zondag 21 mei 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp
Voorganger(s): Ds. Th. van Barneveld

De kerkdienst van zondag 21 mei wordt een feestelijke belevenis met Afrikaanse inbreng! 
Gastpredikant ds. van Barneveld heeft jarenlang in Congo gewerkt en het Oegandese kinder- en jongerenkoor van UP4S werkt mee, dansend, zingend en muziek-makend. 
Het koor, bestaande uit 17 personen, komt uit Bukomansimbi in Oeganda. 

De scholen daar hebben erg te lijden gehad van de coronacrisis. Ze zijn een hele poos dicht geweest. Ouders moeten namelijk een deel van de schoolkosten en leermiddelen zelf bekostigen. En dat lukte niet omdat vanwege corona de inkomsten wegvielen. De leiding van UP4S, bestaande uit Sylvia Mbabazi uit Deventer en haar Oegandese staf, is er gelukkig opnieuw in geslaagd het koor, dat bij elk publiek geliefd is, naar Nederland te halen. 

Door de hele orde van dienst zingt het koor enthousiast mee. En dansen ze in klederdracht bij de Afrikaanse christelijke liederen die heel goed inpasbaar zijn. Na de viering worden Afrikaanse artikelen verkocht. 

De deuren van de Dorpskerk Wilp staan zondag wijd open en het zingen ‘straalt’ de bezoekers al ruim voor aanvangstijd tegemoet. Pak deze kans en bezorg jezelf een prachtige zondagmorgen! Kom op tijd, je hebt dan een prachtige plaats en kunt alvast beginnen met genieten!

Namens de kerkenraad en Sylvia Mbabazi: zeer welkom!

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier bekijken.

Collecte
Vandaag zal het Oegandees kinderkoor een optreden verzorgen in de kerkdienst. Daarom ligt het voor de hand voor ons diaconale project te collecteren.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW o.v.v. Oeganda

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug