zondag 18 februari 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | 1e zondag 40-dagentijd m.m.v. InBetween uit Brummen
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


InBetween Brummen zingt de Young Messiah
De Britse Tom Parker heeft het bekende oratorium, de Messiah van Händel, eind jaren 70 omgezet naar een moderne versie, de Young Messiah. Het verhaal gaat over de geboorte, het leven, lijden en wederopstanding van Jezus Christus.
Koor InBetween heeft deze versie van Parker al meerdere keren gezongen, de laatste keer al weer 5 jaar geleden.

Voor 2024 staat het project, met in totaal 4 opvoeringen, weer op de planning; de repetities met koor en gastzangers zijn in oktober gestart.
Op zondag 18 februari komt het koor naar de Dorpskerk te Voorst!
Ds. Henriëtte de Graaf zal dan het stukje 'TOENADERING' en het stukje 'DELEN, BIDDEN, ZEGEN' voor haar rekening nemen.

InBetween staat onder muzikale leiding van dirigent Jaap Roos. De muzikale begeleiding komt van Tanja Bosman (piano), Hennie van den Maat en Riet Schut (dwarsfluit) en Hans Krüger (slagwerk).
Van harte welkom!

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien

Collecte
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug