zondag 14 mei 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Voorbereidingsgebed
Zingen: aanvangslied ps. 122 : 1
Stilte
Bemoediging en groet
Zingen: ld 287 : 1,2
Aansteken tafelkaarsen
Zingen: ld. 287 : 5
Gebed om ontferming
Zingen: ld. 972 : 1,2,3

Verkenning
Zingen: ld. 972: 4,5,7,8
Schriftlezing I : Jesaja 66 : 7-14
Zingen: ld. 659: 1,2,3
Schriftlezing II: Joh. 16 : 16-24
Zingen: ld. 659 : 4,5,6
Uitleg en verkondiging

Zingen: ld. 663
Bericht van overlijden
Tekst/melodie ld. 961
Dankgebed en voorbeden 
ZINGEN ld. 1006 Onze Vader
Aandacht voor de collecte
Zingen slotlied 632 : 1,2
Zegen
Ld. 431b > AmenCollecte
Het is vandaag Moederdag. Daarom hebben we ervoor gekozen Stichting Opkikker op het collecterooster te zetten. Omdat het voor moeders (en voor vaders) ontzettend ingrijpend is om een kind te hebben dat ernstig of levensbedreigend ziek is.
Stichting Opkikker laat hartenwensen in vervulling gaan en zorgt voor lichtpuntjes in de gezinnen die het betreft. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
IBAN: NL44 RABO 0157 1826 22 t.n.v. Stichting Opkikker

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug