zondag 12 maart 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | 3e zondag 40-dagen tijd, biddag m.m.v. Gemma Scherpenzeel (dwarsfluit)
Voorganger(s): Ds. H. Diermanse


Vandaag is het de 3e zondag in de veertigdagentijd. Deze zondag heet Oculi. Dit is Latijn voor ‘ogen’. In Psalm 25 vers 10 staat: ‘Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht’. Ons leven vraagt om concentratie.

Om 11.30 uur is er Kliederkerk.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Deze zondag collecteren we weer voor ons diaconale project: Oeganda-PLUS. Deze bestemming staat gedurende het jaar 6 x op het rooster.
Enkele jongeren van het Zone.college uit Twello, die onlangs naar Oeganda zijn geweest, hopen een presentatie te verzorgen. En na afloop van de dienst zijn er bossen tulpen te koop. Ook de opbrengst daarvan is voor Oeganda-PLUS bestemd.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug