie of wat laten wij ons leiden? Welke afslag nemen we? Wie gaat er met ons mee? Is er een weg die we alleen moeten gaan?
We lopen deze zondag een stukje met Mozes op.

We dagen u/jou uit om op zondag 3 maart, net zoals onze voorganger dhr. Kees Bulens, op weg te gaan naar de Dorpskerk te Wilp. De dienst begint om 10.00 uur.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier downloaden.

Collecte
Vanwege het gekozen thema wordt deze zondag gecollecteerd voor de 5 Wielerboys uit Voorst en Empe die in juni op weg gaan om zesmaal de Alpe d’Huzes op de fiets te beklimmen. Met hun deelname aan dit internationale evenement in Frankrijk hopen deze twintigers een mooi bedrag op te halen voor onderzoek naar kanker en de verbetering van kwaliteit van leven van mensen met kanker.
Giften lopen via de diaconie van onze gemeente.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW o.v.v. WielerboysCollecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug