zondag 7 mei 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | Themadienst 'Aan Tafel'
Voorganger(s): De heer K. Posthumus

Aan Tafel
Op deze zondag is verhalenverteller Kees Posthumus uit Apeldoorn onze voorganger.
In de viering worden, omlijst door liederen en Bijbelteksten, drie maaltijdverhalen uit de Bijbel door Kees vroom en vrolijk opnieuw verteld.
Wat te denken van het verhaal uit Genesis, waarin er van de vruchten van de boom uit het midden van de tuin wordt gegeten.
Vervolgens komt het verhaal van de wonderbare spijziging aan de orde en ook zal het Pesachmaal, het laatste Avondmaal niet ontbreken.

Laat u zich inspireren? Laat jij je verrassen?
VAN HARTE WELKOM in de kerk van Wilp om 10.00 uur!


Als de één te weinig heeft,
als de ander te veel heeft,
breek en deel dan wat er is.Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier downloaden.

Collecte
Er is gezocht naar een collecte-bestemming die een relatie heeft met bovengenoemde kerkdienst waarin het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland ‘Aan Tafel!’ centraal staat. En die is gevonden: Stichting De Herberg in Apeldoorn.
Wellicht kent u het markante gebouw aan de Deventerstraat (hoek Griftstraat) wel!

De Herberg is al ruim veertig jaar een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft aan aandacht, gezelligheid, een gesprek, een kop koffie/thee, een kop soep of een warme maaltijd. In De Herberg wil men ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. De Herberg is een plek waar iemand even niks hoeft, geen verplichtingen. Mensen mogen daar echt zijn wie ze zijn. Onvoorwaardelijk.

Geef uw gift via IBAN: NL11 INGB 0006 2406 08 t.n.v. Stichting De Herberg Apeldoorn of via het rekeningnummer van de diaconie: 
NL59 RABO 0365 7804 64 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp o.v.v. De Herberg.
Van harte aanbevolen. 

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug