zondag 25 juni 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

TOENADERING
Welkom en mededelingen
Voorbereidingsgebed
Zingen aanvangslied: lied 280 : 1, 2, 3
Stilte
Bemoediging en groet
Aansteken tafelkaarsen
Zingen: lied 280 : 4, 5
Gebed om ontferming
Zingen: lied 275

HET WOORD
Verkenning: psalm voor onderweg
Zingen: Psalm 84 : 1, 2
Schriftlezing: Psalm 84
Zingen: Psalm 84 : 4, 6
Uitleg en verkondiging
Zingen: lied 903 : 1, 2

GEDENKEN, BIDDEN, GEVEN
Bericht van overlijden – muziek lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Aandacht voor de kollekte
Zingen: lied 801 : 1, 2, 3

HEENZENDING
Zegen
Beantwoorden met lied 431b ‘amen’

Collecte
Vandaag weer eens een collecte voor het diaconale werk in eigen gemeente.
Onder andere de Pinkstergroet die onlangs werd bezorgd, wordt uit deze maandelijkse collectes betaald. En omdat de PDW-collecte van 21 mei werd ingeruild voor Oeganda-PLUS (vanwege het Oegandese koor dat aan de dienst meewerkte) bevelen we deze collecte vandaag dubbel bij u aan.
IBAN: NL 59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug