zondag 18 december 2022 om 10.00 uur

Kerstgezinsdienst Voorst | 4e advent
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


Op zondag 18 december komen wij bij elkaar voor een gezinsdienst, oftewel het kinderkerstfeest in de kerk van Voorst. Jezus is nog niet geboren, maar we gaan al wel vast de stal inrichten.
‘Hoe zal ik u ontvangen?’, zingen wij in deze dienst. Wie zou jij willen zijn in de stal om Jezus te ontvangen? We gaan het deze zondag horen en er van zingen. Naast een os en een ezel is duif Holy natuurlijk ook van de partij. Jong en oud: kom naar de kerk en beleef het mee.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
We hebben deze zondag, waarop het Kinderkerstfeest wordt gevierd, aangegrepen om voor ons diaconale project te collecteren. Oeganda-PLUS komt namelijk ook ten goede aan de leerlingen van een basisschool en middelbare school in de Oegandese plaats Bukomansimbi.
Giften per bank lopen via de plaatselijke diaconie. IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 diaconie PGKVW o.v.v. Oeganda


Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug