zaterdag 24 december 2022 om 19.30 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Kerstavond m.m.v. Ilse Kok, accordeon | Dienst wordt rechtstreeks uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl
Voorganger(s): Ds. E. Fockens


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is rechtstreeks te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Kerstavond. We staan stil bij de geboorte van het Kind.
Daarom is het heel toepasselijk voor Kinderen in de Knel te collecteren, dat deel uit maakt van Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
Miljoenen kwetsbare kinderen in deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben, is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.
IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. kinderen in de knel


Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug