zondag 26 september 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Boter
Kerkdienst Voorst | Op een later tijdstip via kerkdienst gemist beschikbaar


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is op een later tijdstip via kerkdienst gemist beschikbaar.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Orde van dienst

 • Orgelspel       
 • Welkom, mededelingen en voorbereidingsgebed                            
 • Aanvangslied: Psalm 121                              
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaars
 • Kyriëgebed                  
 • Glorialied 150a                                 
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezing 1 Koningen 17:1-16                          
 • Lied 326: 1, 2 en 4     
 • Overweging
 • Lied 146: 1 en 5
 • Collecten       
 • Gebeden                                           
 • Slotlied 425                 
 • Wegzending en zegen           

Collecte
In Klarenbeek en Voorst wordt voor het plaatselijke werk van de diaconie gecollecteerd.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug