zondag 5 maart 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | 2e zondag 40-dagentijd | Themadienst m.m.v. het Livinuskoor
Voorganger(s): Ds. C.M. Baas

 ‘Uit liefde voor jou’

In de tijd voorafgaand aan Pasen staat binnen de Protestantse Kerk het thema ‘Uit liefde voor jou’ centraal. 
Het vraagt iets van een mens om hier handen en voeten aan te geven: op pad te gaan, oog hebben voor een ander, je oor te luisteren leggen of je hart open te stellen. 
Het vraagt ook in groter verband iets van een mens: samenwerken, elkaar aanvullen en gekregen talenten inzetten. Daarbij is iedereen even belangrijk. Niemand is overbodig, iedereen is nodig.

In de themadienst op zondag 5 maart a.s. zal ds. Corma Baas de kerkdienst aan elkaar praten en het Livinuskoor zal een aantal toepasselijke liederen voor ons gaan zingen. 
Maar we kunnen natuurlijk niet zonder u en zonder jou.
Bent u erbij? Kom jij ook? De deuren van de kerk van Voorst staan open. 
De dienst begint om 10.00 uur. 

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Naar aanleiding van het thema ‘Uit liefde voor jou’ collecteren we op deze zondag voor het Leger des Heils. 
Het Leger des Heils is een internationale christelijke beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Met een boodschap die gebaseerd is op de Bijbel, een dienstverlening waarbij het uitgangspunt is dat de liefde van God er voor iedereen is.
Het Leger des Heils gelooft in kansen, in tweede kansen, in derde kansen. En in alle kansen daarna. 
Elk mens doet er toe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard geleefd te worden. 
Het Leger des Heils geeft letterlijk handen en voeten aan de liefde van God.
Dat doet zij op vele manieren, zoals onder andere ambulante begeleiding, buurtwerk, maatschappelijke opvang of reclassering. In grotere steden is het Leger steevast met een soep-bus of soep-fiets te vinden om dak- en thuislozen te voorzien van soep, koffie, dekens en een goed gesprek.
Laat uw hart spreken en geef gul voor hen die dat nodig hebben!
NL72RABO0707070171


 
 

terug