zondag 19 september 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Kerkdienst Voorst | Startdienst | + afscheid ambtsdragers + voorstellen ds. Wijke Greydanus + presentatie nieuw diaconaal project: Oeganda-PLUS

‘Onderweg naar morgen’.
Tijdens deze dienst zal ds. Wijke Greydanus, de predikant die tijdelijk bij ons werkzaam is, zal deelnemen aan de liturgie en aan de gemeente worden voorgesteld. Verder wordt het nieuwe diaconale project Oeganda-PLUS gepresenteerd. En zal er officieel afscheid worden genomen van de ambtsdragers die tot vorig jaar nog volop bij het kerkenraadswerk betrokken waren, maar niet mee zijn gegaan toen we een fusie zijn geworden. Dat wil zeggen: niet als ambtsdrager zijn meegegaan. De meesten van hen zijn nog steeds intensief en van harte bij het kerkenwerk betrokken.
 
Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Orde van dienst
klik hier om deze te zien 

Collecte
Vandaag wordt ons nieuwe diaconale project gelanceerd: Oeganda-PLUS.
We hebben er een PLUS van gemaakt, omdat toevalligerwijs twee projecten in Oeganda samen kwamen: Stichting UP4S en FocusPlaza.
Stichting UP4S kennen we o.a. van dat kinderkoor dat voor corona jaarlijks naar Nederland kwam en dan voorstellingen in kerken gaf.
FocusPlaza is een stichting waarbij o.a. Herbert Hofmeijer en Arjan Wesselink betrokken zijn. Een stichting voor ondernemers (in dit geval agrarische ondernemers) die gezinnen in armoede niet alleen hoop, maar ook een kans willen bieden.

Tijdens de Startdienst krijgt u meer informatie over dit nieuwe project en zullen beide stichtingen zich presenteren.

                     

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug