donderdag 18 mei 2023 om 9.30 uur

Kerkdienst Hall | Hemelvaart
Voorganger(s): Pastor J. Aantjes


Vandaag vieren we hemelvaartsdag. We zijn om 9.30 uur uitgenodigd in de kerk van Hall. Jolanda Aantjes is onze voorganger.
Het programma:

 • 10.00 uur     
  viering met samen zingen en korte overdenking
   
 • 10.45 uur     
  koffie/thee met wat lekkers
   
 • 11.30 uur     
  * mogelijkheid een uitgezette fietsroute/autoroute te rijden
  * mogelijkheid om (in de zon?) bij het kerkgebouw te verblijven
   
 • 13.00 uur     
  vanaf dit tijdstip mogelijkheid om een lunch te gebruiken in de Wheme
   
 • 14.00 uur     
  afsluiting


Jezus wordt opgenomen in Gods ruimte, in Gods heerlijkheid. Waarom? Ook nu baant Hij voor ons de weg zodat ook wij deel krijgen aan die heerlijkheid. ‘In het huis van mijn Vader zijn vele kamers, Ik ga heen om voor jullie plaats te bereiden.’ (Johannes 14). Wat een belofterijke boodschap!

Kerkdienst gemist
Helaas is het niet mogelijk de kerkdienst (achteraf) te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.

Orde van dienst
Klik hier om deze te bekijken.

Collecte
De Stichting Vrienden Hospice Zutphen verleent financiële en materiële hulp aan het Hospice Zutphen. Dit doet zij door het geld dat door sponsors, donateurs en acties bijeen wordt gebracht voor het hospice te beheren. Hiermee garandeert de stichting dat iedereen gebruik kan maken van het hospice, ongeacht de financiële situatie. Daarnaast verzorgt de stichting zelf diverse acties om gelden voor het Hospice bijeen te brengen zodat extra dingen voor de gasten mogelijk gemaakt worden. Zo is onder andere de tuin verbeterd en is er een badkamer gerealiseerd.
IBAN: NL22 ABNA 0513 6799 60 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Zutphen

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug