zondag 25 december 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Kerstmorgen m.m.v. Christa Kelderman, hobo | Dienst is op een later tijdstip te beluisteren via Kerkdienstgemist.nl
Voorganger(s): Ds. J.J. Kappers

 
Op zondag 25 december wordt Kerst gevierd in onze drie kerken. Wij vieren de geboorte van Christus in een donkere wereld. Het is een tegenverhaal, een teken van hoop met de belofte dat het kleine overwint. De engelenzang over ‘vrede op aarde’ klinkt vol verlangen: laat het zo zijn!

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is op een later tijdstip te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Als diaconie proberen we een balans te vinden tussen hulp in eigen gemeente, hulp in eigen land en hulp verder weg. Vandaag collecteren we voor ons eigen diaconale werk, waarvan o.a. de kerstattenties zijn bekostigd.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

 

terug