zondag 22 januari 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Oecumenische dienst in Het Boshuis m.m.v. koor Spirit en zangers van PGKVW
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf en mevrouw G. Jansen


Op zondag 22 januari is er om 10.00 uur een oecumenische dienst in Het Boshuis te Klarenbeek. Met onze Rooms-Katholieke geloofsgenoten hopen we te schuilen onder één dak. We staan stil bij Jezus' warm-/barmhartigheid. Jezus presenteerde zich in de synagoge van Nazareth, de plek waar hij opgroeide. Hij rolde de boekrol van Jesaja open en sprak: "De Geest des Heren rust op Mij..."Dat valt niet bij iedereen even goed. Wat roept Jezus op? Wat roep Jezus bij jou op?

De vocale ondersteuning wordt verzorgd  door het koor Spirit in samenwerking met een gelegenheidskoor uit onze gemeente.

Livestream/Kerkdienst gemist
Deze viering wordt gehouden in Het Boshuis in Klarenbeek en is via een livestream te bekijken (maar niet via Kerkdienstgemist.nl) zoals u gewend bent! Om een livestream te kunnen gebruiken, heeft u een computer, laptop of telefoon nodig met een internetaansluiting.
Stap 1: Kies: www.hetboshuisklarenbeek.nl
Stap 2: Kies op de button: livestream (in de balk geheel rechts)
Stap 3: Vul het wachtwoord in: Maria en druk op Enter
Stap 4: U kunt nu de dienst volgen

Mogelijk dat later de viering nog op Kerkdienstgemist.nl geplaatst wordt, zodat u achteraf deze viering nog kunt bekijken. Hiervoor kunt u deze link gebruiken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Er is een Stuurgroep Oecumene waarin onze Protestantse Gemeente en de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap elkaar ontmoeten. Vanuit die stuurgroep wordt de oecumenische dienst voorbereid en wordt ook in gezamenlijkheid een diaconale collectestemming bepaald. Een oecumenische collectebestemming. Beter gezegd: een collectebestemming die kerkelijke gezindtes overstijgt, regio-breed gedragen wordt en op sympathie kan rekenen: de Oecumenische Omroep Voorst. Dit initiatief wordt door beide kerkgenootschappen van harte ondersteund en voorziet in een grote behoefte. www.rtvvoorst.nl/oov
IBAN: NL60 RABO 0362 8195 21

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug